In de week van 15 augustus 2023 kwam er een schokkend persbericht naar buiten waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie de strafrechtelijke vervolging van een 48-jarige Nederlandse pedofiel heeft moeten staken. Volgens de advocaten van het Wachttorengenootschap zou het bewijsmateriaal ‘onrechtmatig’ zijn verkregen. Het zou o.a. gaan om afgeluisterde gesprekken met ouderlingen en brieven van ‘een verdachte’.

In het NRC-artikel lezen we ook nog de volgende quote:

De Hoge Raad gaf de jehova’s in 2021 gelijk: in „uitzonderlijke gevallen” kunnen ouderlingen „worden aangemerkt als behorend tot de geestelijke stand”.

Het Wachttorengenootschap lijkt dus gebruik te willen maken van hetzelfde soort verschoningsrecht die de priesters en pausen uit de kerken van de heidense christenheid ook hebben. Denk bijvoorbeeld aan het katholieke ‘biechtgeheim’. Het genootschap geeft hiermee dus feitelijk aan dat ouderlingen “ook” een soort van verkapte geestelijken zijn, waardoor ouderlingen dus informatie over ernstige misdaden zouden mogen achterhouden voor justitie. Wat zou de Allerhoogste daar eigenlijk van vinden?      

We zien in ieder geval dat dankzij de juridische inspanningen van het Wachttorengenootschap de pedofiel vrijuit gaat.

Bronvermelding:

Nederland:   NRC-artikel

Internationaal: NL-Times

De Wachttoren-organisatie heeft hiermee wederom aangetoond dat zij een juridische oorlog aan het voeren zijn tegen seksueel misbruikte kinderen terwijl ze tegelijkertijd pedofielen uit de wind houden voor wat betreft hun strafvervolging.

Stelt u zich eens voor dat het Wachttorengenootschap zou zijn opgekomen voor het misbruikte kind en de pedofiel zou hebben uitgeleverd aan de politie en volledig zou hebben meegewerkt aan het justitiele onderzoek. Jehovah zou ze in dat geval waarschijnlijk niet vernietigen. Echter hebben ze hiermee duidelijk gemaakt dat ze niet van plan zijn om het goede na te streven. Hun ondergang is daarom ook bezegeld.

In de bijbel heeft Jehovah God heel vaak duidelijk gemaakt dat Hij van de leiders van zijn volk verwacht en zelfs eist dat zij opkomen voor de rechten van het kwetsbare, misbruikte en onderdrukte kind. In de Schrift vaak het spreekwoordelijke “vaderloze kind” genoemd. Jehovah heeft de volgende profetische waarschuwing laten optekenen die wordt gericht tot het volk dat zijn heilige naam draagt:

“Als een kooi vol vogels, zo zitten hun huizen vol bedrog. Daardoor zijn ze nu machtig en rijk. Ze zijn dik geworden en hun huid glanst. Ze lopen over van slechtheid. Ze bepleiten de zaak van vaderloze kinderen niet, zodat het goed met ze gaat. Ze weigeren armen recht te doen.”’ ‘Moet ik ze niet ter verantwoording roepen voor die dingen?’, verklaart Jehovah. ‘Moet ik me niet wreken op zo’n volk?” (Jeremia 5:27-29)

“Dit is het woord van Jehovah dat tot Jeremia kwam:  ‘Ga in de poort van het huis van Jehovah staan en maak daar deze boodschap bekend: “Hoor het woord van Jehovah, alle mensen van Juda die door deze poorten naar binnen gaan om zich voor Jehovah neer te buigen. Dit zegt Jehovah van de legermachten, de God van Israël: ‘Verander je wegen en daden, dan mogen jullie van mij op deze plaats blijven wonen. Vertrouw niet op misleidende woorden en zeg niet: “Dit is de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah!” Want als jullie je wegen en daden echt veranderen, als jullie het recht handhaven in zaken tussen een man en zijn naaste, als jullie buitenlanders, wezen en weduwen niet onderdrukken, als jullie geen onschuldig bloed vergieten op deze plaats en als jullie geen andere goden volgen, waarmee je jezelf schaadt, dan mogen jullie van mij op deze plaats blijven wonen[…] (Jeremia 7: 1-7)

Jehovah beschermt de vreemdelingen, hij steunt het vaderloze kind en de weduwe, maar de plannen van slechte mensen doorkruist hij. (Psalm 146:9)