Dagtekst dinsdag 8 augustus

Gelukkig wie aandacht heeft voor de zwakke. Op de dag van onheil zal Jehovah hem redden. — Ps. 41:1.

Loyale liefde zet ons ertoe aan hulp te bieden aan degenen die het moeilijk hebben. Net zoals Ruth bij Naomi bleef, zo zijn heel wat lieve personen in de gemeente bereid ‘bij’ ontmoedigde of depressieve broeders en zusters te blijven om ze te steunen. Ze houden van hen en doen graag wat ze kunnen om ze te helpen (Spr. 12:25, vtn.; 24:10). Paulus moedigde ons aan om ‘de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en geduldig te zijn met iedereen’ (1 Thess. 5:14). Je kunt iemand die ontmoedigd is vaak het beste helpen door te luisteren en hem te laten weten dat je van hem houdt. Je vriendelijke aandacht voor een van Jehovah’s kostbare schapen blijft niet onopgemerkt. Spreuken 19:17 zegt: ‘Wie goed is voor een arme leent aan Jehovah, en Hij zal hem terugbetalen voor wat hij doet.’ w21.11 10 ¶11-12

Moedeloosheid, oftewel depressie lijkt de heersende plaag van onze tijd te zijn. Ongetwijfeld spelen er vele factoren mee die hieraan bijdragen. De hele moderne levensstijl van tegenwoordig is zo ongezond als deze maar kan zijn. We worden dagelijks blootgesteld aan vele duizenden soorten gifstoffen in het milieu, in de lucht, in ons voedsel en in ons drinkwater. Dan is er ook nog de elektromagnetische vervuiling die afkomstig is van alle gadgets en apparaten die we vandaag de dag om ons heen hebben verzameld. Ons zenuwstelsel is erg gevoelig en kan beschadigd en overweldigd raken door sensorische overbelasting.

Persoonlijk zou ik iedereen willen adviseren om zoveel mogelijk verse biologische voeding te eten. Drink op zijn minst goed gefilterd water. Drink zeker geen kraanwater!!! Behalve het chloor en ook het fluor dat in vele landen wordt toegevoegd aan het drinkwater, bestaat er daarnaast ook nog het probleem dat hele bevolkingen geneesmiddelen op recept krijgen voorgeschreven, waaronder antidepressiva, anticonceptiemiddelen en pijnstillers etc., waarbij wetenschappelijk is aangetoond dat drugsresten en geneesmiddelen via de riolering ook terecht zijn gekomen in de gemeentelijke watervoorziening. Een groot deel van deze medicijn- en drugsresten kan niet door de filtersystemen van de drinkwaterbedrijven worden gezuiverd. Jakkes! Wanneer u waarde hecht aan zuiver en kwalitatief hoogwaardig drinkwater, koop dan een omgekeerd osmosesysteem, indien u zich dat kunt veroorloven natuurlijk. Wanneer u ergens op het platteland in een boerengemeenschap woont, reken er dan maar op dat het grondwater verontreinigd is met allerlei landbouwpesticiden zoals bijvoorbeeld ‘Round-Up’.

Nog een andere recentere toevoeging aan de toxische overbelasting betreffen de zogenaamde vaccins. Afgezien van de bekende bijwerkingen zoals bloedstolling en hartbeschadiging, weet niemand precies wat de langetermijnschade van deze experimentele elixers zal zijn. Depressie zou weleens de minste zorg kunnen zijn vergeleken met de steeds groter wordende lijst aan langetermijneffecten.

Ongetwijfeld hebben veel van Jehovah’s Getuigen zich enkel en alleen maar aan Besturende Lichaam update 10de injecties onderworpen omdat het Besturende Lichaam tijdens hun ‘pandemie update-video’s’ op JW-Broadcast volmondig beweerde dat deze covid-injecties een voorziening zouden zijn geweest van Jehovah God om zijn volk mee te beschermen. En nu zijn we dan toch echt op het punt aangekomen waarbij al deze goedgelovige mensen geen andere keuze meer hebben dan te leven met de gevolgen. Hoe ontmoedigend, wetende dat de leiding van de organisatie hoogstwaarschijnlijk Jehovah’s schapen heeft verkocht voor geld. Ze hebben daarnaast ook helemaal niets gedaan om de vele Jehovah’s Getuigen te informeren over de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan het verplichte covid- ziekenhuisprotocol. Dit ziekenhuisprotocol verbood het gebruik van bekende effectieve medicatie terwijl dit internationale covid-protocol tegelijkertijd het gebruik van het dodelijke Remdesivir en Midazolam in combinatie met intubatie vereiste. Ziekenhuizen werden door de overheid rijkelijk beloond om hun patiënten te vermoorden waardoor de schuld vervolgens op Covid kon worden afgeschoven. Dagelijks werden we in de media bedolven onder de angst-propaganda, besmettingscijfers, het tekort aan IC-bedden en wat al niet meer. Vervolgens zagen we dat de hele covid hysterie van het ene op het andere moment uit de media was verdwenen. Hoe dan ook: vanwege hun stilzwijgen is het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen daarom ook medeplichtig aan dit duistere moorddadige plan.

Indien u de gelegenheid heeft om bemoedigend te spreken tot degenen die moedeloos en depressief zijn geworden vanwege de toenemende wetteloosheid en huichelarij die de leiders van het Wachttorengenootschap tentoonspreiden, dan hoop ik dat u ook bereid bent om wat van de informatie op dit forum en op e-Watchman met hen te willen delen. Ondanks dit alles valt er namelijk ook nog wat goed nieuws te melden: Jehovah zal hen binnenkort ernstig ter verantwoording gaan roepen.


BIJLAGE DAGTEKST 8 AUGUSTUS 2023

VUUR UIT DE HEMEL

Deze week is een grimmige mijlpaal.

78 jaar geleden lieten de Verenigde Staten twee atoombommen ontploffen boven de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, waarbij er binnen een oogwenk tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen in een enorme hitte werden verdampt en waarbij er nog veel meer mensen werden onderworpen aan een pijnlijke dood als gevolg van brandwonden en blootstelling aan radioactieve straling.

Het gebruik van zulke afschuwelijke massavernietigingswapens was vanuit militair perspectief totaal onnodig, aangezien Japan op dat moment in contact stond met het Vaticaan die als derde partij betrokken was bij het bespreken van de Japanse overgave. Bertrand Russell van het Britse rijk wilde deze net nieuw uitgevonden “gadgets” echter maar al te graag inzetten als terreurwapens om daarmee een wereldregering te kunnen lanceren, die slechts enkele weken later kwam in de vorm van de Verenigde Naties. De V.N. werd zogenaamd aangeprezen als een instelling die zich inzet voor het handhaven van de wereldwijde vrede en veiligheid. Het gebruik van massavernietigingswapens 78 jaar geleden speelde ook nog een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de Koude Oorlog.

Met de ontbinding van het Sovjet-rijk 30 jaar geleden gingen de meeste mensen ervan uit dat er een nieuw tijdperk van vrede zou aanbreken. In plaats daarvan greep het Anglo-Imperium de ineenstorting van Rusland juist met beide handen aan als een kans om zijn heerschappij wereldwijd op te leggen. De proxy-oorlog in Oekraïne was bedoeld om Rusland op militair en economisch vlak te vernietigen. Echter heeft deze proxy-oorlog in werkelijkheid alleen maar gediend om de wereld op de rand van een nucleaire oorlog te brengen. Overigens zijn de duizenden nucleaire explosieven van tegenwoordig vele malen krachtiger dan de bommen die werden gebruikt om Hiroshima en Nagasaki mee te vernietigen.

Het is daarentegen nog meer verontrustend dat sommige nucleaire oorlogmassavernietigingswapens zijn ontworpen voor gebruik op het slagveld waardoor ze dus iets minder krachtig zijn. Deze zogenaamde tactische nucleaire wapens maken de kans waarschijnlijker dan ooit, dat deze kernwapens op een gegeven moment ook echt zullen worden ingezet op het slagveld.

Toen ik voor het eerst op zoek ging naar de waarheid, nog vóórdat ik ooit contact had gehad met Jehovah’s Getuigen, las ik het boek Openbaring. Ik kwam erachter dat het zevenkoppige beest het politieke systeem vertegenwoordigde en dan in het bijzonder de Verenigde Staten. Ook nam ik toen aan dat het beest dat vuur uit de hemel laat neerdalen, te maken had met Hiroshima en Nagasaki. Toen ik eenmaal met Jehovah’s Getuigen in contact was gekomen en ik toe was getreden tot de organisatie, vertelde ik het aan mijn naaste broeders en zij wisten mij weer te vertellen dat dit niet is wat de Wachttoren-organisatie onderwees. Ik dacht toen: “Hm. Oké” Ach ja…”. Vervolgens liet ik het hele onderwerp ook maar rusten en ik dacht er verder niet meer over na.

Maar toen kwam in 2022 het Wachttorengenootschap ineens met een “aanpassing” in hun leer. Dit is wat er staat geschreven in paragraaf negen van de Wachttoren-uitgave van mei 2022:

9 Openbaring 13 laat vervolgens zien dat de zevende kop, de Engels-Amerikaanse wereldmacht, ook optreedt als een wild beest dat ‘net als een lam twee hoorns had’ en dat ‘ging spreken als een draak’. Dit beest ‘doet grote tekenen en laat zelfs vuur uit de hemel naar de aarde komen voor de ogen van de mensen’ (Openb. 13:11-15). In Openbaring 16 en 19 wordt dit wilde beest ‘de valse profeet’ genoemd (Openb. 16:13; 19:20). Daniël vermeldt in dezelfde trant dat de Engels-Amerikaanse wereldmacht ‘een afschuwelijke verwoesting’ zou aanrichten (Dan. 8:19, 23, 24, vtn.). Dat is precies wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. De twee atoombommen die toen een beslissende rol speelden in de Pacific waren het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Britse en Amerikaanse wetenschappers. De Engels-Amerikaanse wereldmacht liet in feite ‘vuur uit de hemel naar de aarde komen’.

Dus na een halve eeuw kwam het Wachttorengenootschap ineens op de proppen met een aanpassing van hun eerdere standpunt. Het standpunt dat ik oorspronkelijk in mijn onwetendheid lange tijd daarvoor ook al had geopperd. Dat vond ik vreemd. Ironisch genoeg heeft het Wachttorengenootschap het tegenwoordig net zo bij het verkeerde eind als ik in het jaar 1972. De reden waarom het Wachttorengenootschap het bij het verkeerde eind heeft, is omdat het beest de profetische dodelijke kopwond op dit moment nog steeds niet heeft opgelopen. Dat betekent dus ook dat het veronderstelde tot leven gewekte beest op dit moment evenmin vuur uit de hemel heeft laten neerregenen.

Toen ik Openbaring voor het eerst las, bezat ik niet dezelfde hoeveelheid achtergrondkennis en informatie die gebaseerd is op de Hebreeuwse Geschriften vergeleken met vandaag de dag. Elia riep bijvoorbeeld de hemel op om vuur naar beneden te laten regenen om daarmee te bewijzen dat Jehovah de ware God is. De profeten van Baäl stonden toen machteloos toe te kijken. Maar toch, toen Mozes de farao confronteerde, waren de magie-beoefenende priesters van Egypte in staat om ook de eerste twee wonderen te kunnen dupliceren. Ook liet Satan tijdens Jobs beproevingen vuur uit de hemel neerdalen, mogelijk in de vorm van bliksem, maar het had wellicht ook gewoon letterlijk vuur geweest kunnen zijn. Het werd in ieder geval veroorzaakt door een bovennatuurlijke kracht.

Met het bovenstaande in gedachten, is het twijfelachtig dat het vuur dat het beest uit de hemel zal laten neerdalen, de vorm zal hebben van een nucleaire vuurstorm. Hoewel een kernoorlog een zekerheid lijkt te zijn en hoogstwaarschijnlijk ook de reden zal zijn waarom God op een bepaald moment zal moeten gaan ingrijpen om de dagen van de verdrukking te verkorten om daarmee het uitsterven van de mensheid te voorkomen, zal de vervulling van Openbaring waarschijnlijk iets anders gaan inhouden, wellicht iets bovennatuurlijks.

Naast het tevoorschijn laten komen van vuur zegt de Schrift ook dat het beest grote tekenen zal verrichten. Jezus voorzei ook dat er dan grote tekenen aan de hemel zullen zijn. Het is op dit ogenblik nog onmogelijk om met absolute zekerheid te kunnen zeggen wat deze grote tekenen precies zullen gaan zijn. We kunnen daar op dit moment enkel en alleen nog maar over speculeren. Echter doen we er tegelijkertijd ook goed aan om in gedachten te houden dat Satan niet voor niets een god wordt genoemd. Hij en zijn slechte engelen bezitten krachten die het menselijk bevattingsvermogen ver te boven gaan. En blijkbaar bewaart de duivel zijn sterkste wapens voor het laatst.