Dagtekst dinsdag 22 maart 2022

Ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten. — Hebr. 13:5.

Ken je een broeder of zuster die het heel moeilijk heeft vanwege ziekte of andere problemen? Of omdat hij of zij een dierbare heeft verloren in de dood? Als je hoort dat iemand hulp nodig heeft, kun je Jehovah vragen om je te helpen iets te zeggen of doen dat vriendelijk en liefdevol is. Je woorden en daden vormen misschien precies de aanmoediging die je broeder of zuster nodig heeft (1 Petr. 4:10). We weten dat we moed kunnen vatten omdat Jehovah met ons is. Hij geeft ons hulp via Jezus en de engelen. En als het in overeenstemming is met zijn voornemen, kan hij ons helpen via gezagdragers. Daarnaast kunnen velen van ons uit ervaring zeggen dat Jehovah zijn heilige geest gebruikt om broeders en zusters ertoe aan te zetten hulp te bieden. Daarom hebben we net als Paulus alle reden om vol vertrouwen te zeggen: ‘Jehovah is mijn helper, ik zal niet bang zijn. Wat kan een mens mij doen?’ (Hebr. 13:6) w20.11 17 ¶19-20

In Hebreeën 13:5 citeerde de apostel Paulus uit het 31ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium. In diezelfde context verklaarde Jehovah dat Hij voor het Israëlitische kamp uit zou gaan om hun vijanden voor hen uit te roeien. Jehovah God hield zich ook aan Zijn woord. Natuurlijk weten we ook dat God, na verloop van tijd, Israël had overgeleverd aan hun vijanden. Het 10-stammenrijk werd veroverd door Assyrië en later manoeuvreerde God ook nog de Chaldeeën om Jeruzalem met de grond gelijk te laten maken. Gedurende een periode van meer dan 70 jaar lang was het land Palestina, dat ooit het Beloofde Land was en dat overvloeide van melk en honing, ontvolkt en onontgonnen. God had het land en de mensen die Hij daar had gevestigd volledig verlaten. Hetzelfde lot wacht ook degenen die op dit moment beweren dat zij reeds in het geestelijke paradijs wonen.

Voor wat betreft het richten van vertroostende woorden tot degenen die een dierbare in de dood hebben verloren, bestaat er een toenemende mogelijkheid dat Jehovah’s Getuigen iemand kennen die door een rouwperiode gaat. De reden hiervoor ligt veelal bij de Covid-pandemie en met name de fatale reactie daarop.

Twee jaar na de kunstmatig veroorzaakte ramp is het voor een ieder die het wil weten onderhand wel duidelijk geworden dat het virus opzettelijk in een laboratorium is ontworpen en ook opzettelijk is losgelaten. Het door de C.I.A. gefinancierde farmaceutische bedrijf Moderna bezat al een patent op het mRNA-vaccin, nog vóórdat de pandemie zelfs maar was begonnen. Er was dus sprake van een achterliggende agenda, namelijk een plan om de hele wereld te vaccineren. Met ex-farmaceutische leidinggevenden die de regelgevende instanties zoals de AMA en CDC leidden, werd het ziekenhuizen verboden om goedkope en effectieve remedies toe te passen op slachtoffers en in plaats daarvan dienden patiënten te worden behandeld met een zeer krachtig en ineffectief medicijn (Remdesivir) dat naar alle waarschijnlijkheid meer ziekenhuispatiënten heeft gedood dan Covid-19 zelf. En natuurlijk zijn er, behalve het feit dat de vaccinaties geen immuniteit bieden, ook nog honderdduizenden mensen gewond geraakt en daarnaast ook nog vele duizenden mensen gedood als gevolg van de omstreden mRNA-injecties. En dat alles is op dit moment nog absoluut niet voorbij.

 

handen onder het bloedHet staat buiten kijf dat het Besturende Lichaam bloedschuld heeft opgelopen tegenover Jehovah God en ook dat zij hiervoor spoedig verantwoording zullen moeten gaan afleggen voor al hun opgestapelde zonden. Dus ja, houd moed. Jehovah God zal een wijdverbreide verwoesting veroorzaken, maar Hij zal vervolgens ook degenen gaan terugeisen die deze verwoesting zullen doorstaan.