Dagtekst zondag 13 maart 2022

Lieve kinderen, we moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18.

Om onze broeders en zusters te helpen in de waarheid te blijven, moeten we medegevoel tonen (1 Joh. 3:10, 11, 16, 17). We moeten elkaar liefhebben, niet alleen als het goed gaat maar ook als er problemen zijn. Ken je bijvoorbeeld iemand die een dierbare in de dood heeft verloren en troost of praktische hulp nodig heeft? Heb je gehoord van broeders en zusters die veel hebben verloren door een natuurramp en die hulp nodig hebben om hun huis of Koninkrijkszaal te herstellen? Je kunt de diepte van je liefde en medegevoel voor je broeders en zusters tonen door wat je zegt en, belangrijker nog, door wat je doet. We volgen onze liefdevolle Vader na als we elkaar liefhebben (1 Joh. 4:7, 8). Een belangrijke manier om liefde te tonen is door elkaar te vergeven. Stel bijvoorbeeld dat iemand je kwetst maar zijn verontschuldigingen aanbiedt. Je kunt liefde tonen door hem te vergeven en het achter je te laten (Kol. 3:13). w20.07 24 ¶14-15

farizeeenEnige tijd nadat de Joden vanuit Babylon en Perzië naar Palestina waren teruggekeerd, vormden zich in de aanloop naar de komst van de Messias verschillende religieuze sekten – de meest vooraanstaande onder hen waren de Farizeeën. Hoewel enkelen van hen Jezus als de Messias aanvaardden, waren de meesten van hen daarentegen geharde tegenstanders van Christus en zijn volgelingen. Jezus was tot op zekere hoogte lankmoedig met hen, maar tegen het einde van zijn aardse bediening liet Jezus hen recht in hun gezicht weten wat hij van hen vond. Zijn veroordeling welke staat opgetekend in het 23ste hoofdstuk van Mattheüs, is specifiek gericht aan de schriftgeleerden en de Farizeeën. De reeks vervloekingen begint met Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars!

Besturende Lichaam update 10Laat mij, zonder dieper in te gaan op de stelling dat het Besturende Lichaam en het Wachttorengenootschap huichelaars zijn, u eens de volgende vraag stellen: Kent u iemand die onlangs een dierbare is verloren in de dood, die wellicht kort geleden onverwachts is overleden na het opvolgen van het medische advies van het Besturende Lichaam en die zich tegen beter weten in heeft laten injecteren met het experimentele “vaccin”?

Kent u misschien enkele van uw naaste broeders en zusters die onlangs uit hun eigen Koninkrijkszalen werden gezet doordat het Genootschap besloot om hun Koninkrijkszaal in de verkoop te zetten? — We hebben het dan over Koninkrijkszalen die gebouwd konden worden dankzij de arbeid van deze broeders en zusters. Zalen die werden gefinancierd dankzij het eigen zuurverdiende geld van deze broeders en zusters. Ik heb het hier dan ook niet over broeders en zusters die hun plaats van aanbidding zijn kwijtgeraakt vanwege een of andere zware natuurramp. Nee, ik heb het hier over Koninkrijkszalen die van deze broeders en zusters werden gestolen door het Besturende Lichaam en die vervolgens als zoete broodjes werden verkocht op de oververhitte onroerendgoedmarkt. Bent u uw huis kwijtgeraakt? Dat is dan Jammer. Het Besturende Lichaam verkocht pas geleden hun prijzige onroerend goed in Brooklyn om vervolgens ruim een miljard dollar op hun bankrekening bij te laten schrijven waarna ze vervolgens gretig gebruik hebben gemaakt van een moderne vorm van slavenarbeid om daarmee voor zichzelf een prachtig granieten paleis te laten bouwen zodat zij zich konden nestelen in de bossen aan de oever van een prachtig meer. Mocht u hun kasteel willen bezoeken, dan kan dat op het adres: 1 Kings Drive in Warwick.

Denkt u eens aan al het goede dat voort zou kunnen komen indien het Besturende Lichaam hun eigen raad zelf ook eens zou opvolgen wanneer ze daadwerkelijk hun verontschuldigen zouden aanbieden voor het feit dat ze zo velen tot struikelen hebben gebracht. Natuurlijk zullen ze dat nooit doen. Verontschuldigingen zijn namelijk iets voor het gewone volk. De koningen hoeven zichzelf dan ook niet te verontschuldigen door te verklaren dat ze ergens spijt van zouden hebben.

Jezus eindigde zijn vervloeking van de schriftgeleerden en Farizeeën door de veroordeling te verruimen en deze breder toe te passen op heel Jeruzalem, door te zeggen: Slangen! Addergebroed! Hoe zullen jullie aan het oordeel van Gehenna ontsnappen? Om die reden zal ik profeten, wijze mannen en onderwijzers naar jullie toe sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden en aan een paal hangen, en anderen in jullie synagogen geselen en in de ene stad na de andere vervolgen. Daarom zal al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is jullie worden aangerekend, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zachari̱a, de zoon van Bere̱chja, die jullie hebben vermoord tussen het heiligdom en het altaar. Ik verzeker jullie: deze generatie zal verantwoordelijk worden gehouden voor al die dingen. Jeruzalem, Jeruzalem! Je vermoordt de profeten en stenigt de mensen die naar je toe zijn gestuurd . . . Hoe vaak heb ik je kinderen bij me willen verzamelen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt! Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie huis zal verlaten worden. Want ik zeg jullie: vanaf nu zullen jullie me niet meer zien totdat jullie zeggen: “Gezegend is degene die komt in Jehovah’s naam!” (Mattheüs 23:33-39)

Precies 40 jaar nadat Jezus als de pas gezalfde Messias voor het eerst naar Jeruzalem kwam en de geldwisselaars uit de tempel van zijn Vader verdreef, omsingelden de Romeinse legers Jeruzalem met puntige houten palen, waardoor het voor niemand meer mogelijk was om de stad te verlaten. Het was toen Pascha en de heilige stad zat bomvol met aanbidders. Ongeveer een miljoen joden en proselieten werden toen in koele bloede afgeslacht. Jehovah God had toen het spreekwoordelijke gebouw verlaten. Het moment was toen aangebroken waarop Jeruzalem moest gaan boeten voor zijn eigen opgelopen bloedschuld.

Een soortgelijk patroon heeft zich ook ontwikkeld in het christelijke tijdperk. Eeuwenlang regeerden de katholieke en orthodoxe geestelijken als koningen tussen het volk. Ze vervolgden en vermoordden vele duizenden mensen die zich tegen hun huichelarij en hun diefstal durfden uit te spreken. De Wachttoren-organisatie diende oorspronkelijk als een baken van licht na deze hele duistere periode — waarbij ze gratis Bijbels onderwijs aanboden aan de mensen. Naarmate de Wachttoren-organisatie begon te groeien, begonnen ze zich ook steeds meer te richten op geld. Tegenwoordig wordt de Wachttoren-organisatie feitelijk gerund door advocaten en accountants. De waarheid is inmiddels een bijzaak geworden, net zoals het geval was in de dagen van Christus met betrekking tot de geldwisselaars en de verkopers van goederen die de tempel van Jehovah tot een rovershol hadden gemaakt. De moderne tempelbewaarders zullen oorlog voeren tegen een ieder die voornemens is om hun huichelarij aan de kaak te stellen en bloot te leggen. Op een gegeven moment zal hun huis verlaten worden. Daarna zal het tegenbeeldige, of antitypische Jeruzalem — wat ook wel Jehovah’s organisatie wordt genoemd — worden overgeleverd aan plunderaars. Precies zoals Jezus dit ook voorzei: Ze zullen door het zwaard omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd. En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is. (Lukas 21:24)

Zolang het Wachttorengenootschap al bestaat, hebben ze altijd al de nauwgezette hoax verkondigd dat Christus al zou zijn gekomen. Het Wachttorengenootschap heeft laten zien dat ze bereid zijn om een ieder die daar openlijk anders over denkt door middel van een juridisch comité geestelijk ter dood te veroordelen. Echter zal de feitelijke en authentieke Tweede Komst van Jezus ertoe leiden dat deze kwestie niet langer meer kan worden genegeerd. Ongetwijfeld zal het zogenaamde addergebroed, het satanische element dat verweven zit in de Wachttoren-organisatie, gaan laten zien dat ze de ware zonen van God zullen gaan vervolgen en vermoorden, net zoals de Farizeeën dat ook deden in de eerste eeuw. Echter zal dan ook gaan blijken dat niemand die zich blijft vastklampen aan de valse parousialeer van het Besturende Lichaam zal weten te ontkomen aan het oordeel van Gehenna – de tweede dood. Enkel en alleen diegenen die Christus zullen aanvaarden zoals hij zal bestaan buiten de omheining van het doosje waar het Wachttorengenootschap hem in heeft geplaatst, zullen worden gered. Inderdaad! “Gezegend is degene die komt in Jehovah’s naam!” Amen! Kom, Heer Jezus!