Dagtekst vrijdag 11 maart 2022

Draag de zwakheden van hen die niet sterk zijn. — Rom. 15:1.

Inactieven hebben onze constante steun nodig. Misschien hebben ze net als de verloren zoon in Jezus’ illustratie emotionele littekens (Luk. 15:17-24). En waarschijnlijk zijn ze geestelijk verzwakt door wat ze in Satans wereld hebben meegemaakt. We moeten ze helpen hun vertrouwen in Jehovah te versterken. In de illustratie van het verloren schaap vertelt Jezus dat de herder het schaap op zijn schouders terugdraagt naar de kudde. De herder heeft al tijd en energie gestoken in de zoektocht naar het verloren schaap. Maar hij beseft dat hij het naar de kooi moet dragen omdat het zelf niet genoeg kracht heeft om terug te keren (Luk. 15:4, 5). Soms moeten inactieven worden geholpen aan bepaalde zwakke punten te werken. En dat kost tijd en energie. Maar met Jehovah’s hulp, zijn Woord en de publicaties die via de gemeente beschikbaar komen, kunnen we ze helpen weer geestelijk sterk te worden. Bezie het dan ook als een voorrecht als jou wordt gevraagd met een inactieve te studeren. w20.06 28 ¶14-15

Laten we er geen doekjes om winden. Alle Jehovah’s Getuigen zijn inactief geworden. Ze zijn nergens te bekennen terwijl ze tegelijkertijd met open armen zouden zijn ontvangen door vele bedroefde zielen die thuis zaten opgesloten in verband met de lockdown. Zullen de herders de geestelijk verzwakte schapen ondersteunen en hen helpen om hun geloof weer op te bouwen? Wat nou als het juist de herders zijn die de schapen hebben misbruikt en hebben verstrooid?

Het is waar dat Jezus illustreerde hoe bezorgd de herder was over het verlies van slechts één enkel schaap. Er zijn echter aanwijzingen dat de gehele kudde verloren zal gaan, terwijl het proces al in gang is gezet. Het staat zelfs zo geschreven. Denkt u eens aan de woorden van Jehovah God die lang van tevoren werden opgetekend: Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien!’, verklaart Jehovah. Dus zegt Jehovah, de God van Israël, tegen de herders van mijn volk: ‘Jullie hebben mijn schapen verstrooid, jullie bleven ze uit elkaar drijven en jullie hebben geen aandacht voor ze gehad. Daarom zal ik mijn aandacht op jullie richten vanwege jullie slechte daden’, verklaart Jehovah.” (Jeremia 23:1-2)

Sommigen zouden wellicht geneigd zijn te veronderstellen dat de oude Hebreeuwse teksten nauwelijks relevant zijn voor hedendaagse christenen, echter betreft dit gedeelte van Jeremia in werkelijkheid een Messiaanse profetie die betrekking heeft op de Tweede Komst van Jezus Christus. Dat blijkt ook uit de verzen 5-6, waar staat: Luister! Er komt een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat ik voor David een rechtvaardige spruit laat opkomen. En een koning zal regeren, inzicht hebben en opkomen voor recht en rechtvaardigheid in het land. In zijn tijd zal Juda worden gered en Israël zal in veiligheid wonen. En dit is de naam die hij krijgt: Jehovah is onze rechtvaardigheid. (Jeremia 23:5-6)

Besturend LichaamHet Wachttorengenootschap beweert dat Jezus in het jaar 1914 koning werd. Deze leerstelling wordt beschouwd als de rotsvaste, onaantastbare hoeksteen van Jehovah’s aardse organisatie. Daarom wordt deze veroordeling ook gericht tot de profeten en de priesters die de leiding hebben over het huis van Jehovah God: Zowel de profeet als de priester is verontreinigd. Zelfs in mijn eigen huis heb ik hun slechtheid gevonden’, verklaart Jehovah. ‘Daarom zal hun pad glibberig en donker worden, ze zullen geduwd worden en vallen. Want ik zal ellende over ze brengen in het jaar van afrekening’, verklaart Jehovah.” (Jeremia 23:11-12)

LoschDe tekst zegt verder ook nog: Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Luister niet naar de woorden van de profeten die tot jullie profeteren. Ze misleiden jullie. Het visioen dat ze vertellen komt uit hun eigen hart, het komt niet uit de mond van Jehovah. (Jeremia 23:16)

Een zeer interessante woordkeuze. De apostel Paulus voorzei namelijk dat Jehovah God een werk van Satan zou toestaan dat ervoor zou zorgen dat er een bedrieglijke invloed zou uitgaan door middel van een mens van wetteloosheid. Deze bedrieglijke invloed zal door middel van deze zogenaamde mens van wetteloosheid worden uitgeoefend op hen die behoren tot de geestelijke tempel van Jehovah God. zogenaamde apostelenVolgens de bijbehorende context uit de brief van Paulus waarschuwde de apostel de broeders om zich niet mee te laten slepen door mondelinge verklaringen en door geschreven materiaal waarbij het erop lijkt alsof deze verklaringen en geschreven boodschappen met apostolische autoriteit zijn uitgevaardigd. Paulus verwees hier specifiek naar berichten en boodschappen die zouden verklaren dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al is begonnen en dat de dag van Jehovah op dit moment al zou zijn aangebroken. Het Wachttorengenootschap heeft als enige christelijke organisatie ter wereld al vanaf het begin van haar bestaan verkondigd dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken en dat de parousia al zou zijn begonnen. De waarschuwing van de apostel Paulus moet dus wel op het Wachttorengenootschap van toepassing zijn omdat alleen zij voeldoen aan de eerdergenoemde criteria. Ik heb trouwens ook heel veel over dit onderwerp geschreven. Zie hoofdstuk: de mens van wetteloosheid). Zie ook de Engelstalige artikelen over de mens van wetteloosheid.

Aan degenen die geneigd zijn om datgene wat er in Jeremia staat geschreven af te doen als iets irrelevants, zou ik ook nog graag de verzen 19-20 ter overweging willen aanreiken: Kijk, de storm van Jehovah zal vol woede losbarsten. Als een wervelstorm zal hij op het hoofd van slechte mensen neerkomen. De woede van Jehovah zal zich niet afwenden, tot hij heeft uitgevoerd en gerealiseerd wat hij zich in zijn hart had voorgenomen. Aan het einde van de dagen zullen jullie dat goed begrijpen.” (Jeremia 23:19-20)

stortvloedDe storm van Jehovah, ook wel bekend als de grote verdrukking, zal de goddelozen uitziften. De reden waarom u dit niet begrijpt is omdat de tijd van het einde, ook wel bekend als het laatste deel der dagen, nog steeds niet is begonnen. Alle tekenen wijzen er echter op dat de wind aan het opsteken is en dat de lucht steeds donkerder begint te worden.