Dagtekst woensdag 29 november 2023

Wie zijn oren sluit voor het hulpgeroep van de arme, zal geen antwoord krijgen als hij zelf roept. — Spr. 21:13.

Elke christen probeert net als Jehovah barmhartig te zijn. Waarom? Eén reden is dat Jehovah niet naar je luistert als je onbarmhartig met anderen omgaat. Natuurlijk wil niemand dat Jehovah weigert naar zijn gebeden te luisteren. Daarom letten we er goed op dat we geen onbarmhartige houding ontwikkelen. Houd je niet doof voor ‘het hulpgeroep’ van een broeder of zuster die verdriet heeft, maar wees altijd bereid te luisteren. En denk aan de geïnspireerde woorden: ‘Wie geen barmhartigheid toont, zal geoordeeld worden zonder barmhartigheid’ (Jak. 2:13). Als je nederig bedenkt hoe afhankelijk je zelf bent van barmhartigheid, zul je eerder barmhartig voor anderen zijn. We zullen vooral barmhartig willen zijn als een berouwvolle zondaar naar de gemeente terugkeert. Voorbeelden uit de Bijbel helpen ons barmhartig te zijn en niet hardvochtig. w21.10 12 ¶16-17

De hypocrisie van het Wachttorengenootschap is absoluut verbluffend. Hoeveel slachtoffers van kindermisbruik zijn er eigenlijk? We weten in ieder geval dat het Wachttorengenootschap de namen van meer dan 20.000 bekende pedofielen in hun computerdatabase heeft staan, en dan hebben we het alleen nog maar over de situatie van twintig jaar geleden. Ook weten we dat in deze database alleen de namen van de misbruikers staan geregistreerd. Dat betekent dus ook dat er daarnaast ook nog minimaal 20.000 slachtoffers moeten zijn. Daar zitten dus ongetwijfeld ook nog pedofielen tussen die meer dan 1 kind hebben misbruikt. Het aantal slachtoffers zou zelfs twee of drie keer zo hoog kunnen zijn wanneer we ook nog rekening houden met het gegeven dat veel van deze slachtoffers geen officiële aangifte hebben gedaan tegen hun naaste gemeenteleden door wie ze zijn misbruikt. Het is zelfs niet uitgesloten dat het totale aantal misbruikslachtoffers binnen de Wachttoren-organisatie de 100.000 overstijgt. Jehovah weet sowieso het exacte aantal.

Hoe is het Wachttorengenootschap dan met deze kwestie omgegaan? Dit hebben ze gedaan door pedofielen een hand boven het hoofd te houden en hen te beschermen tegen een rechtsvervolging en tegelijkertijd heeft het Wachttorengenootschap ook laten zien dat zij de misbruikslachtoffers juist juridisch hebben vervolgd. Indien dat niet het geval zou zijn, op welke manier hebben de leiders van de organisatie dan wél geluisterd naar “het hulpgeroep van de arme”?

Ik heb persoonlijk twee keer in mijn leven rechtstreeks te maken gehad met het Wachttorengenootschap inzake twee verschillende gevallen van kindermisbruik. Als ouderling heb ik destijds mijn bezwaar ingediend bij Bethel ten aanzien van de manier waarop een bekende pedofiel binnen de organisatie met fluwelen handschoenen werd gepamperd. Vervolgens ontving ik een schriftelijk antwoord van Bethel met het dringende verzoek om toch vooral te blijven ‘wachten op Jehovah’. Achteraf wou ik dat ik die brief toen had bewaard. Destijds was ik me er totaal niet van bewust dat er daarnaast nog duizenden andere slachtoffers waren die ook allemaal met een kluitje het riet zijn ingestuurd met precies hetzelfde platitude: ‘Wacht op Jehovah.’ Ze hadden deze slogan wat mij betreft in Bethel mogen voordrukken op al hun briefpapier met speciale rode stempels waarop ook staat gegraveerd: “Wacht op Jehovah”.

‘Wacht op Jehovah’ klinkt goed in de oren, maar wanneer het in de macht van de rechters ligt om het goede te doen richting degenen die slachtoffer zijn geworden en die vervolgens van hen te horen krijgen dat ze maar ‘op Jehovah moeten wachten’, dan is dat simpel gezegd de theocratisch correcte manier om de klager in kwestie het zwijgen op te leggen.

Ik vraag me af of het Besturende Lichaam en hun advocaten en PR-mensen enig idee hebben wat er zal gaan gebeuren zodra het ‘wachten op Jehovah’ voorbij is? Het zal niet goed voor ze uitpakken, daar ben ik heel erg zeker van. Interessant genoeg wijst de bovenstaande dagtekst erop dat als we geen barmhartigheid tonen, dat Jehovah dan ook niet naar ons zal luisteren als we richting Hem om hulp roepen. Dat is dan ook zeker waar. Daarnaast kunt u er ook heel erg zeker van zijn dat niemand boven Gods gerechtigheid staat. Even ter bevestiging: alles in de Bijbel wijst op het feit dat de leiders van Jehovah’s volk, of het nu koningen, priesters of profeten uit Bijbelse tijden zijn, of gezalfde ouderlingen die op Bethel dienen… allemaal stuk voor stuk aan een hogere standaard worden gehouden en ze zullen dus véél zwaarder worden beoordeeld. In Ezechiël waarschuwt Jehovah van tevoren dat hij de leiders van zijn volk zal oordelen op basis van hoe zij anderen hebben geoordeeld. Dat voorspelt dan ook niet veel goeds voor de koningen van Warwick.

Wat betreft het feit dat God niet naar hun gebeden luistert, informeert Jesaja ons over Gods standpunt: ” En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht,kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe.” (Jesaja 1:15-17)

Stelt u zichzelf eens een situatie voor waarbij de juridische afdeling van Bethel alle ouderlingen zou hebben opgedragen om in geval van mogelijk kindermisbruik onmiddellijk de lokale politie te bellen. Vergeet daarbij direct de twee-getuigenregel. Schakel zonder aarzeling de politie in. Schakel deskundigen in op het gebied van kinderbescherming. Gebruik vervolgens hun bevindingen en zet deze in als ‘tweede getuige’. Instrueer ouderlingen om volledig samen te werken met de openbare aanklagers mocht het zover komen. Pedofielen zullen zich in dat geval misschien wel tien keer bedenken voordat ze zich binnen de gemeente vergrijpen aan een onschuldig kind. En ja, de ouderlingen zouden in dat geval de pedofiele dader achteraf in de gevangenis kunnen opzoeken. En dat is nog maar het begin. Belangrijker nog: hoe bedient u dan diegenen die zijn misbruikt? Het Wachttorengenootschap heeft speciale ziekenhuis-comités opgericht om met artsen en patiënten te coördineren aangaande de bloedkwestie, dus waarom heeft het Wachttorengenootschap nog steeds niet iets vergelijkbaars opgezet voor slachtoffers van seksueel misbruik? Het Wachttorengenootschap zou bijvoorbeeld speciaal gekwalificeerde Jehovah’s Getuigen kunnen inzetten met een psychologie-achtergrond, en dan met name vrouwelijke professionals, die worden ingezet om het land door te reizen om ter plekke de misbruikslachtoffers te bedienen.

Natuurlijk zouden de leiders van Bethel zoiets nooit doen. Hun oplossing voor seksueel misbruik is juist om ervoor te zorgen dat elke aangifte koste wat het kost buiten de rechtbank en buiten de publiciteit blijft. Daarnaast kiest het Wachttorengenootschap er ook voor om in het geheim slachtoffers af te kopen door middel van buitengerechtelijke schikkingen om het slachtoffer vervolgens door middel van een “gag-order’ zwijggeld uit te betalen, waarop het slachtoffer er juridisch voor moet tekenen om met niemand te praten over wat hen is aangedaan en hoeveel geld ze hebben ontvangen van het Wachttorengenootschap. Zo wordt hen dus juridisch het zwijgen opgelegd.

‘Wachten op Jehovah’ blijkt dus een goed advies te zijn. Zodra het wachten eenmaal voorbij is, zal de komst van God iets adembenemends zijn om te aanschouwen.