Dagtekst dinsdag 29 maart 2022

[Niets] zal ons kunnen scheiden van Gods liefde in Christus Jezus, onze Heer. — Rom. 8:39.

Alles wat Jehovah doet, doet hij uit liefde. Liefdevol voorziet hij in al onze behoeften. Uit liefde heeft Jehovah voorzien in de losprijs. En Jezus houdt zo veel van ons dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven (Joh. 3:16; 15:13). Niets kan de liefde verbreken die Jehovah en Jezus voelen voor wie loyaal aan hen zijn (Joh. 13:1; Rom. 8:35). Zo moet ook een gezinshoofd alles wat hij doet uit liefde doen. Waarom is dat zo belangrijk? Johannes geeft het antwoord: ‘Wie niet van zijn broeder [of familie] houdt, die hij ziet, kan ook niet van God houden, die hij niet ziet’ (1 Joh. 4:11, 20). Een man die van zijn gezin houdt en Jehovah en Jezus wil navolgen, zal in de geestelijke, emotionele en materiële behoeften van zijn gezin voorzien (1 Tim. 5:8). Hij zal zijn kinderen opleiden en corrigeren. En hij blijft zijn best doen om beslissingen te nemen die tot eer van Jehovah en tot voordeel van zijn gezin zijn. w21.02 5 ¶12-13

Aangezien het Besturende Lichaam ervan overtuigd is dat niets hen kan scheiden van Gods liefde, moeten ze er tegelijkertijd ook van op de hoogte worden gebracht dat God een ieder terecht wijst en zelfs geselt, die Hij als een zoon accepteert. Ook Jezus zelf is een tuchtmeester. Jezus zei ooit het volgende: Iedereen aan wie ik gehecht ben, wijs ik terecht en corrigeer ik. Wees daarom ijverig en heb berouw. (Openbaring 3:19)

God tuchtigt niet alleen maar individuen, maar ook natiën/volken evenals organisaties. Israël en Juda waren ooit Jehovah’s aardse organisatie. Beiden werden toentertijd zéér zwaar door Jehovah God gestraft. Over Juda verklaarde Jehovah het volgende: Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, ‘om je te redden. Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten. (Jeremia 30:11)

Wat was toen dan de juiste mate van bestraffing? Destijds betrof deze bestraffing de vurige verwoesting van Jeruzalem en de tempel, de ontbinding van het Davidische koninkrijk evenals de slavernij onder Babylon voor diegenen die deze voorafgaande verwoestingen hadden overleefd. Jezus voorzei dat er in de periode van het besluit een soortgelijke verwoesting van Jeruzalem zal plaatsvinden. Ondanks dit alles is het goede nieuws dat Jehovah geen volledige uitroeiing zal veroorzaken. Jezus verzekerde ons dat de dagen van de verdrukking zouden worden verkort, omdat geen vlees het anders zou overleven.

Natuurlijk houdt God niet van iedereen. Hij weet heel goed dat er ook een demonisch soort addergebroed op de loer ligt die als rotsen net onder de wateroppervlakte verborgen liggen en die dienen als immense struikelblokken. Voor hen staat de uitkomst al vast. Judas beschreef hen als herders die schaamteloos alleen voor zichzelf zorgen. Waterloze wolken zijn het die door de wind heen en weer gedreven worden, bomen zonder vruchten in de late herfst, die tweemaal zijn afgestorven en die ontworteld zijn, woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen, sterren zonder vaste baan, waarvoor de diepste duisternis voor eeuwig is weggelegd. (Judas 1:12-13)

Wat betreft de opmerking in Judas over de herders die zijn als sterren zonder vaste baan: Judas gebruikte de term sterren hier in metaforische zin. In Openbaring sprak Jezus over opzieners die als sterren in zijn hand zouden zijn. In het boek Judas vertegenwoordigen de sterren ouderlingen, maar in dit geval zijn ze bedrieglijk in relatie tot hun ambt. Sterren zonder vaste baan kunnen namelijk geen echte leiding geven. Ze zijn als de superapostelen die door Paulus werden ontmaskerd als valse dienaren, die in werkelijkheid aanbidders van demonen waren en die zich voor de buitenwereld slechts hadden vermomd als dienaren van rechtvaardigheid.

Het feit dat het bovenstaande vers over deze ‘herders’ zegt dat zij “tweemaal zijn afgestorven” betekent dat zij al het oordeel van de tweede dood hebben ontvangen. Voor hen zal er dan ook geen vergeving meer mogelijk zijn. Een enkele reis naar Gehenna dus.