Dagtekst zondag 10 april 2022

Redding hebben we te danken aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam. — Openb. 7:10.

Het verschil tussen de gezalfden en de andere schapen zit hem niet in hoe waardevol ze voor God zijn. Beide groepen zijn voor hem even kostbaar. Hij heeft namelijk zowel de gezalfden als de andere schapen met dezelfde prijs gekocht: het leven van zijn geliefde Zoon. Het verschil tussen de twee groepen is dat ze elk een andere hoop hebben. Beide groepen moeten God en Christus trouw blijven (Ps. 31:23). En bedenk: Gods geest kan op elk van ons met evenveel kracht inwerken. Jehovah geeft elk van ons zo veel van zijn geest als nodig is. Jehovah heeft al zijn opgedragen aanbidders een prachtige hoop gegeven (Jer. 29:11). De herdenking van Christus’ dood geeft ons allemaal een geweldige gelegenheid om God en Christus te loven voor wat ze hebben gedaan zodat we oneindig kunnen leven. De Gedachtenisviering is zonder twijfel de belangrijkste vergadering voor ware christenen. w21.01 18 ¶16; 19 ¶19

En dus heeft het Wachttorengenootschap door middel van slechts een enkele alinea alles verworpen dat het ooit heeft onderwezen.

 

Als het zo zou zijn dat Gods geest met evenveel kracht op iedereen inwerkt, waarom is het bij Jehovah’s Getuigen dan ingeprent dat God Zijn waarheid alleen maar openbaart aan gezalfde christenen die als een kanaal fungeren? Inderdaad, waarom moet de hele schepping dan geduldig wachten op de openbaring van de zonen van God, zodat ook zij vrij kunnen worden gemaakt om kinderen van God te worden?

Ten tweede, waarom zouden gezalfde christenen moeten worden gedomineerd door niet-gezalfde „helpers” die niet beschikken over de geest van de hemelse roeping? Zijn de gezalfde christenen tenslotte dan niet de exclusieve leden van de tempel van God die Jehovah’s heerlijkheid zullen aanschouwen?

Toen Ezechiël de laatste visioenen van de herstelde tempel te zien kreeg, berispte Jehovah specifiek de Levieten van het huis van Israël omdat ze buitenlanders toestonden om de aan hun toegewezen priestertaken te vervullen: Dit is wat Jehovah heeft verklaard: Ik heb genoeg van jullie walgelijke praktijken, huis van Israël! Als jullie vreemdelingen in mijn heiligdom brengen die onbesneden van hart en vlees zijn, ontheiligen ze mijn tempel. Jullie bieden mij brood, vet en bloed aan terwijl jullie mijn verbond schenden met al jullie walgelijke praktijken. Jullie hebben niet gezorgd voor mijn heilige dingen. In plaats daarvan hebben jullie anderen aangesteld om de taken in mijn heiligdom waar te nemen.” (Ezechiël 44:6-8)

Onthult de dagtekst van vandaag dan niet dat er onbesneden Filistijnen zijn die Gods geestelijke tempel ontheiligen? Ze verraden zichzelf door de hemelse roeping te denigreren en ook door te bagatelliseren hoe kostbaar de uitverkorenen in werkelijkheid zijn voor de Vader. We kunnen daarom ook op een bepaald moment verwachten dat er in de niet al te verre toekomst een soortgelijke berisping zal weerklinken. “Ik heb genoeg van jullie walgelijke praktijken”.