DAGTEKST 22 SEPTEMBER 2023 – DE SLECHTE KONING ACHAB DIENT ALS EEN VOORBEELD VOOR HET WACHTTORENGENOOTSCHAP

Dagtekst vrijdag 22 september

Heb je gezien hoe Achab zich wegens mij heeft vernederd? — 1 Kon. 21:29.

Hoewel Achab zich voor Jehovah had vernederd, blijkt uit wat hij daarna deed dat hij niet echt berouw had. Hij deed geen poging om de Baälaanbidding uit zijn rijk te bannen. Hij ging niet de aanbidding van Jehovah bevorderen. Na Achabs dood liet Jehovah merken hoe hij over hem dacht. Zijn profeet Jehu zei: ‘Hoor je slechte mensen te helpen?’ (2 Kron. 19:1, 2) Denk daar eens over na. Als Achabs berouw oprecht was geweest, dan had de profeet hem zeker niet beschreven als een slecht mens die Jehovah haatte. Achab mag dan wel wat spijt hebben gehad, hij had duidelijk niet ten volle berouw. Wat leren we van Achabs voorbeeld? Aanvankelijk vernederde hij zich toen hij Elia’s onheilsboodschap hoorde. Dat was een goed begin. Maar uit wat hij daarna deed bleek dat hij in zijn hart geen berouw had. Berouw moet dus verder gaan dan alleen een keer zeggen dat je spijt hebt. w21.10 3 ¶4-5, 7-8

Achab, die één van de slechtste koningen van Israël was, bezat blijkbaar meer nederigheid dan het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen vandaag de dag. Tot op heden heeft het Wachttorengenootschap nog nooit ook maar de geringste indiscretie toegegeven of erkend. Ongeacht hoeveel Jehovah’s Getuigen er door hen tot struikelen worden gebracht, het Wachttorengenootschap zal nooit en te nimmer ook maar een enkele fout publiekelijk toegeven.

Op 9 oktober 2001 publiceerde de krant ‘The Guardian’ bijvoorbeeld een uiteenzetting over het geheime tienjarige partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties, oftewel het ‘wilde beest’. Toen in het jaar 2001 duizenden Jehovah’s Getuigen wereldwijd naar de kwestie begonnen te informeren, ontbond het Besturende Lichaam heel snel eenzijdig het NGO-lidmaatschap en beweerde de woordvoerder van het Wachttorengenootschap publiekelijk dat een medewerker van de ‘Dag Hammarskjold Bibliotheek’ van de Verenigde Naties aan hen zou hebben verklaard dat alleen aangesloten NGO’s toegang kregen tot deze V.N.-bibliotheek en dat het daarom nodig was dat het Wachttorengenootschap een NGO van de Verenigde Naties moest worden. Voor een bibliotheekpasje dus.

Dit was overigens een regelrechte leugen. Ik sprak namelijk persoonlijk met de hoofdbibliothecaris van deze V.N.-bibliotheek en die persoon wist mij te vertellen dat “alle gekwalificeerde onderzoekers” vrij toegang hadden tot deze bibliotheek. Het was toen dus absoluut niet nodig om een partnerschap met de V.N. aan te gaan om als NGO gebruik te kunnen maken van deze bibliotheek. Ironisch genoeg beperkte de Verenigde Naties na de terroristische aanslagen van 11 september het gebruik van deze bibliotheek wel tot alleen NGO’s omdat na 11 september 2001 de veiligheidsmaatregelen binnen de faciliteiten van de V.N. werden aangescherpt in verband met een mogelijke terreurdreiging. Tussen 1991 en 2001 vond de 10-jaar lange samenwerking plaats waarbij het Wachttorengenootschap een NGO lidmaatschap had aangevraagd bij de Verenigde Naties.

Natuurlijk is er voor welke onderzoeker dan ook überhaupt geen enkele reden om zich te beperken tot deze specifieke VN-bibliotheek. De Verenigde Naties beschikken namelijk wereldwijd over vele zogenoemde ‘repositorybibliotheken’ waar mensen allerlei V.N.-literatuur vrij kunnen opvragen en inzien. Men kan bijvoorbeeld vrijelijk zo’n repositorybibliotheek bezoeken aan de Columbia University, niet ver van het oude Bethelhoofdkwartier in Brooklyn.

Bovendien kregen geassocieerde NGO’s jaarlijks ook nog de contractuele verplichting van de Verenigde Naties om bij hen aan te tonen dat zij zich daadwerkelijk actief hebben ingezet om het werk en de agenda van de V.N. onder hun eigen achterban (de Jehovah’s Getuigen) te promoten. Uiteraard heeft het Wachttorengenootschap gedurende die 10 jaar plichtsgetrouw aangetoond dat ze zich gewillig aan deze eisen van de V.N. hebben gehouden. Ik heb hun verraad overigens uitgebreid gedocumenteerd voor een ieder die zich wat meer in deze kwestie wil verdiepen.

Ook al heeft het Wachttorengenootschap inmiddels hun NGO-partnerschap met de V.N. ontbonden, zien we tegelijkertijd ook dat het Wachttorengenootschap tot op de dag van vandaag nog steeds bezig is om de agenda van de V.N. te promoten. Daarom verschijnen er ook periodieke artikelen op de hoofdpagina van de website JW.org, waarin globalistische propaganda over bijvoorbeeld klimaatverandering en andere aanverwante kwesties wordt aangeprezen.

Het moge dan ook absoluut duidelijk zijn dat het partnerschap van het Wachttorengenootschap met de Verenigde Naties veel dieper gaat dan alleen maar een simpele bibliotheekpas. Inderdaad, veel dieper zelfs dan alleen maar hun NGO-associatie. Het Wachttorengenootschap is toegewijd aan het verheerlijken van de V.N. en ongetwijfeld zullen de afvalligen van Warwick, zodra de tijd rijp is, de Jehovah’s Getuigen aan het wilde beest gaan uitleveren.


EXTRA VOETNOOT:

DOWNLOAD HIER HET ENGELSTALIGE PDF BESTAND MET DAARIN EEN OVERZICHT VAN ALLE ARTIKELEN VAN DE WACHTTORENORGANISATIE DIE ALS PROPAGANDA WERDEN GEBRUIKT OM WERELDWIJD DE JEHOVAH’S GETUIGEN VOOR TE LICHTEN OVER DE AGENDA EN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGDE NATIES. DEZE PROPAGANDA WERD VAN DEUR TOT DEUR VERSPREID DOOR MILJOENEN JEHOVAH’S GETUIGEN ZONDER DAT ZIJ DAAR ERG IN HADDEN!

2023-09-22T19:46:09+02:0022/09/2023|Categories: COMMENTAAR|0 Comments

Leave A Comment

Go to Top