Op de internetsite van de Wachttoren-organisatie, JW.org, worden er elke week nieuwe micro-artikelen gepubliceerd op basis van actuele gebeurtenissen en opvallende actuele kwesties. Deze week staat in het teken van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. De titel van het betreffende artikel luidt: “Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor onze toekomst? Wat de Bijbel zegt.”

Natuurlijk zegt de Bijbel helemaal niets over het onderwerp klimaatverandering. Geen enkel woord. Bovendien weten de schrijvers van het artikel dat de kwestie omtrent klimaatverandering als gevolg van een vermeend overschot aan CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer een zeer controversieel onderwerp betreft dat wetenschappelijk totaal niet bewezen is, net zoals de evolutietheorie overigens.

CO2 is niet giftig. Koolstofdioxide is namelijk het essentiële gas dat alle planten op deze aarde nodig hebben om het vitale proces van fotosynthese uit te kunnen voeren. Jehovah God heeft chlorofyl op ingenieuze wijze ontworpen om daarmee de binding van de CO2-verbinding te verbreken — de C gaat erin en de O komt eruit. Als er te veel CO2 is, dan zou ook de meest effectieve oplossing zijn om ervoor te zorgen dat er juist méér bomen en planten worden aangeplant zodat die de CO2 weer op een natuurlijke wijze kunnen gebruiken. Voor wat betreft de opwekking van elektriciteit zou het trouwens ook een goed idee zijn om juist kernenergie te gebruiken in plaats van het verbranden van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan zijn de groene klimaatfanatici juist tegen atoomenergie, ook al weten ze heel goed dat kernenergie zo goed als CO2-neutraal is. De reactoren zouden daarnaast ook nog eens gebruikt kunnen worden om zeewater te ontzilten om daarmee de enorme en steeds groter wordende woestijnen van deze wereld te irrigeren zodat daar vervolgens weer nieuwe bomen en planten kunnen worden geplant zodat er op die grond weer voedsel kan worden verbouwd. Het is ook algemeen bekend dat lege, kale grond meer zonnestraling absorbeert, waardoor deze opgeslagen warmte constant wordt afgegeven in de atmosfeer. De vergroening van de woestijngebieden zou de klimaatverandering ingrijpender en positiever beïnvloeden dan welke andere oplossing dan ook en dit had dan ook eigenlijk het belangrijkste ecologische project van de eeuw moeten zijn – tenminste, wanneer men zich echt daadwerkelijk zorgen zou maken over klimaatverandering. Vladimir Poetin heeft trouwens publiekelijk gezworen om ervoor te zorgen dat er miljoenen extra bomen en planten worden aangeplant in de uitgestrekte wildernis van Rusland dat beter bekend staat als Siberië, omdat dit gebied de afgelopen decennia onderhevig is geweest aan grootschalige ontbossing.

Helaas blijken de bovenstaande oplossingen voor het klimaat van deze aarde niet interessant genoeg te zijn voor de globalistische promotors van het klimaatalarmisme omdat daarmee hun agenda van de massale depopulatie van de wereldbevolking niet wordt gediend.

 

“De mens staat voor een crisis die hij zelf heeft veroorzaakt. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De temperatuurstijging heeft het klimaat al veranderd. Enkele van de rampzalige gevolgen zijn:…”

Let goed op de woorden die het Wachttorengenootschap hier gebruikt: “De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat…” Vergeet niet dat de meeste mensen, of ze nu wetenschappers, artsen of experts zijn op welk gebied dan ook, dat deze mensen het ook heel vaak bij het verkeerde eind hebben – soms zelfs met opzet. Om dit punt verder te illustreren: “de meeste artsen” zijn het eens met de meest vooraanstaande volksgezondheidsdeskundigen, dat mRNA-vaccins heel veilig en effectief zijn. De werkelijke feiten wijzen namelijk uit dat deze experimentele mRNA-vaccins geen van beide zijn.

Een kernfysicus verklaarde in alle eerlijkheid het volgende over klimaatverandering:

(Vertaald uit het Engels)

“Het onderwerp omtrent de opwarming van de aarde en klimaatverandering is wetenschappelijk gezien veel complexer dan de meeste mensen denken. Talloze kranten-, tijdschrift- en tv-items hebben deze klimaatwetenschap in de loop van tientallen jaren dusdanig vereenvoudigd tot op het punt waarop het grote publiek daadwerkelijk is gaan geloven dat het hele probleem eigenlijk heel simpel is en dat elke idioot duidelijk moet kunnen zien wat er hier aan de hand is. Publieke groepen beschuldigen wereldleiders en wetenschappers er vaak van dat zij dwaas zouden zijn wanneer ze niet onmiddellijk maatregelen zouden treffen op basis van versimpelde boodschappen die door individuen of publieke groepen worden opgeworpen.”

Het is in werkelijkheid een zeer complex proces. Het beknopte artikeltje van het Wachttorengenootschap reduceert door middel van oversimplificatie het bevattingsvermogen tot kleuterschoolniveau. De fysicus verklaart verder dat de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering op deze planeet niet ligt bij atmosferische gassen zoals methaan of koolstofdioxide. Het is namelijk de zon en zelfs het zonnestelsel en het hele universum die de cycli van fluctuaties tussen opwarming en afkoeling creëren. Nog niet zo heel erg lang geleden bevond de aarde zich nog in een afkoelingscyclus. Tussen circa 1450 en 1850 bevond het noordelijk halfrond zich in een afkoelingsfase die de zogenaamde Kleine IJstijd veroorzaakte. Dit had dan ook helemaal niets te maken met menselijk handelen.

Het gegeven dat het klimaat constant aan verandering onderhevig is, betreft een vaststaand feit. Het klimaat verandert namelijk altijd. Sinds de grote catastrofe die beter bekend staat als de zondvloed, welke de gehele planeet onder water zette en die een acute ijstijd veroorzaakte op het noordelijk halfrond, weten we dat het klimaat, ondanks kleine fluctuaties, neigt naar een geleidelijke opwarming.

UN logoIn een ander fragment uit het beknopte artikel, citeren de schrijvers van Bethel plichtsgetrouw zowel de favoriete krant van de CIA, de New York Times, als hun eigen ex-politieke partner, de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties:

De klimaatcrisis is te merken in elk deel van de wereld. Een artikel in The New York Times berichtte over de situatie in 193 landen en zei vervolgens: ‘De planeet zendt een SOS uit.’ Vanwege de sterfgevallen en ellende die door klimaatverandering worden veroorzaakt, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het ‘de allergrootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid’ genoemd.

WHO logoVergeet overigens niet dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de groeiende dreiging van een wijdverbreide hongersnood of wereldwijde oorlog, of zelfs een nucleaire oorlog, niet beschouwt als de grootste bedreiging waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Gezien hun hysterische optreden van de afgelopen twee jaar had ik eerder verwacht dat Covid in hun ogen juist de grootste bedreiging vormde voor de wereld, in plaats van dat de temperatuur van de atmosfeer een graadje omhoog ging. We weten nu tenminste waar het Wachttorengenootschap hun (des)informatie vandaan haalt – alsof we dit niet al wisten.

We hoeven er trouwens ook absoluut niet aan te twijfelen dat de bezorgdheid over de opwarming van de aarde van het ene op het andere moment als sneeuw voor de zon zal verdwijnen uit de hoofden van de mensen, zodra de eerste nucleaire kruisraketten zullen gaan ontploffen om vervolgens de hemel te verduisteren door middel van hun kenmerkende paddestoelwolken. Wilt u het hier dan wel of niet hebben over het “verderven van de aarde”?

Voorspelling: ‘Er zullen angstaanjagende dingen te zien zijn’ (Lukas 21:11).

De Bijbel voorspelde dat er in onze tijd ‘angstaanjagende dingen’ zouden gebeuren. Klimaatverandering leidt wereldwijd tot extreem weer, met veel paniek en angst tot gevolg. Sommige mensen hebben zelfs last van klimaatangst, een chronische angst voor de gevolgen van klimaatverandering.

Er zijn orkanen, tornado’s en sneeuwstormen geweest sinds de ineenstorting van de hemelwateren die de grote Vloed teweegbracht. Deze angstaanjagende verschijnselen maken tegenwoordig deel uit van de natuurlijke cyclus. Nogmaals, de menselijke beschaving heeft hier extreem weinig mee te maken gehad.

“klimaatangst” betreft wel degelijk het resultaat van de directe invloed van de mens. Het wordt ook wel angstzaaierij genoemd en dit wordt dan ook ten volste uitgebuit door het politieke systeem en door de media achter dit bedrieglijke plan om de bevolking mee te terroriseren en om hen mee af te leiden van andere zaken die er wel toe doen. Het Wachttorengenootschap maakt ontegenzeggelijk deel uit van deze demonische propagandacampagne. Zou er ook maar iemand zijn die in paniek zou raken als gevolg van “een chronische angst voor de gevolgen van klimaatverandering“, wanneer ze zouden zijn losgekoppeld van het reusachtige hersenspoelplatform van het Britse rijk? Nee, natuurlijk niet.

De waarheid inzake deze kwestie is namelijk dat het milieubewustzijn (environmentalism) al meer dan 50 jaar geleden door de Britse oligarchie werd bekokstoofd. Het heeft dan ook niets te maken met het redden van het milieu. (Zie ook het artikel: DE NEW GREEN DEAL EN DE WERELDWIJDE GENOCIDE DOOR LONDEN.

Bekende quote van de Britse prins Philip

De Britse elite en hun bankiers zijn voornemens om de ineenstorting van het industrialisme teweeg te brengen om er zodoende voor te zorgen dat de wereldbevolking zal afnemen met vele miljarden mensen, die zij overigens beschouwen als nutteloze mee-eters die een schadelijk effect zouden hebben op de planeet die zij als hun eigendom beschouwen. En nu het moment is aangebroken waarop hun wereldwijde financiële systeem de laatste en terminale fase is ingegaan, is een groene economie hun laatste wanhopige poging om een ten dode opgeschreven systeem kunstmatig in leven te houden.

lettGezien de groeiende stapel aan bewijs, dat het Wachttorengenootschap keurig in de pas loopt met het Britse Rijk dat gebouwd is op leugens, zoals Vladimir Poetin het Britse Rijk bondig beschreef, mogen we dan ook verwachten dat het ergste nog steeds moet komen vanuit de mannen die ook wel worden aangeprezen als zijnde Jehovah’s aardse mondstuk.