VRAAG VAN EEN LEZER: Aangezien het erop lijkt dat het Wachttorengenootschap de spreekbuis is geworden van het scharlakengekleurde wilde beest, het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, en het vaste kenmerk (de openbare bediening) in wezen is verwijderd, zouden we daarom niet ook mogen concluderen dat we hiermee getuige zijn van de vervulling van Daniël 12 :11? Bevinden we ons dan niet in de laatste dagen? Staat het walgelijke ding dan niet in een heilige plaats? (Mat. 24:15). Jezus verklaarde: “Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt,… in een heilige plaats zien staan.” Zien we nu dan echt niet met onze eigen ogen het walgelijke ding dat midden in Gods organisatie staat? Het is uiterst waarneembaar en publiekelijk te aanschouwen, nietwaar? Zoals u al zei: nauw verbonden met elkaar.

Het is goed om te zien dat er in ieder geval nog een aantal mensen zijn die de juiste vragen stellen. Ironisch genoeg blijkt de meerderheid van de Jehovah’s Getuigen hier niet toe in staat te zijn. En dat komt door de bedrieglijke invloed van het Wachttorengenootschap, of zoals de oudere versie van de Nieuwe Wereldvertaling het verwoordde – “een werking van dwaling”.

Het Wachttorengenootschap heeft de Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld bedrogen door hen te laten geloven dat het vaste kenmerk tijdens de Tweede Wereldoorlog was verwijderd. En ondanks dat wordt er tegelijkertijd toch door het Wachttorengenootschap onderwezen dat de heilige plaats die voorbestemd is om door een walgelijk ding te worden vertrapt, de heidense christenheid betreft. Ik heb ondertussen al talloze essays geschreven over dit soort discrepanties.

Het is inderdaad erg verleidelijk om te geloven dat het walgelijke ding op dit moment al staat waar het niet hoort te staan. Wie had er slechts een paar jaar geleden ooit gedacht dat het Wachttorengenootschap de openbare bediening zou stilleggen en dat de deuren van elke Koninkrijkszaal ter wereld zouden worden gesloten? En wie had toen kunnen weten dat het Wachttorengenootschap op hoge toon zoiets controversieels zou promoten als het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties? Ondanks alles blijkt dat dit toch volledig op eigen initiatief heeft plaatsgevonden. Het is niet zo dat de regeringen het bevel hebben gegeven aan het Wachttorengenootschap om hun deuren te sluiten en hun openbare bediening te staken. De Verenigde Naties beschikken sowieso niet over de bevoegdheid om zoiets te kunnen doen. En zelfs al hadden de nationale regeringen beperkingen opgelegd, dan nog bleek dat Bethel er in het verleden altijd heel trots op is geweest om dan toch het goede nieuws te verdedigen en door juridisch op de voorgrond te treden om te staan voor het goede nieuws en de verkondiging ervan. Zelfs nu op dit moment staan de deuren van de meeste kerken, synagogen en moskeeën gewoon open, echter geldt dit niet voor de Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen. Daar is dan ook iets heel, heel erg mis mee. Het Besturende Lichaam heeft alle Jehovah’s Getuigen gewaarschuwd dat het véél te gevaarlijk en véél  te roekeloos zou zijn om zomaar naar buiten te gaan. Compleet van de zotte!

Gedurende die hele tijd doet het Wachttorengenootschap gewoon alsof er niets zou zijn veranderd. Virtuele Zoom-vergaderingen worden gelijkgesteld aan echte fysieke samenkomsten en aan het daadwerkelijke verkondigingswerk. Men doet alsof het schrijven van brieven aan de keukentafel net zo effectief zou zijn als het eropuit gaan om persoonlijk contact te leggen met huisbewoners door hen in hun eigen huis Bijbelstudie te geven.

Sterker nog, het Besturende Lichaam schept er zelfs regelmatig over op hoe succesvol de virtuele en digitale bediening wel niet is. Wanneer we dus kunnen constateren dat dit allemaal daadwerkelijk het geval blijkt te zijn, lijkt het er dus ook niet op dat de christelijke heilige plaats op dit moment al is afgebroken en dat het vaste kenmerk op dit moment al is verwijderd.

Jehovah’s Getuigen zouden zich dan ook absoluut zorgen moeten maken over het feit dat het Besturende Lichaam de vaccinaties wezenlijk verplicht heeft gesteld. Hierin lopen ze, zoals u in uw bovenstaande vraag zelf ook al aangeeft, in de pas met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Het Wachttorengenootschap heeft bepaald dat alle fulltime dienaren de injecties moeten nemen. En nu blijkt dus ook nog dat kringopzieners wereldwijd rond gaan om de kudde aan te sporen het voorbeeld van de wereldwijde Bethelfamilie op te volgen. We hebben het hier dan ook over regelrechte afvalligheid wanneer we zien dat er arbitraire voorwaarden worden gesteld aan het verrichten van heilige dienst voor Jehovah God.

De propagandamachine verklaart met alle toeters en bellen dat de mRNA-injecties “veilig en effectief” zouden zijn. Dit wordt dan ook keer op keer herhaald – ‘veilig en effectief’. De vaccins zijn noch veilig, noch effectief. De gezondheid van honderdduizenden mensen is ernstig aangetast en daarnaast zijn er ook nog vele duizenden mensen overleden als direct gevolg van deze experimentele injecties. En van de miljoenen mensen die deze injecties hebben gehad, is er toch nog een groot percentage van hen die alsnog ziek zijn geworden door Covid. Daar blijft het niet bij. Honderden miljoenen gevaccineerde personen zijn daarnaast ook nog eens kweekvijvers geworden voor allerlei Covid-varianten. Misschien worden deze injecties daarom wel omschreven als “effectief”, als zijnde een instrument voor depopulatie of ontvolking.

Het Wachttorengenootschap blijft deze leugen maar herhalen, namelijk dat de vaccins veilig en effectief zijn. Dit leidt ertoe dat Jehovah’s Getuigen zijn gaan geloven dat de alarmerende berichten over mensen die als gevolg van de vaccinatie zijn overleden of die ernstige bijwerkingen hebben gekregen, niets meer zijn dan slechts wilde complottheorieën. In plaats van ervoor te zorgen dat het aan individuen wordt toegestaan om in deze kwestie hun eigen keuze te maken, bedreigt het Besturende Lichaam daarentegen de ouderlingen door met uitsluiting te dreigen indien deze ouderlingen een uitgesproken mening zouden hebben over het nemen van een injectie die ervoor zou kunnen zorgen dat de ontvanger verlamd kan raken of er zelfs aan zou kunnen overlijden. Niemand dwingt het Wachttorengenootschap om dit extreme standpunt in te nemen. De bewering dat we hierin Caesar dienen te gehoorzamen is een regelrechte leugen. Er bestaat geen enkele wet die het aan iedere burger verplicht om zich te onderwerpen aan een medische procedure die een mogelijk dodelijke afloop zou kunnen hebben. En zelfs al zou deze wet er wel zijn geweest, dan nog is Caesar niet de eigenaar van onze ziel. Jehovah God bezit daarentegen wél onze ziel. Het punt waar het hier om gaat is dat het Wachttorengenootschap onder geen enkele dwang of verplichting staat om miljoenen goedgelovige Jehovah’s Getuigen onderwerp te maken van dit wereldwijde vaccinatieprogramma. Ze hebben de schapen vrijwillig verkocht aan de kopers.

Jezus trok een verband tussen het walgelijke ding dat in een heilige plaats staat en de grote verdrukking. En Jezus verklaarde dat onmiddellijk voorafgaand aan de grote verdrukking, natie tegen natie zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk evenals het feit dat er dan ook voedseltekorten zouden zijn in de ene na de andere plaats evenals aardbevingen en dat deze dingen slechts het begin zouden zijn van de barensweeën.

Het Wachttorengenootschap heeft de Jehovah’s Getuigen natuurlijk misleid door hen te laten geloven dat deze voorzegde barensweeën al meer dan een eeuw aan de gang zouden zijn. Volgens het Wachttorengenootschap leven we nu in de laatste dagen van de laatste dagen en binnenkort zal de laatste dag van de laatste dagen aanbreken. Ondertussen zijn alle kernmachten van deze wereld druk bezig met de voorbereidingen voor een oorlog. Er zijn wereldwijd talloze hotspots die zouden kunnen dienen als een kruitvat voor het veroorzaken van een wereldwijde vuurzee. Ook merken we op dit moment al dat de enorme inflatie open wonden aan het veroorzaken is binnen de wereldwijde economie, waardoor voedseltekorten in de nabije toekomst onvermijdelijk zullen worden.

Nog een ander aspect van de verstrekkende bedrieglijke invloed van het Wachttorengenootschap heeft alles te maken met de verschijning van het scharlakengekleurde wilde beest. In de periode van de Tweede Wereldoorlog hield Nathan Knorr een openbare toespraak met de titel: “Peace — Can it Last?” (Vrede, kan het standhouden?). De toen kersverse president van het Wachttorengenootschap voorspelde destijds dat de Volkenbond na de oorlog weer opnieuw zou verschijnen als onderdeel van de vervulling van Openbaring betreffende het scharlakengekleurde beest dat uit de afgrond opstijgt in de vorm van de achtste koning.

En krijg nou wat! Zodra de oorlog was afgelopen richtten de overwinnaars de Verenigde Naties op, en in tegenstelling tot haar voorganger, de League of Nations,  maakte dit keer de machtigste natie van de wereld – de Verenigde Staten van Amerika – wel deel uit van deze Verenigde Naties en werd lid.

Hoewel het onderhand alweer 80 jaar geleden is dat broeder Knorr de voorspelling deed dat de 1-uur durende regering van de achtste koning slechts van zeer korte duur zou zijn, slaat het Wachttorengenootschap zichzelf na al die tijd nog steeds op de borst en prijst het zichzelf nog steeds voor zijn veronderstelde profetische bekwaamheid. In de echte wereld bleek dat de Volkenbond in werkelijkheid een machteloze instelling betrof. Een papieren tijger. Datzelfde geldt ook voor de Verenigde Naties, hoewel dat op dit moment wel aan het veranderen is. Toch is het beest op dit moment nog steeds niet uit de afgrond opgestegen. Dat komt omdat het beest op dit moment nog steeds niet de afgrond is ingegaan. De veronderstelde voorspellende behendigheid van het Wachttorengenootschap blijkt in werkelijkheid een weerspiegeling te zijn van de krachtige leugenachtige tekenen en wonderen en onrechtvaardig bedrog welke deel uitmaken van het werk van Satan, welke erop is gericht om christenen te misleiden door hen ervan te overtuigen dat Christus op dit moment al zou zijn gekomen.

Op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst zal de hele beschaving ineenstorten. Uit de overgebleven puinhoop zal de achtste koning tevoorschijn komen en dan zal het vertrappen pas echt gaan beginnen.