Dagtekst dinsdag 29 augustus

Als je de moed laat zakken op de dag van ellende, zul je weinig kracht hebben. — Spr. 24:10.

Velen hebben moeite met verandering. Sommige broeders en zusters hebben na jaren van speciale volletijddienst een andere toewijzing gekregen. Andere hebben vanwege hun leeftijd een dierbaar voorrecht moeten opgeven. Het is normaal om in zo’n geval teleurstelling te voelen. Je kunt beter met verandering omgaan als je de dingen vanuit Jehovah’s perspectief bekijkt. Hij brengt nu geweldige dingen tot stand en wij hebben het unieke voorrecht met hem samen te werken (1 Kor. 3:9). Jehovah’s liefde voor jou verandert niet. Dus als een verandering in de organisatie van invloed is op jou persoonlijk, voorkom dan dat je vastloopt in het hoe en waarom van de verandering. Verlang niet naar ‘vroeger’ maar vraag Jehovah je te helpen het goede in de verandering te zien (Pred. 7:10). Een positieve instelling is belangrijk. Daarmee kun je Jehovah zelfs bij veranderingen trouw en vol vreugde blijven dienen. w22.03 17 ¶11-12

Het Wachttorengenootschap heeft de afgelopen tijd ruim duizend Koninkrijkszalen verkocht. Hierdoor zijn vele gemeenten van Jehovah’s Getuigen opgeheven. Deze Koninkrijkszalen werden notabene door de Jehovah’s Getuigen zelf gebouwd en gefinancierd en het Wachttorengenootschap heeft vervolgens juridisch beslag laten leggen op deze zalen. We hebben het hier over een aanzienlijke verandering. We zouden hier overigens nog aan toe kunnen voegen dat deze verandering tevens geheel onnodig was. Er was omtrent deze beslissing ook totaal geen sprake van enige inspraak. Voordat dit besluit van hogerhand aan alle gemeenten werd opgedrongen, heeft niemand éérst van tevoren met de lokale ouderlingen overlegd en ook heeft niemand de moeite genomen om hierbij rekening te houden met de spreekwoordelijke benadeelde weduwe. Van de ene op de andere dag stelde Bethel de secretaris of coördinator van een plaatselijke gemeente op de hoogte om diegene vervolgens het bevel te geven om het pand per ommegaande te verlaten. Er werd verder ook geen onderbouwing of verklaring gegeven. Bethel hoeft zichzelf overigens nooit ergens voor te verantwoorden. Dat is namelijk precies hoe theocratie werkt. Pak gewoon al uw spullen in en verlaat het pand zo snel mogelijk en vergeet trouwens ook niet om onderweg naar buiten het licht uit te doen en om de deur goed af te sluiten.

Jehovah’s snelle strijdwagen is volop in beweging. Het enige wat door het genootschap van ons Jehovah’s Getuigen wordt gevraagd is dat we erop moeten vertrouwen dat Jehovah God precies weet wanneer het juiste moment zich aandient om onroerend goed te dumpen op de oververhitte vastgoedmarkt in ruil voor hoge winsten. Dus, in plaats van verlangend achterom te blijven kijken wanneer u weer eens langs uw oude Koninkrijkszaal rijdt die u notabene samen met uw eigen gezin heeft helpen bouwen, waarbij uw oude Koninkrijkszaal tegenwoordig een nieuwe bestemming heeft gekregen als coffeeshop of als avondwinkel met slijterij, wees dan voor de verandering gewoon eens een keertje blij dat u dankzij de leiding van het genootschap naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde Koninkrijkszaal bent geleid die zich ‘slechts’ 48 kilometer verderop bevindt. Wanneer u zich dat realiseert, weet dan dat Jehovah ontzettend veel van u houdt.

Wanneer we nu even al het sarcasme terzijde schuiven; de dag van ellende is op dit moment nog steeds niet begonnen. Echter, wanneer deze tijd wel aanbreekt: wee dan die roekeloze theocratische wagenmenners! Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer met eigen ogen zien.” (Jesaja 30:20)

“Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht. Het zal zijn als een man die vlucht voor een leeuw, dan geconfronteerd wordt met een beer en als hij zijn huis binnengaat en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van Jehovah zal toch duisternis zijn en geen licht?” (Amos 5:18-20)

Hun handen hangen slap neer en het water loopt langs hun knieën. Ze hebben zakken aan en er gaat een huivering door ze heen. Iedereen wordt te schande gemaakt en alle hoofden zijn kaal. Hun zilver gooien ze op straat en ze krijgen een afschuw van hun goud. Geen zilver of goud kan hen bevrijden op de dag van Jehovah’s woede.” (Ezechiël 7:17-19)

Het positieve van dit alles is dat het veertigste hoofdstuk van Jesaja een monoloog betreft dat Jehovah God door middel van Christus zal voeren, tijdens de grote finale. Maar eerst zal Jehovah ieders aandacht moeten gaan trekken. nucleaire oorlogDaarvoor zal er flink wat megaton aan radioactieve explosieven nodig zijn, die op dit moment blijkbaar in hoge staat van paraatheid zijn gebracht en al klaarstaan om te worden gelanceerd. Het volgende is wat Jehovah zal gaan zeggen zodra het stof enigszins zal zijn neergedaald: Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? Jehovah, de Schepper van de uithoeken van de aarde, is God voor altijd en eeuwig. Hij wordt nooit moe, raakt nooit uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Wie moe is geeft hij kracht, wie zwak is geeft hij volop energie. Jongens zullen moe worden, uitgeput raken, en jonge mannen zullen struikelen en vallen, maar wie op Jehovah hopen, krijgen nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen met vleugels als arenden. Ze zullen rennen en niet uitgeput raken, ze zullen lopen en niet moe worden.” (Jesaja 40:28-31)

Maar hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat Gods woorden die vanaf het veertigste hoofdstuk van Jesaja van tevoren zijn opgetekend ook daadwerkelijk betrekking hebben op de periode van na de verdrukking? Denk eens aan de openingswoorden van hoofdstuk 41: “Wees stil en luister, eilanden. Laat de volken hun kracht verzamelen. Laat ze dichterbij komen en vervolgens spreken. Laten we bij elkaar komen voor een rechtszaak.

De rechtszaak en vanzelfsprekend ook het oordeel zal dus pas beginnen na de grote verdrukking, nadat Jehovah de dagen van de verdrukking heeft verkort om de mensheid voor uitsterven te behoeden. God zal de natiën van deze aarde dan toestaan om weer enigszins op krachten komen onder de vlag en heerschappij van de achtste koning, zodat ze op die manier hun totale oppositie tegen Hem kunnen demonstreren. Dat zal ook het moment zijn waarop de broeders van Christus voor bestuurders en koningen zullen worden gesleept om aan hen een getuigenis af te geven. Maar wat zal hun getuigenis dan inhouden? Ze zullen gaan getuigen dat zij Christus met hun eigen ogen hebben gezien en dat ze zelfs met hem hebben gesproken.

Toen Elia op de vlucht was voor die afgrijselijke heks Izebel, kreeg Elia voedsel van een engel voorgeschoteld en at hij daarna 40 dagen lang niet, terwijl hij daarnaast ook nog bijna 320 kilometer had gelopen! Wanneer we het dan toch hebben over “rennen en niet uitgeput raken“! Elia vertegenwoordigt samen met Mozes de twee getuigen uit Openbaring. Maar waar zullen zij dan getuigen van zijn? Nogmaals, ze zullen getuigen zijn van het feit dat zij Christus hebben gezien. Degenen die hun hoop zullen vestigen op Jehovah (en dus niet op zoek zullen gaan naar zogenaamde levensreddende instructies van onvolmaakte mannen) zullen nieuwe kracht krijgen en ze zullen dan als arenden gaan opstijgen.