Dagtekst dinsdag 4 augustus

Jehovah heeft zijn troon gefundeerd voor gerechtigheid. — Ps. 9:7.

De wet van Mozes beperkte de mogelijkheid dat iemand vals beschuldigd werd van een misdrijf. Een verdachte had het recht te weten wie hem beschuldigde (Deut. 19:16-19; 25:1). En er waren op zijn minst twee getuigenverklaringen nodig voordat hij veroordeeld kon worden (Deut. 17:6; 19:15). Hoe zat het als er maar één getuige was van een misdrijf? De dader moest niet denken dat hij ermee wegkwam. Jehovah had het gezien. Hij geeft het volmaakte voorbeeld. Niets wat hij doet is onrechtvaardig. Hij beloont degenen die trouw naar zijn normen leven maar straft degenen die hun macht misbruiken (2 Sam. 22:21-23; Ezech. 9:9, 10). Sommigen lijken misschien de straf voor hun slechte daden te ontlopen, maar als Jehovah vindt dat de tijd rijp is, zorgt hij ervoor dat ze geoordeeld worden (Spr. 28:13). En als ze geen berouw hebben, komen ze er al  gauw achter dat ‘het iets vreselijks is in de handen van de levende God te vallen’ (Hebr. 10:30, 31). w19.02 23, 24 ˚20, 21

God doet de dingen niet stukje bij beetje. Er is een ‘dag’ waarop God de mensheid door middel van Jezus wil gaan oordelen. Deze dag staat bekend als ‘Jehovah’s dag’ of ook wel ‘de dag van Jehovah’ evenals de dag van Jezus Christus en de dag van de Heer.

De beginfase van die ‘dag’ staat in het teken van het oordelen van de gemeente van Christus. De apostel Petrus legde dit uit: Want dit is de vastgestelde tijd voor het oordeel en het begint bij het huis van God. Als het dus bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met degenen die het goede nieuws van God niet gehoorzamen? En als de rechtvaardige al met moeite wordt gered, wat zal er dan gebeuren met de goddeloze en de zondaar? (1 Petrus 4: 17-18)

Paulus drukte dit enigszins anders uit toen hij zijn brief schreef aan de Romeinen: Er zal leed en ellende zijn voor iedereen die slechte dingen doet, eerst voor de Jood maar ook voor de Griek, maar glorie en eer en vrede voor iedereen die het goede doet, eerst voor de Jood maar ook voor de Griek. Want er is bij God geen partijdigheid. (Romeinen 2: 9-11)

Zoals de apostel uitlegde, vertegenwoordigt de “Jood” degenen die tot het Koninkrijk zijn geroepen.

De oordeelsdag begint op een onverwacht moment. Waarschuwde Jezus ons immers niet door tegen zijn slaven te zeggen: Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij wakker zijn gebleven en niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.  (Matt 24: 43-44)

Paulus schreef aan de Thessalonicenzen dezelfde analogie en vergeleek het begin van de dag des Heren met een onverwachte inbraak. Paulus zei: “Broeders, over de tijden en de tijdperken hoeven we jullie niet te schrijven. Want jullie weten zelf heel goed dat Jehovah’s dag precies zo komt als een dief in de nacht. Als ze zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’, dan worden ze plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging, zoals een zwangere vrouw door weeën, en ze zullen er beslist niet aan ontkomen. (1 Thessalonicenzen 5: 1-3)

Op zichzelf is de profetie van Paulus moeilijk te doorgronden. Paulus zegt niet precies wie ‘ze’ zijn die ‘vrede en veiligheid’ zullen zeggen. Ook is het niet duidelijk wat er allemaal komt kijken bij de “plotselinge vernietiging”, of het nou een door de mens veroorzaakte gebeurtenis zal zijn zoals oorlog of dat het hier gaat om een goddelijke vorm van vernietiging – Armageddon.

Omdat alle profetieën uit de Bijbel met elkaar in harmonie staan, valt het af te raden om een betekenis of interpretatie vast te stellen op basis van slechts een enkel vers of een klein geïsoleerd gedeelte uit de Schrift. Beschouw eens de obscure profetie in Ezechiël. (In werkelijkheid bestaan er trouwens geen obscure / vage profetieën. Er bestaan enkel profetieën die niet op waarde worden geschat of die verkeerd worden begrepen.)

Het woord van Jehovah kwam opnieuw tot mij: ‘Mensenzoon, profeteer en zeg: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen, en in Ethiopië zal paniek heersen als er in Egypte doden vallen. Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. Ethiopië, Put, Lud en alle vreemdelingen en Kub samen met de zonen van het land van het verbond: allemaal zullen ze vallen door het zwaard.”  (Ezechiël 30: 1-5)

Er is maar één dag van Jehovah. Het is waar dat de uitdrukking wordt gebruikt in verband met gebeurtenissen uit het verleden, zoals de gebeurtenis waarbij Babylon talloze natiën verpletterde, maar dat komt omdat het profetisch was – of een type, zoals het Wachttorengenootschap altijd onderwees.

Er bestaat geen twijfel over dat de plotselinge ondergang van Egypte iets profetisch is. Daniël beschrijft precies hetzelfde toen hij de verovering van Egypte, Ethiopië en Libië (Put) door de koning van het noorden gedurende de tijd van het einde voorzegde. “De zonen van het land van het verbond” verwijst naar Gods volk, waarbij het ook niet toevallig is dat Daniel daarnaast ook voorspelt dat de koning van het noorden het Sierraadland zal binnengaan, wat zich ook in de tijd van het einde zal afspelen. Ezechiël stelt dat de rijkdom van Egypte zal worden afgenomen. Daniel zegt dat de koning van het noorden over het goud, het zilver en alle begeerlijke dingen zal heersen. Egypte symboliseert de Verenigde Staten van Amerika. (Ondergang van Amerika)

Om de verreikende betekenis van de val van Egypte nog verder te bekrachtigen, gebruikt God dezelfde onheilspellende omschrijving in verband met Egypte als Jezus ook deed toen hij sprak over de verdrukking. “Als jij wordt uitgedoofd, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren. De zon zal ik met wolken bedekken en de maan zal geen licht geven. Ik zal alle stralende hemellichten verduisteren vanwege jou en ik zal je land bedekken met duisternis”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.” (Ezechiël 32: 7-8)

De omverwerping van het bestaande democratische systeem dat wereldwijd bekend staat als de belangrijkste voorvechter van de vrijheid, namelijk Amerika, wordt in de profetie omschreven als het begin van de dag van Jehovah. Daarom moet ook de “plotselinge onverwachte vernietiging” het anti-typische Egypte samen met zijn Westerse bondgenoten treffen. Daarom kan het ook niet anders dan dat het Amerika en haar bondgenoten zijn waar “ze” op van toepassing is. Deze “ze” zullen dus degenen zijn die op een bepaald moment “vrede en veiligheid” zullen zeggen.

Uiteraard zal de ineenstorting van Amerika diegenen niet verbazen die zich bewust zijn van de huidige stand van zaken in de wereld.