Dagtekst zondag 27 september

Ik heb veel verdriet en onophoudelijke pijn in mijn hart. — Rom. 9:2.

Paulus was ontmoedigd door de negatieve reactie van de Joden op de Koninkrijksboodschap. Toch gaf hij het niet op. Hij legde uit hoe hij over die Joden dacht toen hij zei: ‘Ik wens met heel mijn hart en smeek God dat ze worden gered. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, alleen niet overeenkomstig nauwkeurige kennis’ (Rom. 10:1, 2). Paulus zei wat zijn motivatie was om tot de Joden te blijven prediken. Hij ‘wenste met heel [zijn] hart’ dat ze gered zouden worden (Rom. 11:13, 14). Hij vroeg God in gebed om individuele Joden te helpen de Koninkrijksboodschap te aanvaarden. Hij zei ‘dat ze ijver voor God hebben’. Hij zag het potentieel in mensen, het goede in hen. Hij wist uit eigen ervaring dat als ijver in goede banen wordt geleid, oprechte mensen kunnen veranderen in ijverige discipelen van Christus. w18.05 13 ˚4; 15, 16 ˚13, 14

Het is ontmoedigend als mensen laten zien dat ze liever leugens geloven dan de waarheid. Jehovah’s Getuigen hebben aangetoond dat ze alles zullen geloven wat het Besturende Lichaam hen vertelt, ongeacht hoe absurd het ook mag zijn. Aan de andere kant zien we ook een groeiend aantal ex-Jehovah’s Getuigen die het Wachttorengenootschap of zelfs de Bijbel niet eens meer willen geloven. Zo gaat dat helaas met mensen die louter volgers zijn van mensen.

Jaren geleden had ik de naïeve verwachting dat ouderlingen ontvankelijk zouden zijn ten aanzien van de feiten die ik hen presenteerde over de ontrouw en zwendel van het Wachttorengenootschap met betrekking tot hun 10 jaar lange partnerschap met de Verenigde Naties. Achteraf bleek dat het deze ouderlingen helemaal niets interesseerde. Van de ongeveer 10.000 brieven die ik aan de ouderlingen van vele gemeenten heb gestuurd, is gebleken dat er geen enkele ouderling is geweest die het ook maar aandurfde om te reageren, laat staan om aanvullende informatie op te vragen over de feiten die in deze brieven stonden.

We hebben gezien dat ouderlingen wereldwijd bereidwillig hun medewerking verlenen aan het verhullen van seksueel kindermisbruik evenals elke andere schandalige vorm van bedrog die afkomstig is van het Wachttorengenootschap. Deze ouderlingen stellen geen enkele vraag over het feit dat de koninkrijkszalen die de broeders en zusters zelf hebben gebouwd en betaald op dit moment massaal worden verkocht. Ze stellen geen enkele vraag richting het leiderschap, waarom de gemeenten die ze geacht worden te dienen op dit moment van bovenaf massaal onteigend worden.

Dan is er ook nog de 1914-hoax. Jehovah’s Getuigen zijn niet in staat om deze leerstelling te verdedigen maar ze prediken het wel van alle daken.

De woorden die Jehovah door middel van Jeremia sprak zijn daarom ook uitermate gepast. We lezen in Jeremia 5:31 de volgende profetische tekst: De profeten profeteren leugens en de priesters gebruiken hun macht om anderen te domineren. En mijn eigen volk vindt het geweldig. Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?

Jehovah’s Getuigen vinden het geweldig om voorgelogen te worden. Ze houden ervan wanneer hun oren gekieteld worden. Dat blijkt overduidelijk uit de praktijk. Ik vind het absoluut niet fijn om dit toe te moeten geven maar het is gewoon zo. Jehovah’s Getuigen lopen trots rond met hun JW.org accessoires, maar waar is jullie liefde en ijver voor de waarheid dan gebleven? Waarom staat Jehovah op dit moment op de achtergrond en JW.org op de voorgrond? Is Jehovah God dan slechts een mascotte geworden voor de Wachttoren-organisatie?

Het Wachttorengenootschap heeft de kudde ervan overtuigd dat de enige gebeurtenis die nog op de profetische kalender is overgebleven, de vernietiging van alle valse religie is. Helaas blijkt daarnaast ook dat zelfs de ouderlingen niet beschikken over de geestelijke middelen of zelfs maar de bereidheid om deze ondeugdelijke aannames die worden beschouwd als het absolute woord van God, te beproeven of grondig te onderzoeken.

Wat zal het Besturende Lichaam gaan doen zodra de kogels, bommen en raketten hen om de oren zullen gaan vliegen? Zullen ze zelfs maar een greintje geloofwaardigheid overhouden zodra het hele huidige economische en politieke systeem in elkaar zal gaan storten? Precies! De vraag die dan overblijft is: Wat zal u gaan doen zodra het einde komt? Dat is ook waarom de volgende profetische tekst in de Bijbel staat opgetekend: Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah! Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht. (Amos 5:18)

Wee degenen die hunkeren naar de grote verdrukking om Babylon de Grote te vernietigen. In plaats van de vernietiging van Babylon de Grote zal God het oordeel beginnen bij zijn eigen huis. Zijn eigen volk dus. Dat is dus ook precies de reden waarom we in de Bijbel lezen dat de dag van Jehovah duisternis zal betekenen en zeker geen licht. We lezen verder in Amos 5:20:  De dag van Jehovah zal toch duisternis zijn en geen licht? Hij zal toch donker zijn, zonder glans?

Inderdaad, het is vreselijk ontmoedigend voor mij dat het leiderschap van Jehovah’s Getuigen geen interesse heeft voor de waarheid. Ze zijn enkel geïnteresseerd in het belijden van hun religie, net zoals de geestelijken die Jehovah’s Getuigen altijd zo graag veroordelen. Ondanks al hun bijbelonderzoek begrijpen ze helaas nog steeds de oordelen van Jehovah niet.

“Zelfs de ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. De tortelduif, de gierzwaluw en de lijster houden zich aan de tijd van hun terugkomst. Maar mijn eigen volk begrijpt het oordeel van Jehovah niet. “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs en hebben de wet van Jehovah’? Want het staat vast dat de leugenpen van de schrijvers alleen maar is gebruikt voor bedrog.” (Jeremia 8: 7-8)