Opmerking van de vertaler: Af en toe publiceer ik ook dagteksten van een eerdere datum. Deze hoeven dus niet altijd in chronologische volgorde te zijn. Met het oog op de huidige migratiecrisis vond ik de onderstaande dagtekst daarom ook zeer relevant om alsnog te publiceren. Mvg, Paul Hettinga


Dagtekst zaterdag 22 juli

De vreemdeling die bij jullie woont, moet voor jullie worden als een geboren Israëliet. Je moet hem liefhebben als jezelf. — Lev. 19:34.

Toen Jehovah de Israëlieten gebood hun naaste lief te hebben, doelde hij niet op alleen mensen van dezelfde achtergrond of nationaliteit. Ze moesten ook de vreemdelingen in hun midden liefhebben. Die duidelijke boodschap is te vinden in Leviticus 19:33, 34. De Israëlieten moesten een vreemdeling net zo behandelen als ‘een geboren Israëliet’ en moesten hem ‘liefhebben’ als zichzelf. Ze moesten bijvoorbeeld de vreemdelingen die bij hen woonden net als de armen toestaan op hun akkers na te lezen (Lev. 19:9, 10). Het principe van liefde voor vreemdelingen geldt ook voor christenen (Luk. 10:30-37). Er zijn nu miljoenen immigranten, en misschien wonen sommigen van hen bij jou in de buurt. Het is belangrijk die mannen, vrouwen en kinderen met waardigheid en respect te behandelen. w21.12 12 ¶16

Persoonlijk gezegd kan het me niet echt schelen of Amerika en Europa worden overspoeld door tientallen miljoenen illegale immigranten. Ik beschouw mezelf ook maar als een tijdelijke inwoner van de plaats waar ik nu woon. Daarnaast weet ik ook heel erg zeker dat het hele zaakje op een gegeven moment toch wel volledig zal gaan escaleren. Het is dan ook niet een kwestie van “of” er een bloedige burgeroorlog zal gaan uitbreken, maar eerder een kwestie van “wanneer”. Dat is namelijk waar het Westen op dit moment regelrecht op afkoerst.

Maar wat daarnaast nog zorgwekkender is, is het feit dat het Wachttorengenootschap zich steeds meer aan het schikken is aan het beleid en de initiatieven van de zogenaamde globalisten die op de achtergrond de touwtjes stevig in handen hebben en die dit allemaal aan het bekokstoven zijn.

Het feit dat het Wachttorengenootschap de Heilige Schrift citeert en tegelijkertijd Jehovah’s wetten voor het oude Israël toepast in verband met het opnemen van vreemdelingen in hun midden is ronduit absurd te noemen. Het genootschap vergelijkt de situatie uit het oude Israël en past deze toe op onze huidige tijd. Beide situaties vallen totaal niet met elkaar te vergelijken omdat ze als dag en nacht van elkaar verschillen.

Er bestaat geen enkel bewijs dat Israël destijds werd overspoeld met miljoenen Filistijnen, Moabieten of Egyptenaren. Evenmin was er toen sprake van een beleid van een buitenlandse vijandelijke macht om Israël te overspoelen met buitenlanders om zo de Israëlitische cultuur en religie te vertroebelen. Hoewel…eigenlijk valt er bij nader inzien toch wel een bijbels voorbeeld te bedenken van een georganiseerde vorm van omvolking. Toen Assyrië namelijk het noordelijke koninkrijk van Israël was binnengevallen en toen de Assyriërs begonnen met het deporteren van de oorspronkelijke Hebreeuwse bevolking, werden er tegelijkertijd ook buitenlanders binnengehaald om hen in het land te laten vestigen. In de tijd dat Jezus nog op aarde liep stonden deze geïmporteerde buitenlanders collectief bekend als de Samaritanen. Zoals we allemaal heel goed weten werden deze Samaritanen door de Joodse bevolking ronduit veracht. Daar eindigde dan ook abrupt het zogenoemde ‘liefhebben van de vreemdeling’.

Wat er tegenwoordig allemaal onder onze ogen gebeurt, betreft niets minder dan de opzettelijke vernietiging van nationale grenzen en de vernietiging van de rijke Europese cultuur en al het andere dat is voortgekomen uit de oorspronkelijke joods-christelijke beschaving.

WHO logoNet zoals dat we konden zien dat het Wachttorengenootschap voor 100% instemde en meewerkte aan het uitgerolde Covid-protocol van de Verenigde Naties, zo hebben ze ook aangetoond dat ze volledig op 1 lijn liggen met het wilde beest voor wat betreft de megalomane VN-klimaatveranderingsagenda om de zogenaamde opwarming van de aarde tegen te gaan, wat feitelijk niets anders inhoudt dan het massaal reduceren van de wereldbevolking door middel van een duistere depopulatie-agenda onder het mom van het redden van de aarde en het terugdringen van CO2.

Het lijkt er dus heel sterk op dat het Wachttorengenootschap hiermee duidelijk aan de globalisten laat zien dat ze als organisatie ontzettend betrokken zijn bij de vernietiging van het huidige soevereine natiestaten-systeem, waarbij een groot deel van deze duistere agenda direct verband houdt met de massale toestroom van illegale vreemdelingen en de “opengrenzen-politiek”.

Het 10de hoofdstuk van Jesaja bevat trouwens een zeer relevante profetie in verband met dit onderwerp. Hoewel deze profetie zich op het eerste gezicht lijkt te richten tegen de toenmalige onbeschaamde koning van Assyrië, spreekt deze profetie vooral over het laatste koninkrijk van dit samenstel. Het Assyrische rijk en het Britse rijk betreffen tenslotte twee verschillende koppen van hetzelfde demonische wilde beest uit de profetie. Daarnaast weten we ook dat de achtste koning is voorbestemd om voort te komen uit de eerdere zeven. Het is dan ook zo dat de zogenaamde vluchtelingencrisis deel uitmaakt van een veel groter plan om de nationale soevereiniteit van individuele landen op te heffen, wat op zijn beurt weer een voorbereiding betreft op de één uur durende heerschappij van de achtste en laatste koning in de vorm van een enkele wereldregering.

Het is daarom ook uiterst interessant om te lezen dat de bijbelse profetieën deze situatie wel degelijk van tevoren hebben aangekondigd. De volgende woorden worden namelijk toegeschreven aan de arrogante Assyriër, oftewel de laatste koning die bekend staat als de koning van het Noorden: Ik zal dit doen door de kracht van mijn hand en door mijn wijsheid, want ik ben wijs. Ik zal de grenzen van volken verwijderen en hun schatten plunderen. Als een machtige zal ik de inwoners onderwerpen. Zoals iemand zijn hand in een nest steekt, zo zal ik de rijkdommen van de volken pakken. En zoals iemand die verlaten eieren verzamelt, zo zal ik de hele aarde verzamelen! Niemand zal fladderen, zijn snavel opendoen of piepen.” (Jesaja 10:13-14)

Om een 1-wereldregering te kunnen installeren waarin de achtste koning gedurende 1 enkel profetisch uur met harde hand over de wereld kan gaan regeren, moeten de huidige afzonderlijke soevereine natiestaten wel compleet worden afgeschaft. Omvolking is daarvoor 1 van de belangrijkste gereedschappen in de handen van de satanische machthebbers van deze wereld. En geen mens kan dit verder tegenhouden. Niemand zal fladderen, zijn snavel opendoen of piepen. Ze rollen het gewoon uit waar u bijstaat!