Op de website JW.ORG is onlangs een nieuw artikel verschenen met de titel: “Wereldwijd hittegolven in zomer 2023 – Wat zegt de Bijbel?”

In dit artikel worden drie agentschappen geciteerd en zoals we al konden verwachten, maakt een van hen deel uit van de Verenigde Naties – de Wereld Meteorologische Organisatie.

Maar wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? In het artikel wordt de volgende vraag opgeworpen: Is extreem weer een vervulling van Bijbelprofetieën? Volgens de zogenaamde profetenklasse is het antwoord op deze vraag volmondig: JA.

Ja. Hittegolven en andere vormen van extreem weer passen in de beschrijving van gebeurtenissen die de Bijbel voor onze tijd heeft voorspeld. Jezus voorspelde bijvoorbeeld dat er ‘angstaanjagende dingen’ zouden gebeuren (Lukas 21:11). Door de stijgende temperaturen zijn velen bang dat de mensheid de aarde zal ruïneren.

Andere vormen van extreem weer” kunnen echter veel dingen omvatten, zoals orkanen, sneeuwstormen, overstromingen en droogtes. We zouden hiertoe zelfs bosbranden kunnen rekenen die worden veroorzaakt door extremen zoals blikseminslag. Toch maken al deze zaken deel uit van de normale weercyclus en dat is al duizenden jaren lang het geval. Hier is dan ook echt niets vreemds aan op te merken.

Vreemd genoeg blijkt echter ook dat het Wachttorengenootschap al jaren geleden beweerde dat de woorden van Jezus al werden vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is wat er in 1997 in het tijdschrift de Wachttoren stond geschreven:

De Tweede Wereldoorlog deed het ondenkbare — hij liet zijn voorganger in het niet verzinken door vele miljoenen mensen te doden. Enorme vliegdekschepen, praktisch drijvende steden, bevoeren de zeeën en stuurden gevechtsvliegtuigen de lucht in om dood en verderf te laten neerregenen op vijandelijke doelwitten. Onderzeeërs torpedeerden vijandelijke schepen en brachten ze tot zinken. En er werden atoombommen afgeworpen, die met elke vernietigende inslag duizenden levens opeisten! Precies zoals Jezus profeteerde, zijn er „vreselijke schouwspelen” geweest die kenmerkend zijn voor dit oorlogstijdperk.

De Tweede Wereldoorlog was de meest verwoestende oorlog tot nu toe. Het introduceerde nieuwe en angstaanjagende wapens zoals het artikel terecht opmerkte – waarbij de atoombom het meest ultieme terreur veroorzakende massavernietigingswapen is gebleken. Ook staat vast dat de generatie van na de Tweede Wereldoorlog heeft geleefd onder de mogelijke dreiging van een nucleaire vernietiging op ongekende schaal. Maar helaas blijkt tegelijkertijd ook dat de generatie die deze gewelddadige periode nog heeft meegemaakt, inmiddels grotendeels is overleden. Het is nu bijna 80 jaar geleden dat de Hiroshima-bom het atoomtijdperk inluidde en sindsdien zijn de enige tot ontploffing gebrachte kernwapens bommen geweest die onderdeel uitmaakten van militaire nucleaire tests.

Dat zal dan ook ongetwijfeld de reden zijn geweest waarom het Wachttorengenootschap nu ineens zijn kijk op de woorden van Jezus heeft herzien. Maar laten we nu eerst eens gaan redeneren over deze kwestie. Wanneer het zo zou zijn geweest dat de verwoesting tijdens de laatste wereldoorlog de profetische vervulling zou zijn geweest van het teken van Jezus, hoe kan er dan überhaupt sprake zijn van nog een andere vervulling die totaal niet aan elkaar gerelateerd zijn? En wanneer het zo zou zijn dat zomerse hittegolven de profetische “angstaanjagende dingen” zouden zijn die Jezus had voorzegd, zouden we dan ook kunnen verwachten dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen op zijn minst openlijk zou moeten toegeven dat de verschrikkelijke dingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden – hoe angstaanjagend ze destijds ook waren – bij nader inzien toch niet de vervulling waren van de woorden van Jezus over het teken van het besluit? Ik weet zeker dat u het antwoord op die vraag al kunt raden.

Angstaanjagende schouwspelen of “angstaanjagende dingen” vormen nauwelijks een beschrijving van natuurlijke weersverschijnselen. Indien iemand zich zou begeven op het pad van een tornado, dan zou dat zeker een angstaanjagend aangezicht zijn. Echter vormen tornado’s uiteraard wel een natuurlijk onderdeel van het weerssysteem en deze tornado’s komen dan ook slechts alleen maar voor in bepaalde specifieke delen van deze wereld. Persoonlijk woon ik in de Amerikaanse staat Michigan en ik moet zeggen dat het weer in deze zomer best aangenaam was. Wanneer de profetie in vervulling zou gaan, zouden we dan ook niet vanzelfsprekend mogen aannemen dat iedereen over de hele wereld de gevolgen zou merken van deze apocalyptische vervulling en dus niet alleen maar de mensen die in bepaalde streken van de aarde wonen?

Overigens is het ook nog zo dat terwijl de aarde rond de zon draait tijdens haar jaarlijkse ruimtelijke trektocht, dat over een paar maanden het noordelijk halfrond wederom de winter zal gaan ervaren. Zullen deze zogenaamde “angstaanjagende dingen” dan ineens gaan verdwijnen? Of zullen deze profetische “angstaanjagende dingen” dan ineens worden overgebracht naar de andere kant van de aarde in de regio rond Australië?

Wanneer we onszelf beschouwen als serieuze bijbelstudenten dan moeten we ook de woorden van Christus in de juiste bijbehorende context beschouwen. Nadat Jezus oorlogen, voedseltekorten, pestilenties en angstaanjagende dingen, evenals grote tekenen uit de hemel had genoemd, sprak Jezus verder ook nog de volgende woorden: Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. (Lukas 21:25-26)

De laatste keer dat het Wachttorengenootschap commentaar gaf op de bovenstaande Bijbelverzen was in het jaar 2015. Hoewel het Wachttorengenootschap beweerde dat de mensheid al langgeleden was begonnen met bezwijken van angst, hebben ze tegenwoordig een deel van het profetische teken aangepast aan de toekomst. Hier volgt de herziene interpretatie van het Wachttorengenootschap:

Wil dit zeggen dat er zich tekenen en gebeurtenissen zullen voordoen aan de letterlijke hemel? Dat moeten we afwachten. Hoe dan ook, deze tekenen zullen zorgen voor paniek en radeloosheid bij Gods vijanden. (w15 15/7 blz. 14-19)

vliegtuig strand vakantieDus volgens de profeten van Bethel worden de angstaanjagende dingen die Jezus voorspelde vandaag de dag ervaren door middel van een langdurige zomerse hittegolf, terwijl de mensheid tegelijkertijd niet bezwijkt van angst als gevolg van deze zogenaamde extreme weersomstandigheden. In plaats daarvan zullen we moeten afwachten om te kijken hoe het verder allemaal uitpakt.

Het zou voor elk eerlijk redenerend persoon onderhand wel duidelijk moeten zijn dat het Wachttorengenootschap hier ongelijk heeft – en dan drukken we het nog mild uit. Wellicht hebben het Besturende Lichaam of hun „helpers” wel te lange tijd buiten in de zomerzon gestaan zonder hun hoofden te bedekken met een zomerhoed terwijl ze waarschijnlijk ook nog onvoldoende water hadden gedronken om hun lichaam voldoende mee te hydrateren. De uitleg van het Wachttorengenootschap met betrekking tot de profetie van Jezus is botweg absurd te noemen. De eerdere verklaring van het Wachttorengenootschap in relatie tot de Tweede Wereldoorlog klonk tenminste nog enigszins plausibel. De loutere suggestie dat een hete zomerperiode de vervulling zou zijn van de Bijbelse profetie is ronduit belachelijk. Ik hul mijzelf in plaatsvervangende schaamte voor hun woorden.

Ironisch genoeg voorzag Jezus ons van een heel eenvoudige illustratie die verband hield met het weer. In Matthéüs 24:32-35 zei Jezus: Leer de volgende les van de vijgenboom: als de nieuwe takken uitlopen en er blaadjes aan komen, weet je dat het bijna zomer is. Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Hebben we überhaupt wel iets geleerd van deze illustratie van Jezus? Blijkbaar niet. Volgens het Wachttorengenootschap werden namelijk in het jaar 1914 de eerste lenteknoppen zichtbaar die de komst van de “zomer” zouden hebben aangekondigd. Uiteraard weten we ook dat die hele generatie uit 1914 inmiddels al is overleden, en nog steeds is de profetische “zomer” niet aangebroken. De figuurlijke vijgenboom blijft maar bladeren ontspruiten. De eerste bloemen van de lente blijven maar continu uitkomen. Na meer dan een eeuw wachten moet “de zomer” op dit moment nog steeds arriveren. Het is daarom ook geen wonder dat het Wachttorengenootschap in hun zomercongressen de deugden van geduld aan het verheerlijken zijn.

Het onoverkomelijke probleem waar het Wachttorengenootschap op dit moment mee zit zijn de bovenstaande woorden van Jezus: “als jullie al die dingen zien”. Heeft u dan al deze dingen met uw eigen ogen gezien? Sterker nog, heeft u überhaupt ook maar één van deze dingen gezien die Jezus had voorzegd? Heeft u de Eerste Wereldoorlog persoonlijk aanschouwd? Het antwoord op deze vraag zal ongetwijfeld luiden: “nee”. Maar hoe zit het dan met de Tweede Wereldoorlog? Hoogstwaarschijnlijk zult u ook op die vraag “nee” antwoorden.

Heeft u dan in uw leven persoonlijk voedseltekorten ervaren? Dat valt te betwijfelen. Eén van de meest ernstige gezondheidsproblemen in de Verenigde Staten en Europa van vandaag de dag betreft namelijk obesitas. Dat wil overigens niet meteen zeggen dat de duistere machten achter de schermen op dit moment niet hard aan het werk zijn om deze voedseltekorten alsnog te creëren, maar voor nu lijken de schappen van de supermarkten tenminste nog gevuld te zijn.

Wellicht bent u geneigd te geloven dat de enorm opgeklopte en rijkelijk gefinancierde Covid-pandemie een onderdeel uitmaakte van de door Jezus voorzegde epidemieën, maar nogmaals, Jezus verklaarde heel duidelijk “als jullie al deze dingen zien…”. Dat betekent dus simpel gezegd dat alle dingen die Jezus voorzei, binnen een korte tijdsperiode zullen plaatsvinden, met als hoogtepunt een situatie waarin de wereld doodsbang zal worden en de mensheid zal gaan bezwijken van angst.

De enige redelijke en waarheidsgetrouwe conclusie die we in alle eerlijkheid kunnen trekken, is dat we op dit moment nog steeds geen van de dingen hebben gezien die Jezus heeft voorzegd, op wellicht één enkele uitzondering na. Als inleiding op het feit dat alle natiën en koninkrijken van de aarde in oorlog verwikkeld zouden raken, verklaarde Jezus: Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. (Mattheüs 24:6)

Op dit moment horen we bijvoorbeeld berichten over oorlogen in het Midden-Oosten en voornamelijk over de oorlog in Oekraïne. Volgens een recente uitspraak van de ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties blijkt het volgende het geval te zijn:

Hoe langer deze oorlog voortduurt, des te gevaarlijker zijn gevolgen, met inbegrip van de mogelijkheid van een groter conflict. In het belang van het Oekraïense volk en in het belang van onze wereldwijde gemeenschap moet deze zinloze, ongerechtvaardigde oorlog stoppen.

Nuchter denkende mensen zijn zich er absoluut van bewust dat het potentieel voor een direct conflict tussen Rusland en het Anglo-Amerikaanse imperium hals over kop aan het toenemen is. Het conflict wordt immers op dit moment al openlijk erkend als een proxy-oorlog. Het meest verontrustend is het feit dat stemmen binnen de NAVO-alliantie reeds hebben verklaard dat een Russische overwinning op Oekraïne onder geen beding mag worden toegestaan. Herinnert u zich ook nog de stellige woorden van premier Rutte? In tegenstelling tot de meedogenloze westerse propaganda die dagelijks over ons wordt uitgestort, is het Oekraïense leger op dit moment echter grotendeels weggevaagd en is de kans dat Oekraïne het Russische leger kan verslaan gereduceerd tot nihil. Daarnaast weten we ook dat Rusland tot op heden nog niet eens zijn volledige leger heeft ingezet. Dat betekent dus ook automatisch dat de NAVO op een gegeven moment direct bij dit conflict betrokken zal moeten worden indien ze daadwerkelijk zouden hopen op het bereiken van een Russische nederlaag.

Om de zaken nog ingewikkelder en nog gevaarlijker te maken, maken de geannexeerde regio’s van Oekraïne nu officieel deel uit van de Russische Federatie. Elke aanval van de NAVO op de Krim of op Donetsk zal dus worden beschouwd als een regelrechte aanval op Rusland zelf. Rusland heeft op dit moment al gewaarschuwd dat er op elke aanval een vergelding zal plaatsvinden. Deze vergelding zal niet hoofdzakelijk tegen Oekraïne worden gericht. In dat geval zullen de locaties waar alle beslissingen worden genomen het hoofddoel worden, namelijk Brussel, Londen, Washington, New York, enz. Deze doelen zouden dan compleet kunnen worden weggevaagd. Had iemand het hier toevallig over angstaanjagende schouwspelen?

Jehovah’s Getuigen zouden misschien wel willen geloven dat de zomerse hittegolf van 2023 de vervulling zou zijn van de woorden van Jezus, maar wanneer eenmaal de raketten daadwerkelijk worden gelanceerd, dan zullen ze pas gaan beseffen dat het Wachttorengenootschap het allemaal zelf heeft verzonnen.

Verbazingwekkend genoeg zijn we echter toch nog getuige geworden van de vervulling van bijbelse profetieën. Lang geleden heeft Jehovah God namelijk voorzegd dat er op een gegeven moment mannen zullen zijn die zich voordoen als de profeten van Jehovah en die hun eigen profetieën zouden verzinnen. Jehovah noemde hen de dwaze profeten. Dit is wat God over hen heeft verklaard: ‘Ze hebben bedrieglijke visioenen gezien en leugens voorspeld. Ze zeggen: “Het woord van Jehovah is”, terwijl Jehovah zelf hen niet heeft gestuurd. En toch verwachten ze dat hun woord uitkomt. Is het niet zo dat jullie een bedrieglijk visioen hebben gezien en dat jullie een leugen voorspellen? Jullie zeggen immers: “Het woord van Jehovah is”, terwijl ik niets heb gezegd!’” (Ezechiël 13:6,7)

Het Wachttorengenootschap claimt dat ze namens Jehovah spreken. Al meer dan een eeuw zitten ze te wachten tot hun profetieën uitkomen. Tegenwoordig beweren ze dat de hittegolf van deze zomer de vervulling zou zijn van hun eigen profetie. Hun dwaasheid komt hier dan ook volledig tot uiting. Het zou dan ook niet lang meer moeten duren voordat Jehovah hun witgekalkte muur zal neerhalen: “De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:13-14)