Dagtekst dinsdag 5 april 2022

Neem je voor een broeder geen struikelblok in de weg te leggen. — Rom. 14:13.

Je kunt voorkomen dat je voor andere lopers een ‘struikelblok’ wordt door waar mogelijk inschikkelijk te zijn en niet je eigen zin door te drijven (Rom. 14:19-21; 1 Kor. 8:9, 13). In dat opzicht lijken we niet op een hardloper in een letterlijke race die probeert zelf de prijs te winnen. Bij hen is het ieder voor zich. Ze dringen misschien andere lopers opzij om vooraan te komen in het peloton. Maar voor ons is het geen competitie (Gal. 5:26; 6:4). Het is ons doel samen met zo veel mogelijk andere lopers de eindstreep te halen en de prijs van eeuwig leven te winnen. Daarom proberen we de geïnspireerde raad op te volgen: ‘Heb niet alleen oog voor je eigen belangen maar ook voor de belangen van anderen’ (Fil. 2:4). Jehovah heeft ons gegarandeerd dat we een mooie prijs winnen als we onze race uitlopen: eeuwig leven in de hemel of in een paradijs op aarde. w20.04 28 ¶10; 29 ¶12

Het zou absoluut geweldig zijn indien het Wachttorengenootschap zijn eigen raad zelf ook zou opvolgen. Echter behoort dit helaas niet tot de mogelijkheden, aangezien het Wachttorengenootschap geen persoon betreft. Het is een bedrijf, instelling of organisatie die bestaat uit vele individuen. Onder deze groep individuen bevinden zich ook ongetwijfeld personen die zich binnen het collectief wél nederig en oprecht opstellen en die wél de belangen van anderen vooropstellen in plaats van hun eigen belangen. Maar omdat degenen die belangrijke functies bekleden in de hogere niveaus van de organisatie primair zijn toegewijd aan het verheffen van de Wachttoren-organisatie zelf en aan het oppoetsen van het imago van de organisatie richting de buitenwereld, om de organisatie zodoende af te schilderen als de stralende stad bovenop de berg als zijnde het authentieke Koninkrijk van God, is er ook geen oprechtheid en nederigheid te vinden – alleen maar huichelarij en hypocrisie.

Hypocrisie wordt gedefinieerd als een pretentieus vertoon van deugdzaamheid welke in werkelijkheid niet aanwezig is. Geldt dat dan ook niet voor de Wachttoren-organisatie? Ze beweren namelijk dat ze kindermisbruik verafschuwen, maar hebben tegelijkertijd ook pedofielen een hand boven het hoofd gehouden door hen te beschermen tegen een mogelijke politieaangifte en rechtsvervolging, en in plaats daarvan voert het Wachttorengenootschap tegelijkertijd wel talloze rechtszaken tegen de slachtoffers van deze pedofielen. Veel hypocrieter dan dat wordt het niet. In werkelijkheid zijn er juist miljoenen Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerden tot struikelen gebracht door dezelfde organisatie die aan de andere kant ook alle gewone mensen waarschuwt om vooral geen struikelblokken voor de voeten van anderen te leggen.

Besturende Lichaam update 10Hoeveel Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen zijn er wel niet tot struikelen gebracht als gevolg van de ontegenzeggelijke goedkeuring vanuit het Besturende Lichaam met betrekking tot de vaccinaties? Waarom zou het Wachttorengenootschap zich überhaupt zorgen moeten maken over de persoonlijke gezondheidskeuzes die iemand op individueel niveau maakt? Wat een ontzettende arrogantie! Schijnbaar nemen ze niet gewoon genoegen met het feit dat het Besturende Lichaam de rol van de getrouwe en beleidvolle slaaf op zich heeft genomen. Tegenwoordig zijn ze daarnaast namelijk ook nog medische experts geworden! Het vaccinatiemandaat is des te absurder gezien het feit dat het Besturende Lichaam al lang daarvoor had bevolen om de deuren van elke Koninkrijkszaal te sluiten. Over welk besmettingsgevaar hebben we het dan eigenlijk, wanneer er tegelijkertijd ook geen sprake is van enig persoonlijk menselijk contact?

Zelfs op dit moment zien we dat het Jehovah’s Getuigen nog steeds wordt verboden om de straat op te gaan om te prediken of om thuis een nabezoek af te leggen bij iemand met wie ze op een eerder moment nog contact hadden gemaakt. Wanneer we weten dat door het besluit van de dictators van Warwick elke ziel de afgelopen twee jaar in een isolement heeft geleefd, dan zou het risico op besmetting daardoor vermoedelijk toch ook sterk moeten zijn gedaald? Echter bleek dat niet goed genoeg te zijn. mouwen opstropenDe meesters hebben hun macht uitgeoefend door de leerlingen een stevig lesje “onderwerping” bij te brengen. En zo hebben we dus gezien dat miljoenen Jehovah’s Getuigen plichtsgetrouw hun mouwen hebben opgestroopt om vervolgens een experimenteel vaccin bij zich in te laten spuiten omdat, zoals David Splane van het Besturende Lichaam het zei: “Jehovah het weet!”

Helaas is het Wachttorengenootschap voorbestemd om in de komende dagen die nog voor ons liggen, nog veel meer mensen tot struikelen te brengen dan ze al hebben gebracht. Verklaarde Jezus dan ook niet het volgende? Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. (Mattheüs 24:10)

Afgoderij is iets afschuwelijks. Wanneer een loutere uitgeverij wordt beschouwd als het mondstuk van Jehovah God zelf en wanneer elke uitspraak van zijn dienstdoende priesters en profeten wordt verheven boven het woord van Jehovah God zelf, dan wordt Jehovah daardoor ook gedwongen om hen tot zwijgen te brengen.

Op klaarlichte dag zul je daarom struikelen en met jou zal de profeet struikelen, alsof het nacht was. En ik zal je moeder het zwijgen opleggen. Mijn volk zal het zwijgen worden opgelegd, omdat er geen kennis is. Omdat jij kennis verwerpt, verwerp ik jou als mijn priester. En omdat jij de wet van je God vergeet, vergeet ik je zonen. (Hosea 4:5-6)