HET WACHTTORENGENOOTSCHAP IS NIET LANGER GELOOFWAARDIG

Dagtekst maandag 17 januari 2022

Jullie weten wat voor mensen wij voor jullie zijn geworden toen we bij jullie waren. — 1 Thess. 1:5.

Je leerling moet aan je merken dat je overtuigd bent van de waarheden uit de Bijbel, hij moet je enthousiasme zien. Dan is de kans groter dat hij zelf enthousiast wordt over wat hij leert. Vertel hem zo mogelijk wat je er persoonlijk aan hebt gehad naar Bijbelse principes te leven. Dan gaat hij inzien dat er in de Bijbel praktische dingen staan waar hij zelf iets aan heeft. Gebruik praktijkvoorbeelden door je leerling te vertellen over personen die dezelfde problemen als hij hebben meegemaakt en ze hebben overwonnen. Je kunt iemand uit de gemeente meenemen aan wie de leerling een voorbeeld kan nemen. Help je leerling in te zien hoe verstandig het is Bijbelse principes in zijn leven toe te passen. Als je leerling een partner heeft, zou je kunnen vragen of die wil meedoen met de studie. Moedig je leerling aan om wat hij leert te delen met familieleden en vrienden (Joh. 1:40-45). w20.10 16 ¶7-9

Geloofwaardigheid wordt gedefinieerd als de toestand of eigenschap dat iets of iemand betrouwbaar is en het vertrouwen waard is. Het Wachttorengenootschap heeft altijd gestaan voor redelijkheid en waarheid en als een betrouwbare gids ten aanzien van geestelijke en praktische zaken in een wereld die wordt gedomineerd door leugens en leugenaars.

Het Engelse woord voor geloofwaardigheid is ‘credibility’. De stam van het woord credibility is ‘credit’. We zouden dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een creditcard, waarbij er koopkracht aan een persoon wordt verleend op basis van zijn kredietwaardigheid – dat wil zeggen, aan de hand van zijn terugbetaalgeschiedenis oftewel het vereffenen van het aan hem verleende krediet of vertrouwen. Het Wachttorengenootschap had vroeger een uitstekende reputatie ten aanzien van zijn kredietwaardigheid en geloofwaardigheid. Echter lijkt het er nu op dat ze in het rood staan en een steeds grotere betalingsachterstand hebben.

Terwijl we op dit moment alweer het derde jaar ingaan met betrekking tot de theocratische lockdown die het Besturende Lichaam heeft opgelegd aan alle Jehovah’s Getuigen, doet het Besturende Lichaam tegelijkertijd net alsof Jehovah’s Getuigen nog steeds hun reguliere bediening voortzetten zoals voorheen het geval was. In de bovenstaande dagtekst lezen we bijvoorbeeld: “Je kunt iemand uit de gemeente meenemen aan wie de leerling een voorbeeld kan nemen.” Hoe kan een getuige nou een medegetuige meenemen naar een studie? Dit is raar gezien de omstandigheden.

Het lijkt er dan ook op alsof ze hun pogingen tot gaslighting van Jehovah’s Getuigen schaamteloos aan het etaleren zijn. De meest recente video op JW-Broadcast heeft veel weg van een soap-achtige sketch waarin een zuster de persoon aan wie ze een Bijbelstudie geeft, uitnodigt om samen met haar de lokale Koninkrijkszaal te bezoeken.

Misschien wonen ze beiden wel in een gebied waar toevallig sprake is van een testprogramma waarbij Koninkrijkszalen in speciaal geselecteerde gebieden hun deuren hebben geopend voor  volledig gevaccineerde Jehovah’s Getuigen. Wanneer dat het geval is dan had de zuster haar vriendin moeten informeren dat het verboden is voor ongedoopte en ongevaccineerde personen om de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen binnen te gaan.

Het Wachttorengenootschap is simpelweg niet meer geloofwaardig te noemen. Het is waarschijnlijk maar goed ook, aangezien er een nieuwe bron van waarheid is die op het punt staat om naar deze wereld te komen. Sterker nog: Hij verwees ooit naar zichzelf als zijnde “de weg, de waarheid en het leven”. Wat een ontzettende welkome verandering zal hij dan ook teweeg gaan brengen.