Dagtekst woensdag 9 februari 2022

Gelukkig is de man die volhardt onder beproeving. — Jak. 1:12.

Na de moord op Stefanus verlieten veel christenen Jeruzalem. Ze werden ‘verspreid over Judea en Samaria’ en kwamen uiteindelijk zelfs helemaal in Cyprus en Antiochië (Hand. 7:58–8:1; 11:19). Stel je eens voor hoe moeilijk de discipelen het hebben gehad. Maar overal waar ze kwamen predikten ze ijverig het goede nieuws. In het hele Romeinse Rijk werden gemeenten opgericht (1 Petr. 1:1). Toch waren de beproevingen voor de eerste christenen nog niet voorbij. Rond het jaar 50 gaf de Romeinse keizer Claudius bijvoorbeeld alle Joden het bevel uit Rome te vertrekken. Joden die christen waren geworden moesten dus hun huis verlaten en zich ergens anders vestigen (Hand. 18:1-3). Rond 61 schreef Paulus dat christenen publiekelijk waren beledigd, in de gevangenis waren gegooid en waren beroofd (Hebr. 10:32-34). En net als andere mensen hadden de christenen te maken met armoede en ziekte (Rom. 15:26; Fil. 2:25-27). w21.02 26-27 ¶2-4

Ik maak me echt oprecht zorgen om Jehovah’s Getuigen. U weet namelijk niet wat het betekent om daadwerkelijk te worden vervolgd, tenzij u in Rusland of in een streng islamitisch land zou wonen. De beproevingen waar Jehovah’s Getuigen in de westerse wereld mee worden geconfronteerd, hebben veelal te maken met het weerstaan van verleidingen of het omgaan met ziekte, armoede of gezinsproblemen.

Vervolging van christenen in de eerste eeuw

Het is niet mijn bedoeling om die laatstgenoemde stressvolle situaties te bagatelliseren, maar aan de andere kant komt het niet eens in de buurt bij wat de christenen uit de eerste eeuw allemaal moesten doorstaan.

Laten we er eerlijk over zijn. Ik als Amerikaans staatsburger heb het al een hele lange tijd behoorlijk goed. Mijn ouders hebben nog de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog persoonlijk meegemaakt. Dat waren inderdaad moeilijke tijden. Tegenwoordig beschouwen we het al als een ramp als onze internetverbinding er een paar minuten uit ligt. Echter zal dat allemaal gaan veranderen. Wanneer we rekening houden met de meedogenloze, aanhoudende Anglo-oorlogsdrift, dan mogen we zeker verwachten dat het beoogde resultaat tot niets minder zal leiden dan de Derde Wereldoorlog.

Natuurlijk weet niemand de dag of het uur, maar zodra de eerste schoten zijn gelost, zou ik verwachten dat de aandelenmarkten en het hele financiële en monetaire systeem van het ene moment op het andere moment niet meer zal bestaan. Rusland en China zouden in staat zijn om zonder al teveel moeite het hele elektriciteitsnet van Europa en Noord-Amerika uit te schakelen. We zijn de afgelopen 2 jaar getuige geweest van de draconische soort macht die de politici tijdens de zogenaamde pandemie op de volken hebben uitgeoefend. Wat zal er dan gaan gebeuren zodra de schappen van de supermarkt ineens leeg zijn en wanneer er ineens geen elektriciteit meer is?

De moord op Stefanus was trouwens een voorteken. Stefanus somde de geschiedenis op van de Israëlitische natie en veroordeelde vervolgens de Joden die naar hem luisterden voor het vermoorden van Jezus Christus. Toen kreeg hij een visioen te zien van de Mensenzoon in de hemel, waarop de menigte woedende Joden op hem afstormde en hem vervolgens stenigden. Stelt u zich eens voor dat Christus tijdens de komende duistere periode zal verschijnen aan de uitverkorenen. Daarna zullen deze uitverkorenen de taak krijgen om te getuigen dat ze Christus met hun eigen ogen hebben gezien. Hoe denkt u dat hun getuigenis op dat moment zal worden ontvangen?