Dagtekst maandag 28 februari 2022

Wie ontzag hebben voor Jehovah krijgen een hechte vriendschap met hem. — Ps. 25:14.

David liet in het dagelijkse leven zien dat hij betrouwbaar was. Als jonge man deed hij bijvoorbeeld zijn best om voor de schapen van zijn vader te zorgen. Dat was best wel gevaarlijk werk. Hij zei later tegen koning Saul: ‘Uw dienaar was de schapen van zijn vader aan het hoeden, en er kwam een leeuw die een schaap uit de kudde roofde. Er kwam ook een beer die hetzelfde deed. Ik ging achter hem aan, sloeg hem neer en redde het schaap uit zijn muil’ (1 Sam. 17:34, 35). David voelde zich verantwoordelijk voor de schapen. Jonge broeders kunnen David navolgen door hun best te doen op alles wat ze wordt gevraagd. De jonge David bouwde een hechte band op met Jehovah. Die band was belangrijker dan Davids moed of zijn muziektalent. Jehovah was niet alleen zijn God maar ook zijn goede Vriend. Het belangrijkste dat je kunt doen als je nog jong bent, is te werken aan je band met je hemelse Vader. w21.03 3 ¶4-5

Ja dat klopt inderdaad. Het belangrijkste wat iemand kan doen, of je nu jong bent of oud, is je band met Jehovah versterken. We gaan hele donkere dagen tegemoet. We zullen absoluut Gods hulp nodig hebben. We hebben de redding nodig die alleen Hij kan verschaffen – door middel van Christus.

Jezus waarschuwde ons nog van tevoren in Mattheüs 10:36 dat onze eigen huisgenoten onze vijanden zullen zijn. Dat was ook absoluut zo in het geval van David. Zijn eigen schoonvader, koning Saul, probeerde David herhaaldelijk te doden. Op een later moment bezorgden Davids eigen zonen hem verdriet vanwege zijn eigen goddeloosheid. Absalom eigende zich zelfs tijdelijk de troon toe en zorgde ervoor dat zijn eigen vader moest vluchten, net als Saul. Maar ondanks alles steunde Jehovah David, omdat, zoals God opmerkte, David een man naar Jehovah’s hart was.

Lees ook het artikel: “Koning Saul – Een Type van de slechte slaaf”