ZO STAPELEN ZE DE ENE ZONDE OP DE ANDERE

Dagtekst dinsdag 18 januari 2022

Je moet ze je zonen inprenten. — Deut. 6:7.

Jezus kon opgroeien tot een volwassene die Gods gunst had dankzij Jehovah’s richtlijnen voor ouders die Jozef en Maria konden opvolgen (Deut. 6:6, 7). Jozef en Maria hadden veel liefde voor Jehovah, en dus zullen ze het belangrijk hebben gevonden hun kinderen te helpen dezelfde liefde te ontwikkelen. Jozef en Maria wilden als gezin vasthouden aan een goede geestelijke routine. Ongetwijfeld gingen ze elke week naar de synagoge in Nazareth en elk jaar naar Jeruzalem voor het Pascha (Luk. 2:41; 4:16). Misschien hebben ze de reis naar Jeruzalem gebruikt om Jezus en zijn broertjes en zusjes de geschiedenis van Jehovah’s volk te leren. Mogelijk hebben ze op de route locaties bezocht die in Gods Woord worden genoemd. Het moet voor Jozef en Maria een uitdaging zijn geweest aan een goede routine vast te houden toen het gezin groter werd. Maar het was de moeite waard. Omdat hun aanbidding van Jehovah op de eerste plaats kwam, ging het geestelijk goed met het gezin. w20.10 28 ¶8-9

Zelfs al vóór de pandemie had het Wachttorengenootschap veel om verantwoording over af te leggen. Op dit moment neemt hun schuldenlast gestaag toe. Het is dan ook precies zoals de Schrift het omschrijft: Wee de koppige zonen’, verklaart Jehovah, ‘die plannen uitvoeren die niet van mij zijn, die verdragen sluiten, maar niet onder leiding van mijn geest. Zo stapelen ze de ene zonde op de andere. (Jesaja 30:1)

Ondanks de tsunami aan misleidende informatie die afkomstig is van de “autoriteiten” evenals hun misdadige onderdrukking van de waarheid, heeft het Wachttorengenootschap toch laten zien dat ze helemaal op dezelfde lijn staan voor wat betreft de agenda van de globalisten waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de pandemie om zodoende de hele wereld richting de injectiespuit te manipuleren. Injecties waarvan we weten dat ze geen immuniteit bieden tegen Covid, en die er tegelijkertijd ook voor zorgen dat ze uiteindelijk meer mensen verwonden en doden dan het virus zelf.

UN logoZoals al eerder werd opgemerkt, bestaat er geen wezenlijk verschil tussen enerzijds het officiële beleid van de Verenigde Naties en de nationale regeringen en anderzijds het beleid dat door het Wachttorengenootschap wordt gepropageerd. Ter bevestiging: Het Besturende Lichaam heeft de Jehovah’s Getuigen uitgebuit door op sluwe wijze misbruik te maken van de Schrift door diezelfde Jehovah’s Getuigen wijs te maken dat het de gezworen plicht is van iedere christen om WHOCaesar te gehoorzamen, ondanks het feit dat de autoriteiten wettelijk geen enkel recht hebben om iemand te dwingen om zichzelf te onderwerpen aan een experimentele medische ingreep. Het is alsof de leidende mannen een geheime alliantie zijn aangegaan om de plannen van de globalisten uit te voeren. Wanneer we de bovenstaande dagtekst goed lezen dan staat daar: “Je moet ze je zonen inprenten” en dus NIET inenten!

Neem nou bijvoorbeeld de lockdowns. Simpel gezegd is gebleken dat het dwingen van hele bevolkingsgroepen om zichzelf te isoleren nauwelijks tot niets heeft bijgedragen aan het voorkomen van de verspreiding van het virus. Anderzijds blijkt uit steeds meer onderzoeken dat een gedwongen isolement grote nadelige gevolgen heeft op mensen, en dan met name op jongeren die relatief meer behoefte hebben aan sociale interactie. Onderzoekers waarschuwen dat de emotionele en psychologische gevolgschade die wordt toegebracht door de lockdowns nog heel lang na de pandemie zal blijven aanhouden.

De bovenstaande dagtekst zegt het volgende over de familie van Jezus: “Ongetwijfeld gingen ze elke week naar de synagoge in Nazareth en elk jaar naar Jeruzalem voor het Pascha.

Zoals typisch is voor het Besturende Lichaam, zijn ze zich niet bewust van hun eigen hypocrisie. Het bekijken van een virtueel digitaal programma is absoluut niet hetzelfde als daadwerkelijk een fysieke vergadering bijwonen met echte mensen van vlees en bloed. Er is dan ook absoluut geen enkele rechtvaardiging voor het alsmaar aanhoudende verbod op persoonlijke bijeenkomsten door het Wachttorengenootschap; En al helemaal niet wanneer iedereen ook nog eens is ingeënt. Als de vaccins veilig en effectief zouden zijn, zoals ook tot vervelens toe constant wordt herhaald, waarom zouden gevaccineerden dan contact moeten vermijden met andere gevaccineerde personen? Er klopt hier een heleboel niet en het hele zaakje stinkt dan ook.

Hoe treffend blijken dan ook de woorden in Jesaja te zijn: ze hebben namelijk plannen uitgevoerd, maar die plannen zijn niet van God afkomstig. Zou de Gever van elke goede gave en elk volmaakt geschenk zijn eigen volk dan voorzien in een medicijn dat geen bescherming biedt en dat zelfs degenen die het nemen zou kunnen verwonden of doden?