Opmerking van de vertaler: Het commentaar op de dagtekst van vandaag betreft een vervolg op een eerder verschenen artikel genaamd: HOE WETEN WE ZEKER DAT DIT NOG NIET DE LAATSTE DAGEN ZIJN?”.


Dagtekst dinsdag 25 juni 2024

Jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten. — 2 Petr. 1:19.

Er zijn goede redenen om in de gaten te houden hoe de huidige gebeurtenissen in de wereld een vervulling zijn van Bijbelse profetieën. Jezus noemde bijvoorbeeld specifieke dingen op waaraan je kunt zien dat het einde van Satans wereld dichtbij is (Matth. 24:3-14). Petrus gaf de aansporing je aandacht te richten op de vervulling van profetieën zodat je geloof sterk blijft (2 Petr. 1:20, 21). Hij helpt ons na te denken over de reden waarom je Bijbelprofetieën onderzoekt. Hij spoort ons aan te blijven ‘denken aan de komst van Jehovah’s dag’ (2 Petr. 3:11-13). Met welke reden? Niet zodat je ‘dag en uur’ kunt uitrekenen en weet wanneer Armageddon komt, maar zodat je de resterende tijd kunt gebruiken om ‘je heilig te gedragen en daden van toewijding aan God te doen’ (Matth. 24:36; Luk. 12:40). Zorg er dus voor dat je je goed blijft gedragen en dat alles wat je in Jehovah’s dienst doet wordt gemotiveerd door je diepe liefde voor hem. Om zo gefocust te blijven, moet je goed op jezelf letten. w23.02 16 ¶4, 6

Hier volgen een aantal vragen voor Jehovah’s Getuigen om eens wat dieper over na te denken: Helpt het terugkijken naar het jaar 1914 de Jehovah’s Getuigen om waakzaam te blijven?

Hier nog een andere vraag: wat moeten we dan precies ‘in de gaten houden’? Zoals de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap zegt, voorzag Jezus ons van een opsomming met daarin een beschrijving van specifieke gebeurtenissen om ons te helpen om vast te kunnen stellen wanneer Satans systeem zijn einde nadert; we weten allemaal heel goed wat die opsomming inhoudt. Volgens het Wachttorengenootschap zou alles inmiddels al hebben plaatsgevonden, behalve dan de grote verdrukking. Maar indien ‘de laatste dagen’ al in het jaar 1914 zouden zijn begonnen, waarom zit er dan een periode, oftewel een gat ter grootte van meer dan honderd jaar (een periode die tot op de dag van vandaag nog steeds doorgaat) tussen het moment dat het zesde zegel volgens het Wachttorengenootschap zogenaamd werd ontzegeld en het grote schudden van de aarde? Hoe helpt de wetenschap dat Jezus in het jaar 1914 zou zijn gekomen ons om waakzaam op wacht te blijven staan? Het Wachttorengenootschap verkondigt namelijk al sinds hun eerste publicatie dat ‘de laatste dagen‘ al zouden zijn begonnen.

Tegenwoordig zien we dus ook dat ​​de natiën van deze aarde aan het voorsorteren zijn op wat zeker zal gaan uitmonden in de Derde Wereldoorlog. En waar is het Wachttorengenootschap nu dan gebleven? Het is akelig stil.

Waar is nou die geroemde wachter die waakzaam op de uitkijktoren staat? Beseffen de Jehovah’s Getuigen wel dat het Besturende Lichaam er zelf heilig van overtuigd is dat er helemaal geen nieuwe wereldoorlog meer kan uitbreken? En zijn de Jehovah’s Getuigen überhaupt wel geïnteresseerd om te zien hoe de huidige wereldgebeurtenissen de Bijbelse profetie vervullen? Op welke wereldgebeurtenissen zou het Wachttorengenootschap hier eigenlijk zinspelen?

Hier heb ik nog een uitsmijter voor u. Het Wachttorengenootschap heeft Rusland onlangs nog geïdentificeerd als ‘de koning van het noorden’, en vermoedelijk zou het voorzegde profetische ‘botsen’ tussen de koning van het noorden en het zuiden op dit moment aan de gang zijn; in dien verstande dat volgens het Wachttorengenootschap het profetische ‘botsen’ al sinds het jaar 1914 zou zijn begonnen, omdat volgens het Wachttorengenootschap toen ook “de tijd van het einde’ zou zijn begonnen. Wanneer we het Wachttorengenootschap dus zouden moeten geloven zouden deze twee koningen inmiddels dus al ruim 110 jaar lang met elkaar hebben gebotst en zouden ze elkaar al meer dan 110 jaar lang onder druk hebben gezet; terwijl het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook leert dat de nazi- en Sovjet-koning van het noorden destijds de wereld zou hebben overspoeld waarbij hij de koning van het zuiden aan zich zouden hebben onderworpen. Volgens de leer van het Wachttorengenootschap zouden we dus moeten aannemen dat beide koningen nu ineens weer terug zijn gegaan naar de eerdere fase van het ‘botsen’. Dezelfde profetische fase van ‘botsen’ die aan de voorzegde bestorming en overstroming voorafgaat. Dit is toch werkelijk niet te geloven? Er is dan ook een hele goede reden waarom Jehovah heeft verklaard dat de profeten dronken zijn, maar niet van de wijn. Wees verbijsterd en verbaasd, wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:9-10)

Het enige wat ik kan zeggen is dat ze op een gegeven moment een enorme kater zullen hebben zodra ze eenmaal uit hun dronken roes zullen ontwaken.

Hier heeft u trouwens nog een extra vraag: Petrus schreef dat we er goed aan doen om onze aandacht te richten op de profetie als een lamp die schijnt in een donkere plaats.

Oké prima. Maar voor hoelang dan? Petrus geeft zelf hierop het antwoord: “(totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat) in je hart.” Maar wanneer breekt die dag dan aan? Welke dag heeft hij het dan over? Ga eens een aantal verzen terug: Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels (Lees: 1914). Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid.(2 Petrus 1:16)

De dag zal binnenkort aanbreken waarop de aanwezigheid van Christus daadwerkelijk van start gaat.

En wanneer de parousia eenmaal aanbreekt zoals het licht van een nieuwe dag, dan zal het vanaf dat moment ook niet langer meer nodig zijn om aandacht te moeten schenken aan de profetie. Lopen er dan überhaupt nog mensen rond die dit snappen? Of heb ik dan al die jaren alleen maar tegen mezelf zitten praten?

Extra opmerking: Dit is wat de “Jeremia-klasse” van het boek Jeremia heeft gemaakt. Klik op het filmpje. Het is werkelijk ongeloofelijk!