Opmerking van de Nederlandse vertaler: Omdat we ons op dit moment mogelijk bevinden op een keerpunt in de geschiedenis ten aanzien van de ontwikkelingen op het wereldtoneel, vond ik het relevant om de meest recente YouTube video van Robert te vertalen naar het Nederlands voor degenen die het Engels niet voldoende beheersen om de video goed te kunnen volgen. Ik wens u veel leesplezier toe.

– Paul Hettinga

SAMENVATTING YOUTUBE VIDEO 16 JANUARI 2021

De volgende informatie heeft betrekking op het vervolg van de audio podcast #82 van gisteren. In deze podcast speculeerde ik over het feit dat we op dit moment mogelijkerwijs getuige zouden kunnen zijn van een hele gedenkwaardige vervulling van een Bijbelse profetie. Ik doel hier voornamelijk op Daniël 11:40.

We lezen daar: In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen.”

De koningen van het noorden en zuiden zijn al sinds mensenheugenis tegenstanders van elkaar geweest. Al vanaf de periode dat het Griekse Rijk in vieren werd opgedeeld in elkaar concurrerende koninkrijken. Vervolgens kwamen de koningen van het noorden en zuiden voort uit 2 van deze 4 koninkrijken. Oorspronkelijk ging het om Assyrië en Egypte en daarna slokte het Romeinse Rijk alles op. Dit resulteerde erin dat het katholieke rijk, ook wel bekend als het ‘heilige Romeinse rijk’ gedurende vele eeuwen heel Europa in zijn greep had. Gedurende die periode was er niet echt sprake van een natiestaat die opkwam, tot ongeveer de jaren 1500 toen het Anglo-Nederlandse Rijk een feit werd dat uiteindelijk weer het Britse Rijk werd. Daarna vond er een revolutie plaats onder de voormalige Amerikaanse koloniën waardoor ze uiteindelijk losbraken uit de ijzeren greep van hun voormalige overheersers: het Britse Rijk. Dat was ook het moment waarop de moderne koning van het zuiden ten tonele kwam in Amerika.      

Het Wachttorengenootschap onderwijst dat het gezamenlijke Anglo-Amerikaanse Duo juist de profetische koning van het zuiden is. Deze leer verraadt een fundamentele onwetendheid aan de kant van het Wachttorengenootschap ten aanzien van hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt.

De Bijbelse profetie geeft ons zelfs een hint in het tweede hoofdstuk van het boek Daniël waar we lezen over het enorme beeld met het hoofd van goud dat Babylon symboliseert enzovoorts. Het beeld staat op voeten die bestaan uit ijzer en leem. Het ijzer vertegenwoordigt het Rijk (Empire) en het leem vertegenwoordigt de republiek. Aan het hoofd van de republiek staat een regering die is opgezet en wordt bestuurd door het volk, voor het volk. Hierdoor is gebleken dat deze 2 afzonderlijke regeringsvormen niet aan elkaar willen hechten. Ze zijn antagonistisch van aard.

Het zijn dus deze 2 antagonistische systemen die samengesmolten zijn tot dit ‘Anglo-Amerikaanse Duo’. Aan de buitenkant lijkt het er aan de ene kant op alsof deze twee een alliantie vormen terwijl aan de andere blijkt dat het Rijk er in werkelijkheid alles aan doet om de natiën, en in het bijzonder Amerika, te ondermijnen. Sinds het moment dat het oude koloniale Amerika zichzelf heeft losgebroken uit de greep van hun voormalige Britse overheersers heeft het Britse Rijk deze kwestie daarna ook niet meer losgelaten. Ze hebben het hun afvallige kolonie nooit vergeven.

Op de website van LarouchePac stond een interessant artikel dat dieper op dit onderwerp inging. De auteur van dit artikel ging gedetailleerd in op de vraag wat het Britse Rijk in werkelijkheid omvat. Dat is nou precies wat de mensen ook schijnbaar niet willen begrijpen. Wanneer men de term “Britse Rijk” voorbij hoort komen dan denkt men meteen aan Groot Brittannië, een eilandje dat ooit in een ver verleden van grote betekenis was op het wereldtoneel. Zelfs het Britse Gemenebest wordt beschouwd als een verschrokken systeem. Echter omvat het Britse Rijk veel meer dan alleen dat.   

In realiteit betreft het een financieel Rijk. Het draait hier allemaal om het grote geld zoals vrijwel altijd het geval blijkt te zijn. Waar het op neerkomt is dat dit Rijk het zichzelf tot doel heeft gesteld om haar concurrenten te ondermijnen, in dit geval dus de Amerikaanse koning van het zuiden. Wat we de afgelopen 4 jaar met onze eigen ogen hebben mogen aanschouwen is dat Donald Trump werd verkozen tot president. Hij werd president ondanks het feit dat het Britse Rijk er werkelijk alles aan heeft gedaan om dat te voorkomen, en ondanks het feit dat het Rijk ook absoluut niet had verwacht dat Donald Trump ook maar enige kans zou maken om de toenmalige presidentsverkiezingen te winnen.

Het is interessant om te vermelden dat Donald Trump gisteren toestemming heeft gegeven om geheime documenten openbaar te maken die al lange tijd in het bezit waren van de FBI en de CIA. In deze documenten staat informatie over het Russia-Gate schandaal evenals informatie die bevestigt dat Trump zwaar werd bespioneerd in opdracht van zijn politieke rivalen, Hillary Clinton en ook de voormalige president Barack Obama.

Als deze informatie vrijgegeven zal gaan worden, verwacht ik ook niet dat Joe Biden geïnaugureerd zal gaan worden als de nieuwe Amerikaanse president. Maar zoals ik al eerder aangaf zal dat allemaal nog moeten gaan blijken. 

In ieder geval lijkt het er heel sterk op dat het botsen tussen de koningen van het noorden en het zuiden op het punt staat om te beginnen. In het hierboven aangehaalde Bijbelvers staat dat de koning van het zuiden en de koning van het noorden met elkaar in botsing zullen komen en dat de koning van het noorden hierop zal reageren door middel van een vloedgolf van wagens, ruiters, schepen etc. Dit hoeft overigens niet persé te betekenen dat het hier ook om een letterlijke militaire krijgsmacht zal gaan. De Britten zouden echter nooit zo dom zijn om het machtige Amerika militair binnen te vallen omdat dit absoluut zou eindigen in een fatale veldslag voor de Britten. Dit zou simpelweg suïcidaal blijken te zijn.

Het Britse Rijk is daarentegen wel in staat om het hele systeem ten val te brengen. Persoonlijk dacht ik ongeveer een jaar of 10 geleden dat het hele financiële systeem zou komen in te storten, toen de banken Bear Stearns en Merrill Lynch er allemaal aan gingen. President Bush zei toen nog ”oh Boy the sucker could come down”, wat zoiets betekent als “sjonge, de sukkel zou nu toch weleens in kunnen gaan storten”. En hij had nog gelijk ook. Echter was dit niet wat er gebeurde. Vervolgens begonnen ze uit alle macht het financiële systeem door middel van noodmaatregelen ter waarde van miljarden en nog eens miljarden dollars koste wat het kost overeind te houden. Dit ging zo door tot ongeveer een jaar geleden toen het financiële systeem weer uit zijn voegen begon te barsten. Vervolgens gingen de banken over tot het uitvoeren van de nachtelijke repo-operaties en bailouts. Toen vervolgens de corona crisis ook nog eens om de hoek kwam kijken toen werden er nog eens vele miljarden dollars de markt ingepompt door de Amerikaanse Federal Reserve tegen 0% rente. Deze stortvloed aan geld resulteerde erin dat de aandelenmarkten steeds meer en meer begonnen te stijgen en ook obligaties stegen tot ongekende hoogte. Iedereen begon toen slapend rijk te worden.

Sommigen beweren dat Trump op dit moment al de Insurrection Act zou hebben ondertekend en dat Amerika op dit moment al onder controle staat van de krijgsmacht. Indien Donald Trump, die overigens de komende dagen nog steeds de wettige president is van Amerika, zou hebben besloten om deze stap te zetten en om deze informatie vrij te geven… en nogmaals, we zullen hier over enkele dagen achter gaan komen of dit werkelijk zo is…dan zullen mensen flauwvallen van verbijstering. Ik ben ervan overtuigd dat dit zou kunnen leiden tot een vernietigende en meedogenloze tegenaanval van de koning van het noorden die het hele financiële systeem zal doen laten instorten.

Wat zegt de Bijbel hier ook alweer over?  We lezen in Daniël 11:42-43: “Hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen, en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte.”      

Egypte zal dus niet ontkomen aan de koning van het noorden en de koning van het noorden zal dus heersen over de schatten van Egypte oftewel de koning van het zuiden. Egypte was volgens de Bijbel zoals we weten de oorspronkelijke koning van het zuiden die werd opgeslokt door het latere Romeinse Rijk. Zoals ik al vaker heb uitgelegd is Amerika het huidige moderne Egypte oftewel de moderne koning van het zuiden. Dit betekent dus dat Egypte de profetische aanduiding is die in de Bijbel helemaal teruggaat naar de allereerste koning van het zuiden. We lezen dus in Daniël dat Egypte niet zal ontkomen in de tijd van het einde en dat de koning van het noorden zal heersen over de verborgen schatten van de koning van het zuiden. Goud, zilver en alle kostbare dingen.

Denk hier nu eens dieper over na. De Verenigde Staten bezitten op dit moment een staatsschuld van 22 of 23 biljoen dollar. Aan wie zijn de Verenigde Staten dit astronomische bedrag dan schuldig? Aan de Federal Reserve? Inderdaad ja! De Federal great reset coronavirus covid klaus schwab quoteReserve is een particuliere instelling die in nauwe verbinding staat met de kleine groep steenrijke oligarchen in Europa en vooral in Londen. Deze kleine groep machtige mensen zouden de Verenigde Staten dus letterlijk failliet kunnen laten verklaren. Dit is ook precies wat ik verwacht dat ze zullen gaan doen door middel van deze zogenoemde ‘Great Reset”. Deze reset zal het gehele schaakbord inclusief alle schaakstukken compleet omverwerpen. Ik geloof ook dat we op dit moment zijn aanbeland op het randje van deze gebeurtenis.

Het volgende is ook zeker interessant te noemen. Het Wachttorengenootschap heeft zijn doel gediend in de uitwerking van Gods voornemen. Christus heeft de Wachttoren-organisatie gebruikt op een wonderbaarlijke manier. De Wachttoren-organisatie heeft ervoor gezorgd dat wereldwijd miljoenen mensen de basisprincipes van de waarheid hebben kunnen leren. Ze hebben geleerd wie God is, wie Jezus is, wat hun onderlinge verhouding is. Ze hebben geleerd wat de dood inhoudt, wat het Koninkrijk betekent en wat God in de toekomst allemaal van plan is. Zal God het eeuwig toelaten dat de wereld bestuurd zal blijven worden door slechte en goddeloze mannen? Ze hebben geleerd dat God op een bepaald moment de macht weer zal terugpakken. Christus zal het roer over gaan nemen. Dat is nou precies wat er zal gaan gebeuren in de tijd van het einde.

 Jezus zei in de illustratie uit het 13de hoofdstuk van Mattheüs dat een man tarwe zaaide op zijn akker en dat toen de mensen sliepen, de vijand kwam en dat hij onkruid zaaide tussen de tarwe in. De discipelen van Jezus vroegen hem vervolgens wat hij precies bedoelde met deze illustratie. Jezus gaf hen vervolgens uitleg. De vijand is Satan de Duivel die zijn zonen had gezaaid tussen de tarwe en niemand kon dit slechte zaad met het blote oog herkennen.

Het Wachttorengenootschap onderwijst dat de oogst van deze profetische illustratie zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1918. Het Genootschap zegt: “Hebben jullie dit dan niet gezien? Het onkruid werd toen ontworteld…Het onkruid was namelijk de heidense christenheid en de ware zonen die waren…etc”.

Ho, niet zo snel. Wacht hier eens heel eventjes…De Bijbelonderzoekers waren in die periode al een afgescheiden sekte die zich onderscheidde van de rest. Ze hadden zichzelf toen namelijk al gedistantieerd van de kerken uit de christenheid. Ze werden in die periode actief aangemoedigd om brieven te schrijven naar de kerken om zich formeel uit te laten schrijven uit de christenheid waar ze vandaan kwamen. Wanneer dit algemeen bekend is, waarom zou Jehovah God het dan nodig vinden dat het onkruid verwijderd moet worden, indien de zonen van het Koninkrijk op dat moment al zouden zijn gescheiden? Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap gaat daarom dus ook compleet mank. Het Genootschap werd door de profetie gedwongen om invulling te geven aan de woorden van Christus. Ondanks het feit dat Jehovah en Christus deze specifieke organisatie hebben gebruikt om daarmee mensen op te leiden tot predikers om het goede nieuws over de komst van het aankomende Koninkrijk te prediken, is het daarnaast ook zo dat Jehovah God bepaalde zaken voor hen verborgen heeft gehouden. De Bijbelse profetieën zijn hier ook absoluut heel helder en duidelijk over.   

Het is vergelijkbaar met datgene wat Jezus tegen zijn eigen apostelen zei toen ze aan Christus vroegen in Handelingen 1:6: “Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël?”    

Jezus verklaarde vervolgens in vers 7 deze hele belangrijke woorden: “Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst.”

Charles Taze Russel die was schijnbaar van mening dat Jezus er hier compleet naast zat. Volgens Russel was het namelijk wel mogelijk om deze tijdperken te kennen of te berekenen. Volgens Russel was het door middel van een bepaalde rekenkundige formule wel degelijk mogelijk om dit te berekenen aan de hand van de afmetingen van Egyptische piramides en door deze om te zetten in tijdsperiodes bijvoorbeeld. Aan de hand hiervan kwam hij uit op het jaar 1914.

Het is eigenlijk heel erg grappig om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap oorspronkelijk onderwees dat de tijd van het einde zou zijn begonnen in het jaar 1799. Waarschijnlijk was dit omdat Napoleon toen het Vaticaan binnenmarcheerde om de toenmalige paus van zijn troontje te verstoten. Uiteraard heeft het Wachttorengenootschap dit op een later moment gerectificeerd. Het Wachttorengenootschap heeft door de jaren heen overigens heel wat doctrines gerectificeerd. De parousia (Tweede Komst van Christus) begon oorspronkelijk volgens het Wachttorengenootschap in het jaar 1874 en het Koninkrijk van Christus zou volgens hen in het jaar 1878 begonnen zijn met regeren en daarna in het jaar 1930 heeft het Wachttorengenootschap weer alles geconsolideerd naar het jaar 1914.

Het onderliggende punt dat ik hier wil benadrukken staat in Jesaja 28. We lezen vanaf vers 1: “Wee de opzichtige kroon van de dronkaards van Efraïm”. Wanneer u dit leest, zou u kunnen denken dat dit enkel van toepassing was op het oude Israël. Echter is dit zeker niet het geval. Wanneer u namelijk het hele stuk goed leest dan komt u erachter dat deze profetie gaat over de komst van Christus. Het 28ste en 29ste hoofdstuk zijn naar mijn mening de sleutelhoofdstukken. Jehovah zegt hier namelijk dat zijn eigen profeten en visionairs dronken zijn door de wijn. En natuurlijk heeft Jehovah het hier niet over letterlijke alcohol.

Mensen kunnen namelijk bedwelmd raken door hun veronderstelde eigendunk door zichzelf belangrijker te vinden dan ze in werkelijkheid zijn. Ze zouden zichzelf bijvoorbeeld kunnen presenteren als Jehovah’s enige echte aardse woordvoerders. Ze zouden hierdoor nogal bezopen kunnen worden. Ze zouden naar de buitenkant de indruk kunnen wekken dat hun eigen woorden zijn alsof deze rechtstreeks uit de mond van God zelf komen. Ze kunnen beweringen doen die totaal niet op waarheid berusten en dit presenteren als goddelijke en zuivere waarheid zoals de bewering dat ze een geestelijk paradijs hebben gecreëerd of de bewering dat zij er persoonlijk voor verantwoordelijk zijn geweest dat ze de enige echte zuivere aanbidding eindelijk zouden hebben hersteld.

Het 29ste hoofdstuk van Jesaja gaat hier zelfs nog verder op in. Daar lezen we bijvoorbeeld in vers 10 dat Jehovah de hoofden van zijn eigen profeten heeft bedekt en dat Hij zijn visionairs blind heeft gemaakt. Ze denken dat ze alles helder kunnen zien terwijl ze in werkelijkheid helemaal niets kunnen zien. Ze denken dat de tijd van het einde zou zijn begonnen in het jaar 1914. Ze denken dat in die periode ook de profetische oogst begonnen zou zijn.  

Who were the 'super apostles' mentioned by Paul in 2 Corinthians 11? - QuoraIk heb dit al eens eerder aangehaald. Toen de apostel Paulus door bepaalde mannen uit de gemeente Korinthe werd bekritiseerd, waren deze mannen in de veronderstelling dat zij veel rechtschapener en geestelijker waren dan de geïnspireerde apostel Paulus die Christus had gezien met zijn eigen ogen. Paulus was de enigste mens die ooit Jezus had gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. Dat was ook de reden waarom de apostel Paulus zei in 1 Korinthiërs 15:8 dat hij te vroeg geboren was. Hij zag Jezus Christus zoals hij zichzelf ook zal openbaren aan de uitverkorenen tijdens zijn parousia. Over deze mannen die Paulus ook wel de ‘superapostelen’ noemde, zei hij onder inspiratie het volgende in (2 Korinthiërs 11:13-15): “Want zulke mensen zijn valse apostelen. Ze bedriegen anderen door zich voor te doen als apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich voordoen als een engel van het licht. Dus is het niets bijzonders als ook zijn dienaren zich blijven voordoen als dienaren van rechtvaardigheid.”

Blijkbaar gingen de Korinthiërs destijds dus gebukt onder de bedrieglijke invloed van deze zogenaamde superapostelen. In die tijd waren er namelijk allerlei Griekse orden actief binnen de gemeenten. Dit waren zeer bedreven en geslepen sprekers. Ze maakten de apostel Paulus belachelijk en zeiden bijvoorbeeld: “Zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken waardeloos.”  (2 Korinthiërs 10:10) 

Kijk nu eens even naar het Wachttorengenootschap. Zien we daar ook niet dit soort bedreven en geslepen sprekers? Hoe zou u erachter kunnen komen of zij zich voordoen als dienaren der rechtvaardigheid terwijl deze mannen tegelijkertijd altijd netjes in de velddienst gaan en gebruik maken van allerlei theocratische taal? Misschien zijn sommige van deze mannen wel aangesteld op bepaalde hoge posities? Men zou daar wel van uit mogen gaan dat deze mannen ook daadwerkelijk hoge posities bekleden net als de superapostelen binnen de Korinthische gemeenten in de dagen van Paulus. Het zou absoluut niet ondenkbaar zijn dat zij zich ook zouden kunnen bevinden onder het Besturend Lichaam. Waarom zouden we hier overigens verbaasd over moeten zijn?

De apostel Paulus zei namelijk dat eerst de geloofsafval moet plaatsvinden vóórdat die dag komt. (2 Thessalonicenzen 2:3) Eérst voor wat? Eérst voor de aanwezigheid en de manifestatie van Christus.

Wanneer we nu weer eventjes teruggaan naar het 28ste hoofdstuk van Jesaja dan zien we dat dit hoofdstuk harmonieert met datgene wat de koning van het noorden doet. Wanneer de koning van het zuiden namelijk een botsing zal veroorzaken met de koning van het noorden, zal de koning van het noorden hierop reageren door middel van een kolkende stortvloed van tirannie. En wat lezen we daarnaast ook nog in Daniël 11:41“Hij zal ook het Sieraadland binnentrekken

Wat wordt daar dat precies mee bedoeld? We zien hier dat hiermee wordt bedoeld dat deze dronkaards van Efraïm zich bevinden op precies dezelfde plaats die ook in Jesaja 28 wordt beschreven. In Jesaja 28:2-3 lezen we dat dit schitterende sieraad onder de voet zal worden gelopen en dat deze weggespoeld zal worden. In vers 1 lezen we bijvoorbeeld ook: “Wee de opzichtige kroon van de dronkaards van Efraïm en de verwelkende bloesem van zijn schitterende sieraad[…]”

God Made Adam and Eve | Children's Bible LessonsJehovah rekent bepaalde zaken tot zijn eigen persoonlijke eigendom. Dit is al zo vanaf de tijd in Eden. Jehovah zei tegen Adam en Eva dat ze alle bomen en vruchten in de tuin van Hem hadden gekregen en dat ze ervan mochten eten tot verheuging van hun hart, zoveel als ze wilden, MAAR, deze ene enkele boom behoort Mij toe zei Jehovah… Hij gebood hen om daar van af te blijven.

VThe Ark of the Covenant | Live Scienceerderop in de Bijbel komen we nog een voorbeeld tegen van iets dat Jehovah specifiek had aangewezen als zijn eigen persoonlijke bezit. Dit eigendom betrof een kleine gouden kist die ook wel bekend stond als de ‘Ark van het Verbond’. Het vertegenwoordigde Gods aanwezigheid. Op een bepaald moment hadden de Filistijnen de Ark van Jehovah gestolen van de Israëlieten. Vervolgens strafte Jehovah de Filistijnen met aambeien, dood en angst, net zolang totdat ze de Ark weer terugbrachten omdat de Ark simpelweg aan Jehovah toebehoorde.

Tijdens nog een andere gelegenheid toen de Israëlieten het Beloofde Land binnentrokken had Jehovah hen opgedragen om alles te bestemmen om te worden vernietigd. Jehovah zei daarnaast ook: “Maar al het zilver, het goud en de koperen en ijzeren voorwerpen zijn heilig en zijn van Jehovah.” (Jozua 6:19)  Jehovah’s eigendom dus.

Vervolgens was er 1 man genaamd Achan die had besloten om wat kleding en een goudstaaf te stelen van Jehovah. Dit zorgde ervoor dat de hele natie werd gestraft. Jehovah dreigde dat Hij het hele volk zou laten vallen. Het kwam erop neer dat Jehovah zei: “Iemand heeft mijn eigendom van MIJ GESTOLEN!”  

In het christelijke tijdperk bestaat er ook iets dat Jehovah beschouwt als zijn persoonlijke bezit en het gaat hier niet om een gebouw of een goed. Hoewel dit overigens nog valt te betwisten omdat het een feit is dat wanneer Jehovah’s Getuigen een Koninkrijkszaal bouwen of wanneer zij een Kringzaal of Bethelkantoor bouwen, dat ze deze gebouwen altijd door middel van een gebed persoonlijk opdragen aan Jehovah God zelf. In zekere zin valt dit dus ook onder het kopje “eigendom van Jehovah”. Natuurlijk betreft dit weer een hele andere kwestie…en het feit dat het Wachttorengenootschap vele honderden gebouwen welke aan Jehovah zijn opgedragen verkoopt als zoete broodjes op de onroerendgoedmarkt valt een hoop voor te zeggen.

Maar Jehovah bezit ook bepaalde individuen. Jehovah heeft hen gekocht door middel van het bloed van Christus. Deze personen zijn dus het ‘speciale bezit’ van Jehovah God, net zoals de boom in Eden en net zoals de heilige Ark van het Verbond. En dus brengt Jehovah zijn speciale bezit bijeen in een gemeente om met elkaar samen te werken. Dat is ook wat de christelijke gemeente feitelijk is. Het betreft het Koninkrijk waarover Christus regeert, voordat Jezus de heerschappij van de hele wereld op zich neemt. Dat is ook waar de oogst naar verwijst. Jezus zei in Mattheus 13:41 dat hij de engelen eropuit stuurt om alle struikelblokken en wetteloze mensen te verwijderen uit zijn Koninkrijk. Deze gebeurtenis heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Uit zijn koninkrijk, uit zijn gemeente!

Volgens de Bijbelse profetie zullen er, tot dat bewuste moment aanbreekt, dienaren van Satan aanwezig zijn binnen in de gemeente tot aan de tijd van het einde of tot aan het besluit, wat hetzelfde betekent. Jezus zei dat de oogst het einde betekent van een tijdperk!

Deze stortvloed zal dus binnentrekken in Jehovah Gods Sierraadland zoals we in de Bijbel hebben gelezen. Dat is dus wat we ook hebben kunnen lezen in het 28ste hoofdstuk van Jesaja. Jehovah’s bezit, de gemeente van Christus zal weggespoeld worden. Men zou ook kunnen stellen dat deze gemeente zal worden uitgeschakeld. En dat is dus ook wat er feitelijk gebeurde toen Babylon Jeruzalem had uitgeschakeld. Jeruzalem was Gods speciale bezit, zijn speciale plaats waar Jehovah zijn heilige naam heeft laten wonen, toch? Salomo bouwde daar een prachtige tempel voor Jehovah en God woonde daar op symbolische wijze in het heilige der heilige van deze tempel waar het eeuwige licht schijnt.

Tijdens de tijd van het einde zal deze vloed dus gaan plaatsvinden. En dat is ook wat er staat geschreven in het 28ste hoofdstuk van Jesaja, dat Jehovah zal reageren op de vloed van de tirannen.

De Bijbelse profetie uit Daniël 11:44 gaat verder door ons te informeren dat nadat Egypte zal zijn onderworpen, dat er berichten zullen gaan komen uit het oosten en uit het noorden die de koning van het noorden vreselijk zullen verontrusten. Deze berichten zullen ervoor gaan zorgen dat de koning van het noorden vanaf dat moment in een grote genocidale woede zal uittrekken en dat hij zelfs de heilige Sieraadberg zal binnentrekken. Wat wordt hier dan precies mee bedoeld? Is de Sieraadberg dan iets anders dan het Sierraadland?

Who Is Your God? — Watchtower ONLINE LIBRARYJazeker! Deze zijn absoluut niet hetzelfde. Want zodra de gemeente van Christus zal worden weggevaagd, wat ook de manier zal zijn waarop Christus korte metten zal maken met het onkruid, zullen de ware zonen tevoorschijn gaan komen uit het vuur, net zoals de 3 Hebreeën tevoorschijn kwamen uit de gloeiendhete vuuroven. Toen de 3 Hebreeën in de brandende oven stonden was er nog iemand met hen in diezelfde vuuroven. Diegene zag eruit als de Zoon des Mensen. Ziet u de link hier in deze illustratie?

Zodra Jezus zichzelf persoonlijk zal openbaren aan de uitverkorenen, wat ook werd gedemonstreerd in de vuuroven, toen de mannen tussen de allesverterende vlammen met elkaar in gesprek waren, zo zal ook, zodra de zonen van het Koninkrijk verzegeld zullen zijn waarop ze de bevestiging zullen krijgen dat ze Christus persoonlijk hebben gezien, de koning van het noorden, zodra hij hier lucht van krijgt, achter hen aankomen om hen vervolgens te vervolgen en te vermoorden.

Jezus zei ook niet voor niets tegen hen: “Bewijs dat je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven.”           

Zo zal het dus ook allemaal gaan eindigen. Nadat hij Egypte aan zich zal onderwerpen zal deze koning van het noorden ook officieel de profetische 8ste koning worden om vervolgens oorlog te gaan voeren tegen de overgebleven gezalfden van Jehovah die op het moment dat zij verzegeld zijn ook meteen officieel de broeders van Christus zullen zijn…de zonen van God dus. En dus zal de koning van het noorden deze zonen van God gaan vermoorden, net zoals de Romeinse koning van het noorden destijds ook Jezus heeft vermoord en ook de discipelen van Christus heeft vervolgd en vermoord. Zeer velen van hen werden ter dood gebracht. Dit zal ook het lot zijn dat hen te wachten zal staan.     

Dit zal ook resulteren in de benodigde rechtvaardiging voor Jehovah om Satans hele wereld compleet van de kaart te vegen.

Het zou heel goed kunnen zijn dat we ons op dit moment bevinden op het randje van het begin van de tijd van het einde. We zullen het met zekerheid gaan weten zodra we de grote terugslag zullen zien nadat de koning van het noorden en de koning van het zuiden met elkaar in botsing zijn gekomen, omdat de voorzegde reactie op deze botsing niet zal kunnen worden genegeerd.