Vraag van een lezer:

Ik heb laatst geluisterd naar uw podcast nummer 83. U sprak daarin over het “worstelen” vanuit Amerika, waarover u verklaarde dat er destijds nog geen sprake was van een significante worsteling. Zullen we, zodra de koning van het noorden de boel zal overstromen, op dat moment bevestigd krijgen dat de 8ste koning daadwerkelijk het Britse Rijk is? Ik vraag dit omdat Jehovah’s Getuigen ertoe zijn gebracht te geloven dat de achtste koning Rusland is. Zal het op dat moment dus duidelijk gaan worden wie de koning van het noorden is?

Er is een reden waarom Jehovah’s Getuigen (of wie dan ook) de profetieën niet kunnen begrijpen. Daniël kreeg namelijk de opdracht om het boek te verzegelen tot de tijd van het einde. En de tijd van het einde is op dit moment nog niet begonnen; daarom is het boek als het ware nog verzegeld.

Er bestaat daarnaast ook nog een fundamentele onwetendheid over hoe de wereld werkt. De mannen die de Wachttoren publiceren, hebben nooit op enig moment daadwerkelijk de betekenis begrepen van de ijzeren en lemen voeten van het profetische beeld. Ze hebben Groot-Brittannië altijd al simplistisch geïdentificeerd als een wereldmacht. Echter snappen ze niet dat het Britse Rijk en Groot-Brittannië 2 compleet verschillende dingen zijn. Rijken zijn van nature supranationaal. Sinds de ontwikkeling van de moderne natiestaat, welke het einde betekende van het oude feodale systeem, heeft de Europese aristocratie getracht het republikeinse systeem van soevereine natiën te vernietigen. Probeer die gedachte eens vast te houden.

Ook al is het misschien zo dat het boek verzegeld is, toch kunnen we in ieder geval proberen de puzzelstukjes goed in elkaar te passen. Daniël 11:36 zegt bijvoorbeeld over de koning van het noorden: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

In tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap leert, bestaat er geen koning van het zuiden op het moment wanneer Michael opstaat en hij de koning van het noorden tot een roemloos einde zal brengen. Dat komt omdat de koning van het noorden zijn aartsvijand zal onderwerpen, zoals het vers hierboven ook aangeeft: Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt. Is het Wachttorengenootschap dan vastbesloten om op stoutmoedige wijze te voorspellen dat Rusland de wereld zal gaan veroveren?

Maar er bestaat daarnaast ook nog een ander in het oog springend probleem ten aanzien van de interpretatie van het Wachttorengenootschap. Terwijl Daniël verklaart dat de koning van het noorden verbijsterende dingen zal spreken tegen de God der goden, beeldt het 13de hoofdstuk van Openbaring het zevenkoppige beest op dezelfde manier af, zeggende: Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen.” (Openbaring 13:4-6)

Het Wachttorengenootschap heeft een compleet andere identiteit verbonden aan de kop van het beest dat dodelijk gewond raakt en vervolgens weer tot leven komt. De Nieuwe Wereldvertaling zegt dat de koning van het noorden “verbijsterende dingen zal spreken”. Andere vertalingen verwoorden het anders. De ‘Living English Bible’ gebruikt het woord ‘monstrous’ (monsterlijk). De nieuwe herziene standaardversie van de Bijbel gebruikt het woord “horrendous” (verschrikkelijk). Dit strookt beter met de godslasteringen die het beest zal uitspuwen.

Verder spreekt het zevende hoofdstuk van Daniël over een beest met een kleine hoorn die tevoorschijn zal komen en die ogen zal hebben evenals een mond waarmee hij arrogante woorden spreekt. Deze drie profetieën beelden allen hetzelfde uit. Bovendien hebben we datgene wat is voorspeld op dit moment nog niet meegemaakt.

Wat het moderne Rijk betreft, het klopt dat het centrum ervan in Londen is gevestigd en dat de Britten gedurende de afgelopen 250 jaar de gastheer zijn geweest voor dit Rijk, echter erkent dit Rijk geen nationale grenzen of welke natie dan ook. De dagen waarin legers gekleed waren in rode jassen die allemaal in een rij marcheerden, liggen duidelijk allang achter ons. Dat komt omdat de moderne veroveringsmethode geen regelrechte invasie betreft maar daarentegen gericht is op omverwerping of subversie. In de eerste plaats voert het Rijk al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een psychologische oorlog tegen de mensheid. Het is ook precies zoals LaRouche het beschreef: het betreft een Rijk van de gedachte – ook wel bekend als hersenspoeling. De aanval begint nu hevigere vormen aan te nemen.

Wat het ‘worstelen’ betreft, leek het mij alsof het aanhoudende conflict tussen de koningen van het noorden en het zuiden begin dit jaar tot een hoogtepunt kwam. Er was toen sprake van een situatie waarbij de toenmalige president Trump van plan was om een staat van beleg af te kondigen vanwege de voor de hand liggende verkiezingsfraude. In plaats daarvan werd er uiteindelijk een marionet-president geïnstalleerd en door middel van de hulp van de FBI stak het Britse Rijk de Amerikaanse patriotten een mes in de rug door een aantal luidruchtige vlaggenzwaaiers naar het Capitoolgebouw te lokken. Deze gebeurtenis wordt tot de dag van vandaag door de mediakanalen van de CIA nog steeds eindeloos afgeschilderd als een opstand.

President Bush beschreef onlangs dat zijn voormalige basis van politieke steun dezelfde valse geest bezat als de Saoedische terroristen die op 11 september 2001 ervoor hadden gezorgd dat er 3000 mensen werden vermoord. Behalve dat zijn de meest uitgesproken tegenstanders van het vaccinatiebeleid juist de rechtse Amerikaanse patriotten. Miljoenen Amerikaanse patriotten worden dus gedemoniseerd als opruiers en als terroristen. Ze worden in een hoek gedrukt, wat ongetwijfeld gebeurd om daarmee verontwaardiging en verzet uit te lokken bij deze grote groep mensen. Dit kan dan vervolgens weer als voorwendsel worden gebruikt om een staat van beleg af te kondigen.

In antwoord op uw vraag: het is wellicht niet duidelijk wie de koning precies is wanneer hij als een storm de boel zal overstromen. Dat komt omdat er proxy-machten in het spel kunnen komen. Het is algemeen bekend, althans, dit zou bekend moeten zijn, dat het Anglo-beest verschillende terroristische groeperingen heeft opgezet en getraind en dat ze deze vervolgens hebben ingezet tegen landen zoals Syrië. Gezien de bedrieglijke en misleidende methoden die het Britse Rijk alom gebruikt, dienen we er daarom ook niet van uit te gaan dat het rijk een soort van massale D-Day-invasie zal uitvoeren. Het lijkt mij dat de beginfase van deze laatste aanval op dit moment al is begonnen.

In de afgelopen decennia is de farmaceutische industrie op de achtergrond stilletjes uitgegroeid tot een monster dat een biljoen dollar waard is. Bijna de helft van alle Amerikaanse reclamespots op televisie maakt reclame voor een of ander medicijn dat moet worden voorgeschreven. De meeste mensen gebruiken gemiddeld minstens één soort medicijn per persoon. Toen de zogenaamde pandemie begon, onderwierpen de media – die overigens omgekocht zijn en tevens worden betaald door Big Pharma – ons door middel van schokkende beelden en angstaanjagende verslagen waarin we massaal werden geconfronteerd met gruwelijke beelden van mensen in China die van het ene op het andere moment dood neervielen terwijl ze over straat liepen. Dit was allemaal in scène gezet. En mocht dit niet in scene zijn gezet: waarom vallen de mensen nu op dit moment dan niet met bosjes neer op straat?

Vanwege de macht van Big Pharma zijn effectieve medicijnen niet toegestaan om te worden voorgeschreven. Onlangs verbood de Australische regering nog het gebruik van ivermectine om daarmee Covid te behandelen. Daar blijft het niet bij. Er blijkt ook nog eens dat de gebruikte Covid-PCR-tests compleet onbetrouwbaar zijn. Ook is gebleken dat de medicijnen en de ademhalingsapparaten die worden gebruikt om patiënten te behandelen eenvoudigweg dodelijk zijn voor patiënten. Daarnaast bleek ook nog eens dat ziekenhuizen meer geld per patiënt kregen betaald indien er bij deze patiënt Covid werd vastgesteld. Iedereen die voor welke ziekte dan ook in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan dus ten onrechte de diagnose Covid krijgen opgeplakt waardoor ze vervolgens kunnen worden vermoord. Geld is daadwerkelijk de wortel van allerlei kwaad.

Op een gegeven moment kwamen toen ineens de mRNA-vaccins – wat het echte biologische wapen is. Hoe komt het dat de meerderheid van de nieuwe Covid-gevallen juist degenen infecteert die reeds volledig waren gevaccineerd? Komt dit doordat de vaccins geen bescherming bieden? Of zijn de mRNA-injecties juist zo ontworpen om de gastheer te gebruiken om daarmee meer virulente varianten van het virus te creëren? Of worden de mensen juist ziek door het vaccin? Hoe dan ook…Hoe kan het zo zijn dat degenen die zijn ingeënt op dit moment moeten worden beschermd tegen degenen die niet zijn ingeënt? Het slaat werkelijk helemaal nergens op. De beschaving wordt tegen zichzelf opgezet en tegen elkaar uitgespeeld. Zelfs het Wachttorengenootschap is nu bezig met het vervolgen van degenen die hebben besloten om het vaccin niet te nemen.

Alles rondom deze pandemische noodsituatie puilt uit van het bedrog en de misleiding. We zien met onze eigen ogen de opkomst van een enorme tirannie die we nog nooit eerder hebben aanschouwd in onze zogenaamde vrije wereld. Maar wat zei Daniël ook alweer over de woest uitziende koning? Hij zal de waarheid ter aarde blijven werpen In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. (Daniël 8:26)

Maar wanneer we ons weer even concentreren op het woord ‘worstelen’. De profetie van Joël, die het Wachttorengenootschap onlangs naar het verre verleden heeft verbannen waardoor deze profetie geen enkele relevante betekenis meer heeft voor enige toekomstige vervulling, beeldt de komende vloed af als een niet te stoppen insecteninvasie die tevens zal dienen als Jehovah’s krachtige militaire strijdmacht. Jehovah noemt deze strijdmacht zelfs letterlijk ‘de noorderling’. Merk op dat het een leger van sprinkhanen beschrijft dat over muren zal klimmen en in elk huis zal binnenkomen als door open ramen.

Zouden we dan een letterlijke inbraak in ons huis moeten verwachten? Nee. Niet per sé. Vanwege de complexiteit van onze huidige moderne wereld zou iedereen op afstand kunnen worden onteigend. Wellicht zouden onze internetverbindingen de “ramen” kunnen zijn waardoor de verslinders naar binnen zullen komen. We mogen verwachten dat het Rijk het internet en het gehele financiële systeem ineen zal laten storten en iedereen failliet zal laten verklaren. Er zijn hoogstwaarschijnlijk al terreurcellen actief die plotseling zullen verschijnen zodra ze het bevel zullen krijgen om in actie te komen. Misschien zullen er in het geheim wel Chinese soldaten worden ingezet in bepaalde specifieke landen om aldaar de patriotten en verzetsstrijders om te leggen.

Zodra de rook zal zijn opgetrokken, zullen de Verenigde Naties de wereld regeren. Dan zal het pas voor iedereen duidelijk zijn wie echt de koning van het noorden is.