In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ging het Britse Rijk onmiddellijk aan het werk om de alliantie te vernietigen die tussen de Verenigde Staten en Rusland was ontstaan als gevolg van de nazi-invasie van de USSR; vandaar ook dat de voormalige Britse premier, Winston Churchill, in 1946 naar Fulton Missouri kwam en verkondigde dat het IJzeren Gordijn de helft van Europa in zijn greep had. Meteen toen het schieten tot een eind kwam, brak er een nieuwe oorlog uit: de Koude Oorlog. De zogenaamde Koude Oorlog heeft de babyboomgeneratie gevormd en heeft de aanzet gegeven tot de verdere ontwikkeling en verspreiding van de meest vernietigende en meest duivelse wapens die ooit door de mensheid zijn ontworpen.

In die tijd werd het militair-industriële complex gevormd. Op onheilspellende wijze waarschuwde de toen in 1960 vertrekkende president Eisenhower de natie tijdens zijn afscheidsspeech. Hij waarschuwde niet voor het grote Rode Gevaar, maar hij waarschuwde de mensen wel voor de uitbreiding van de macht van datgene wat hij het militair-industrieel complex (MIC) noemde. En inderdaad, Ike Eisenhower had gelijk. Gedurende de 70 jaren die daarna verstreken is de dreiging van het MIC uitgegroeid tot een monster dat ervoor heeft gezorgd dat de mensheid met uitsterven wordt bedreigd.

Wat Eisenhower echter niet in zijn speech uitlegde, was dat hetgeen wat bekend is komen te staan als de ‘deep state’ en het militair-industriële complex, een aanhangsel betreft van het vrijwel onzichtbare Britse rijk. Hoe is dit zo gekomen?

Nadat Abraham Lincoln de door Londen gesteunde Confederatie had verslagen en hij de unie van de Verenigde Staten in stand wist te houden, kwam Londen met een plan om de Verenigde Staten van binnenuit te ondermijnen. Overigens weten we ook dat Londen dit al eerder had geprobeerd. Google maar eens op Aaron Burr.

Tegen het einde van de 19de eeuw ontstonden er ook verschillende semi-geheime genootschappen. De Fabian Society, welke werd opgericht in het jaar 1884, was hiervan een van de meest vooraanstaande. Het doel van de Fabian Society was en is nog steeds, de bevordering van het socialisme, niet door middel van een soort bolsjewistische revolutie, maar juist door geleidelijke conditionering. De Fabians adopteerden de zwoegende schildpad ook terecht als hun logo.

Als reactie op het succes van het Amerikaanse economische systeem van na de burgeroorlog, richtten de Fabians in 1895 de London School of Economics op om de toekomstige generaties op te leiden – niet met het oog op natievorming, maar wel op het gebied van monetaire alchemie.

De mannen van het grote geld slaagden erin om de poging te saboteren waarmee er werd getracht om in 1913 een nieuwe nationale bank van de Verenigde Staten op te richten, door ervoor te zorgen dat de particuliere Federal Reserve Bank in allerijl tot de officiële bank van de federale overheid werd gemaakt. Zoals het er nu voorstaat, heeft de zogenaamde FED de wereld overspoeld met geld, wat heeft geresulteerd in het aanwakkeren van de meest roekeloze speculatieve razernij uit de geschiedenis. We zijn nu aangekomen op het punt waarop de globalisten openlijk aan de wereld te kennen hebben gegeven dat ze voornemens zijn om de zogenaamde grote reset te bewerkstelligen, dat lijkt op niets minder dan een wereldwijde vorm van communisme.

Gezien de onverbiddelijke opkomst van het socialisme in Amerika is de Fabiaanse conditionering kennelijk zeer succesvol gebleken. En gezien het onvermurwbare verzet van president Trump tegen deze agenda, evenals zijn verzet tegen de plannen omtrent de Green New Deal, welke de sleutel is tot deze zogenaamde reset, is het ook begrijpelijk waarom de Britten een constante staatsgreep tegen Trump hebben georkestreerd, met als hoogtepunt de meest flagrante verkiezingsfraude uit de hele geschiedenis.

Het eerder genoemde militair-industriële complex kwam op een andere manier onder de controle van het Britse Rijk. Door de invloed van de Council on Foreign Relations (CFR), welke werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog, als een zusterorganisatie van het Londense Chatham House, zijn politici, media, onderwijzers en invloedrijke mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven in de daaropvolgende decennia geconditioneerd om het nationalisme te verwerpen en daarvoor in de plaats het globalisme te omarmen, oftewel het imperialisme. Om zomaar een bekende slogan van Infowars aan te halen: ‘er is een strijd gaande om jouw gedachten te controleren.’ En op dit moment lijkt het erop dat Londen deze oorlog keihard aan het winnen is.

Rond de millenniumwisseling zijn de Anglo-Amerikaanse inlichtingendiensten vrijwel niet meer van elkaar te onderscheiden. Ze zijn als het ware met elkaar samengesmolten. De ondermijning is daarmee ook voltooid. Vandaar bleek ook dat toen de Anglo-geallieerde Saoedische terroristen op 11 september 2001 hun aanval uitvoerden, dat Amerika op het Midden-Oosten werd ingezet als de dommekracht van Londen.

Vrijwel alle Amerikaanse presidenten moesten van binnen en buiten worden doorgelicht door de Council on Foreign Relations voordat ze werden aangesteld. Blijkbaar waren ze in de veronderstelling dat Donald Trump in 2016 geen kans zou maken om president te worden, Echter bleek tot hun grote schrik dat zelfs de verzekeringspolis van de FBI er niet voor kon zorgen dat Trump ten onder ging. Vervolgens deed de kersverse president Trump een respectabele poging om een stokje te steken voor het grote plan van het Britse Rijk om wereldheerschappij te bewerkstelligen, door te proberen Amerika terug te trekken uit de eeuwige oorlogen waarin ze door de Britten werden gestort.  

Wat is hier nou precies de link met betrekking tot het voortdurende conflict tussen de koningen van het noorden en zuiden? Volgens Daniël zal het conflict tot een hoogtepunt komen in de tijd van het einde. Dit is wat de profeet hierover schreef: In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen. (Daniël 11:40)

In tegenstelling tot de vaak herhaalde bewering van het Wachttorengenootschap dat de tijd van het einde al in het jaar 1914 zou zijn begonnen, bestaat er geen chronologie die de dag en het uur onthult waarop het begin van het einde zal plaatsvinden. Als de interpretatie van het Wachttorengenootschap waar zou zijn, waarbij ze beweren dat Duitsland de koning van het noorden was toen de Eerste Wereldoorlog begon, dan zou de ‘botsing’ dus plaatsgevonden moeten hebben vóór de Eerste Wereldoorlog, en zou de profetische overstromende vloedgolf dus door Duitsland moeten zijn veroorzaakt. Wanneer we echter op de lagere school tijdens de geschiedenislessen goed hadden opgelet, dan hadden we kunnen weten dat Duitsland en de Oostenrijks-Hongaarse alliantie een nederlaag heeft geleden in deze oorlog. Het Wachttorengenootschap heeft zich niet laten weerhouden om ondanks de historische feiten of zelfs maar door gezond verstand, toch volmondig te verkondigen dat de profetische botsing opnieuw zou zijn begonnen tijdens de Koude Oorlog. Echter dit keer in de vorm van de Sovjet-Unie.

Het is waar dat het erop leek dat de Sovjet-Unie begon uit te groeien tot een niet te stoppen vloedgolf die de helft van Europa overspoelde. Echter bleek helaas voor het Wachttorengenootschap dat de USSR zonder pardon instortte waarop vervolgens alle natiën die gebukt gingen onder het communistische regime weer hun vrijheid terugkregen.

Maar de zieners van Bethel zijn bijzonder volhardend. Een aantal jaar geleden kondigde het Besturende Lichaam alsnog vol overtuiging aan dat Rusland de nieuwe koning van het noorden is en dat deze koning gebruik maakt van een cyberoorlog om de Anglo-Amerikaanse koning van het zuiden onder druk te zetten. Het is ook ontzettend gênant om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap hun nieuwe licht gedeeltelijk baseert op de aantoonbare nepnieuwspropaganda, dat Rusland de DNC van Amerika (Democratisch Nationaal Comité)  heeft gehackt om zo Trump te helpen om te worden verkozen tot president.

Het is haast niet te geloven, maar volgens het Wachttorengenootschap, is deze ‘botsing’ al langer dan een eeuw aan de gang en wordt deze profetische botsing uitgevoerd door niet minder dan drie verschillende entiteiten. En er wordt van alle Jehovah’s Getuigen verwacht dat ze dienen te geloven dat al deze 3 entiteiten de rol van de profetische koning van het noorden zouden hebben gespeeld.

Ondertussen gaat sinds vandaag, 8 januari 2021, onder de complottheoretici het verhaal rond dat de president het Witte Huis zou hebben verlaten en dat hij zich bevindt in een militair commando- en controlecentrum. Het blijkt inderdaad overduidelijk dat Trump niet van plan is om zichzelf zonder slag of stoot over te geven. Hij botst keihard terug! Het lijkt er inderdaad op dat de optie tot militair ingrijpen zal worden ingezet tegen de verraders, opruiers en coupplegers. Dat is ook de reden waarom de oppositie en hun mainstream media-slaven erop aandringen dat Trump nu al op dit moment uit zijn ambt zou moeten worden gezet en niet pas over twee weken, wanneer eigenlijk pas de nieuwe president Biden volgens de planning zal worden beëdigd…nee, volgens hen moet Trump nu al wegwezen!

Zodra Trump de speciale legertroepen en mariniers zal inzetten tegen de deep state, hun knechten en degenen die door hen worden misleid en wanneer deze troepen uiteindelijk ook zullen worden ingezet tegen het Britse Rijk dat hen aanstuurt, dan zal dit uitmonden in een overweldigende vloedgolf van geweld. Een enorme burgeroorlog, financiële ineenstorting en vernietiging op ongekende schaal!

Dan zullen we pas zeker weten dat de tijd van het einde echt is begonnen. En vanaf dat moment zal alles ook echt gaan veranderen.

Wordt vervolgd…