Dagtekst maandag 27 mei 2024

Houd je verstand erbij, wees waakzaam! — 1 Petr. 5:8.

Het laatste boek van de Bijbel begint met de woorden: ‘Een openbaring door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren’ (Openb. 1:1). We houden daarom goed in de gaten wat er in de wereld gebeurt en willen weten of het een vervulling is van profetieën. En misschien heb je het er ook graag met anderen over. Als je over Bijbelse profetieën praat, moet je het vermijden te gaan speculeren. Waarom? Omdat je iets zou kunnen zeggen dat de eenheid in de gemeente verstoort. Stel, je hoort dat wereldleiders praten over de oplossing van een bepaald conflict en over vrede en veiligheid. Ga dan niet speculeren dat zo’n uitspraak de vervulling is van de profetie in 1 Thessalonicenzen 5:3. Zorg in plaats daarvan dat je goed op de hoogte bent van het laatste dat erover is gepubliceerd. Als je de dingen die je zegt baseert op materiaal van Jehovah’s organisatie, draag je eraan bij dat de gemeente verenigd blijft ‘in dezelfde overtuiging’ (1 Kor. 1:10; 4:6). w23.02 16 ¶4-5

Ik weet dat het zondag is, maar ik wilde bij dezen toch graag op tijd reageren op de dagtekst van aanstaande maandag.

Volgens het Wachttorengenootschap heeft vrijwel alles in Openbaring al plaatsgevonden. Het enige dat volgens hen binnenkort nog zou moeten plaatsvinden is het vurige einde van Babylon de Grote en uiteraard Armageddon. Deze gedachtegang blijkt ook heel duidelijk wanneer men kijkt naar de congresvideo van 2024, ‘Er zal geen uitstel meer zijn’.

Hoe zit het volgens het Wachttorengenootschap eigenlijk met de vier ruiters van de Apocalyps?

Klaar en uitgekomen. De ruiters galopperen volgens het Wachttorengenootschap al meer dan een eeuw en ze staan sindsdien alweer voor een langere tijd ergens te grazen in een weiland. Satan en zijn engelen zijn volgens het Wachttorengenootschap ook al lang geleden naar de aarde geslingerd om in al hun woedende razernij tekeer te gaan. Wanneer we met een nuchtere blik de situatie op aarde bekijken, zouden we dan moeten concluderen dat Satan en zijn demonen het sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog weer rustiger aan zijn gaan doen met betrekking tot het zaaien van dood en verderf? Wat nog het meest verbazingwekkend is ten aanzien van de leer van het Wachttorengenootschap is dat volgens hen iedereen al zou zijn gemarkeerd met het 666-merkteken van het beest, terwijl er tot op heden nog niemand is verhinderd om te kopen of verkopen. Vreemd genoeg is er, hoewel het zesde zegel van Openbaring volgens het Wachttorengenootschap vermoedelijk al zou zijn ontzegeld, tot op heden nog steeds geen enkel bewijs dat het oude samenstel op dit moment al zou zijn ingestort. Op dit moment wachten we namelijk nog steeds op het moment dat de zon zwart wordt en de sterren uit de hemel zullen vallen. Dit betreffen een aantal van de vele absurditeiten die Jehovah’s Getuigen als zoete koek dienen te slikken.

Het heeft ook geen enkele zin om hierover met Jehovah’s Getuigen te redeneren.

Ze hebben het gevoel dat ze ontrouw zijn aan God wanneer ze twijfelen aan hun eigen overtuigingen en wanneer ze die overtuigingen zouden onderwerpen aan een nader onderzoek. Hoewel het Besturende Lichaam niet beweert onfeilbaar te zijn, worden ze door de Jehovah’s Getuigen wel degelijk als zodanig beschouwd. De getrouwe slaaf zegt dit, en de getrouwe slaaf zegt dat. En zo gaat het maar door en door, net alsof de slaaf een god is.

Een aantal jaren geleden, toen ik binnen de organisatie nog genoot van een goede reputatie terwijl ik tegelijkertijd niet bepaald volledig in de pas liep met de theocratische mars, fluisterde een zuster uit mijn gemeente iets in mijn oor, alsof ze mij wilde berispen: ‘Twijfelen aan het Besturende Lichaam is hetzelfde als twijfelen aan Jehovah.’ Denk daar eens wat dieper over na. De discipelen van Jezus ondervroegen hem voortdurend en ze hadden vaak hun twijfels bij wat Jezus allemaal tegen hen zei. Soms waren er momenten waarop ze hun twijfels niet eens durfden te uiten richting Jezus. Maar Jezus antwoordde altijd iedereen die richting hem zijn twijfels uitte. Soms waren zijn antwoorden niet wat de mensen graag wilden horen, maar dat vormde voor Jezus geen obstakel. Wie heeft het Besturende Lichaam eigenlijk op deze verheven troon geplaatst? Hint: Het was niet de ware God.

Ik heb Jehovah’s Getuigen hardop horen zeggen dat Jehovah het nooit en te nimmer zou toestaan dat de mannen die het Wachttorengenootschap leiden, afvallig zouden worden. Ze beseffen ook niet dat het Wachttorengenootschap op dit moment zelfs al afvallig is geworden. Het moest ook zo zijn. Er staat zelfs zo geschreven: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was?(2Thessalonicenzen 2:3-5)

Waar doelde de apostel Paulus op toen hij zei: “Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen”? Wat is precies “die dag”? Welnu, lees voor het antwoord altijd goed de bijbehorende context. Paulus schreef hier namelijk over de aanwezigheid van Christus. En Paulus waarschuwde ons hier specifiek om ervoor te waken dat we onszelf niet laten misleiden door degenen die verkondigen dat de aanwezigheid van Christus al is begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. En laten we eerlijk zijn: Het Wachttorengenootschap is de enige bron waaruit mondelinge evenals veronderstelde geïnspireerde schriftelijke boodschappen voortkomen waarin wordt verklaard dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen. Omdat het Wachttorengenootschap al vanaf het begin van hun oprichting ten onrechte heeft beweerd dat Christus al zou zijn teruggekeerd (1914), heeft dit er vandaag de dag automatisch ook voor gezorgd dat het Wachttorengenootschap zichzelf hierdoor resoluut en onveranderlijk in oppositie tegen Christus heeft gepositioneerd op het moment dat Jezus in de nabije toekomst daadwerkelijk zal terugkeren. Dat is ook de reden waarom het Wachttorengenootschap de Openbaring heeft vervalst en verdraaid, om zo een doctrine te verzinnen die christenen leert dat de dag des Heren al in het jaar 1914 zou zijn begonnen.

Jehovah heeft deze bedrieglijke invloed, die ook wel wordt omschreven als het ‘werk van Satan’ expres toegestaan. Dat is ook de reden waarom het onmogelijk is om dit ‘werk van Satan’ ongedaan te maken. Redeneren aan de hand van de Schrift heeft hierop geen invloed. Maar gelukkig heeft God het echter wel zo opgezet dat er onvermijdelijk een moment zal aanbreken waarop het Wachttorengenootschap aan de kaak zal worden gesteld. Maar hoe dan? Lees hiervoor eens het commentaar van het Wachttorengenootschap op de bovenstaande dagtekst.

Stel, je hoort dat wereldleiders praten over de oplossing van een bepaald conflict en over vrede en veiligheid. Ga dan niet speculeren dat zo’n uitspraak de vervulling is van de profetie in 1 Thessalonicenzen 5:3. Zorg in plaats daarvan dat je goed op de hoogte bent van het laatste dat erover is gepubliceerd. Als je de dingen die je zegt baseert op materiaal van Jehovah’s organisatie, draag je eraan bij dat de gemeente verenigd blijft ‘in dezelfde overtuiging’

Het zal niet nodig zijn om er nog over te moeten speculeren zodra ze daadwerkelijk ‘vrede en veiligheid’ zullen zeggen. Iedereen zal het op dat moment weten. Waarom zou iemand überhaupt “op de hoogte moeten blijven van het laatste wat erover is gepubliceerd door het Wachttorengenootschap”, zodra er een plotselinge wereldwijde vernietiging plaatsvindt? Zullen we dan door het Wachttorengenootschap moeten worden geïnformeerd zodra Christus arriveert en de wereld vervolgens wordt ondergedompeld in totale oorlog en chaos? Wat zou het Wachttorengenootschap dan überhaupt nog voor waardevols te melden kunnen hebben nadat voor iedereen onomstotelijk duidelijk is geworden dat de hele 1914-doctrine en alles wat daarmee samenhangt, al die tijd een ‘slim bedacht verzinsel’ bleek te zijn geweest? In zijn goddelijke vooruitziende blik heeft Jehovah ervoor gezorgd dat het Wachttorengenootschap op dat moment compleet zal worden genegeerd. Vanaf dat moment zullen de ware zonen van het licht zelfstandig voorwaarts gaan en zullen ze de Wachttoren-organisatie voor altijd achter zich laten.

Inderdaad ja. Houd je verstand erbij! Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.