Dagtekst woensdag 24 januari 2024

U bent loyaal voor de loyale. — Ps. 18:25.

Met het naderende einde van deze wereld kunnen we ook binnen de gemeente uitdagingen verwachten. Er kunnen moeilijke situaties ontstaan die een test zijn op je loyaliteit aan Jehovah. Houd dus je verstand erbij. Als je je slecht behandeld voelt, raak dan niet verbitterd. Als je wordt gecorrigeerd, probeer je dan over de schaamte heen te zetten, de raad te accepteren en de nodige veranderingen aan te brengen. En als Jehovah’s organisatie veranderingen doorvoert die je persoonlijk raken, accepteer ze dan van harte en volg de leiding gehoorzaam. Bewaar je vertrouwen in Jehovah en zijn organisatie als je loyaliteit op de proef wordt gesteld. Dat doe je door kalm te blijven, helder te denken en de dingen vanuit Jehovah’s perspectief te bekijken. Bid tot Jehovah om hulp. En zonder je nooit van de gemeente af. Dan zal Satan je nooit kunnen scheiden van Jehovah of zijn organisatie, wat er ook gebeurt (Jak. 4:7). w22.11 24-25 ¶14-16

Naarmate we steeds dichter bij het begin van het einde van dit samenstel komen, kunnen we er ook zeker van zijn dat Jehovah’s organisatie zich steeds autoritairder en irrationeler zal opstellen. Het Wachttorengenootschap is al een aantal jaar bezig met het conditioneren van de Jehovah’s Getuigen door bij hen de verwachting te kweken dat ze levensreddende instructies zullen ontvangen die onlogisch in de oren klinken.

Merk trouwens die ene zinsnede op die ze in hun bovenstaande commentaar op de dagtekst hebben gebruikt. Het betreft een uiterst verbijsterende zin: “Bewaar je vertrouwen in Jehovah en zijn organisatie als je loyaliteit op de proef wordt gesteld.” Wij doen er absoluut goed aan om eens wat dieper na te denken over de vraag: is het mogelijk om Jehovah te vertrouwen en tegelijkertijd zijn organisatie te wantrouwen? Hoogstwaarschijnlijk zou de meerderheid van de Jehovah’s Getuigen dit geen relevante vraag vinden. In de gedachten van de Jehovahs’ Getuigen zijn Jehovah en de organisatie namelijk onafscheidelijk met elkaar verweven. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het teweegbrengen van die mentaliteit? Is dat Jehovah of het Wachttorengenootschap? Het moge duidelijk zijn dat de laatste van die twee hiervoor verantwoordelijk is geweest. Dit is mogelijk gemaakt door een jarenlange mentale conditionering. Jehovah’s Getuigen kunnen zich Jehovah niet eens voorstellen zonder het Wachttorengenootschap, alsof God zonder het Wachttorengenootschap niet eens zou kunnen bestaan. Indien u zichzelf beschouwt als een loyale Jehovah’s Getuige, dan ben ik hier om u te vertellen dat uw loyaliteit aan Jehovah met absolute zekerheid op de proef zal worden gesteld en wel op een manier die u zich op dit moment niet eens zou kunnen voorstellen. Echter zal het zo moeten zijn. In de aankomende dagen van het besluit zult u namelijk moeten gaan beslissen of u Jehovah wilt volgen of dat u liever het Wachttorengenootschap wilt volgen. Maar let op: slechts één weg zal tot leven leiden. De andere weg zal namelijk resulteren in de eeuwige dood. En er is ook geen manier om onder die beslissing uit te komen. U zult op dat moment dan ook een keuze moeten maken.

In al zijn barmhartige liefde heeft Jehovah het echter wel gemakkelijk voor u gemaakt, maar dan wel op voorwaarde dat u de waarheid liefhebt. Ik zal het nader verklaren.

Zoals het er nu voor staat hoeven Jehovah’s Getuigen helemaal niet te kiezen. De meeste Jehovah’s Getuigen zijn zich er niet eens van bewust dat zij misleid zijn door datgene wat Paulus een ‘werk van Satan’ noemde. Kort door de bocht betekent dit dat Jezus niet in het jaar 1914 begon te regeren. Ook bestaat er niet zoiets als een onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus). Ook werd Satan niet in het jaar 1914 naar de aarde neergeworpen. Kortom: de periode die bekend staat als “de tijd van het einde” oftewel “de laatste dagen” is op dit moment dus ook nog steeds niet begonnen. Dat is de bedrieglijke invloed die de kern vormt van de leer van het Wachttorengenootschap. Dat betreft dus ook het ‘werk van Satan’, die God toelaat richting degenen die de waarheid kennen, om zo hun liefde voor de waarheid te beproeven zodra de tijd daar is.

Ik heb de afgelopen twintig jaar mijn best gedaan om dit ‘werk van Satan’ bloot te leggen. Helaas met een zeer beperkt succes. En dat is prima. Ik ben slechts een slaaf van Christus die probeert te doen wat mij is opgedragen, net als ieder ander die de naam van Jehovah aanroept. De relatief weinige Jehovah’s Getuigen die zijn gaan beseffen dat de voorzegde ‘bedrieglijke invloed’ afkomstig is vanuit het Wachttorengenootschap zelf, vinden het moeilijk om door te gaan. Dit komt omdat hun relatie met Jehovah en Jezus verweven is met het Wachttorengenootschap. Ik weet er alles van. Het is heel gecompliceerd. Dat is ook waarom ik de Jehovah’s Getuigen niet aanmoedig om de organisatie te verlaten.

Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed weten, heeft Satan God uitgedaagd. Satan is ook de beschuldiger van onze broeders. Satan beschuldigt hen dag en nacht. Het is daarom ook geen wonder dat één van de beschuldigingen ongetwijfeld dezelfde is als tijdens de dagen van Job. De Duivel beweert namelijk dat God een beschermende muur heeft geplaatst rondom de christenen in de vorm van een organisatie. Wie zou er kunnen ontkennen dat het Wachttorengenootschap het hele programma aanstuurt en controleert? Alles wordt van A tot Z voor u voorgekauwd en aangereikt. U kunt zich daardoor niet eens een situatie voorstellen waarin de Wachttoren-organisatie er niet zou zijn. Hoe zou u Jehovah dan überhaupt kunnen dienen zonder de organisatie? En, zoals hierboven al werd aangehaald: ze hebben u ervan weten te overtuigen dat ze er voor u zullen zijn zodra het ‘moment suprême’ zal aanbreken. Ze hebben u ervan overtuigd dat ze er op dat moment voor u zullen zijn met hun zogenaamde ‘levensreddende instructies’.

Maar let op! Dit is de crux: aangezien alles wat het Wachttorengenootschap over het jaar 1914 heeft geleerd verkeerd is, wat zal er dan gaan gebeuren zodra Christus daadwerkelijk ineens komt? Het zal in ieder geval geen rozengeur en maneschijn zijn. Op dat moment zal natie namelijk tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk… enfin, u kent de rest wel. Ook zei Jezus dat op dat moment velen tot struikelen zullen komen, elkaar zullen haten en elkaar zullen verraden. Maar waarom dan? Omdat het dan onmiskenbaar duidelijk zal zijn dat het Wachttorengenootschap iedereen heeft misleid. Zelfs individuele leden van het Besturende Lichaam zullen op dat moment tot in hun diepste kern worden geschokt. Jehovah wil er namelijk achter komen of u loyaal zult zijn aan Hem of dat u uw loyaliteit zult schenken aan de organisatie die u heeft misleid. Dat zal ook het moment zijn waarop exclusieve loyaliteit een absolute vereiste zal worden. Het is het één of het ander. Een slaaf kan niet twee meesters dienen.

In al zijn barmhartige liefde heeft God voorzien in een teken. Voor de goede orde: Het Wachttorengenootschap heeft verklaard dat wanneer “zij” zullen zeggen “vrede en veiligheid”, dat de plotselinge vernietiging zal komen in de vorm van de grote verdrukking waarna de Verenigde Naties alle wereldwijde valse religie zal gaan vernietigen. Die bewering doet het Wachttorengenootschap al sinds jaar en dag. Iedere Jehovah’s Getuige weet ook dat dit zo is.

Dus wat nou als ‘zij’ de dramatische aankondiging zullen gaan doen dat een catastrofale ramp is afgewend en dat er wereldwijde ‘vrede en veiligheid’ wordt afgekondigd, en dat er dan een plotselinge vernietiging komt in de vorm van natiën die oorlog met elkaar zullen gaan voeren waarop het hele huidige systeem finaal in elkaar stort? Ik verzeker u bij dezen dat in dat scenario ook de Wachttoren-organisatie in elkaar zal storten. Misschien niet compleet, maar in ieder geval wel voor wat betreft hun autoriteit als zijnde Gods aardse mondstuk. Die autoriteit zal dan van het ene moment op het andere moment als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op dat moment zal het voor iedereen duidelijk worden dat Jehovah’s organisatie is gecompromitteerd, door een walgelijk ding nog wel! Dat zal ook het moment en het scenario zijn waarop de vooraf verstrekte levensreddende instructies van Jezus Christus in werking zullen gaan treden: Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Mattheüs 24:15-22)