Dagtekst maandag 11 december 2023

Waarom heb je minachting gehad voor het woord van Jehovah en gedaan wat slecht is in zijn ogen? — 2 Sam. 12:9.

Koning David had veel van Jehovah gekregen, zoals rijkdom, aanzien en de overwinning op veel van zijn vijanden. Dankbaar erkende hij dat de dingen die God gaf ‘te veel waren om op te sommen’ (Ps. 40:5). Maar op een gegeven moment vergat David wat Jehovah hem had gegeven. Hoewel hij al meerdere vrouwen had, ging hij hebzuchtig verlangen naar de vrouw van een ander. Die vrouw was Bathseba en haar man was Uria de Hethiet. David was egoïstisch en had seks met Bathseba, die zwanger werd. Alsof overspel nog niet erg genoeg was, regelde hij ook nog dat Uria werd gedood! (2 Sam. 11:2-15) Wat dacht David? Dat Jehovah het niet kon zien? De man die ooit zo trouw was aan Jehovah, gaf toe aan hebzucht en betaalde daar een hoge prijs voor. Maar gelukkig gaf David na verloop van tijd toe dat hij fout zat en had hij berouw. Wat was hij dankbaar dat Jehovah hem vergaf! (2 Sam. 12:7-13) w21.06 17 ¶10

David werd specifiek door God gekozen om de koning van Israël te worden. Hij werd gezalfd met speciale olie. Jehovah sloot toen een verbond met David. Jehovah gaf David zijn geest, die hem ertoe aanzette Goliath te overwinnen en liederen te componeren die onderdeel uitmaken van de Bijbel. Hierin vormde David een voorafschaduwing van gezalfde personen die eveneens door God zijn uitgekozen om te dienen als koningen, samen met de zoon van David, Jezus; en die dus ook een verbond met God hebben.

David heeft een vreselijke zonde begaan. Hij maakte zich niet alleen maar schuldig aan overspel, maar hij liet ook nog een onschuldige man vermoorden in een poging om zijn misdaad te verbergen. Hij werd gedreven door hebzucht, zoals de dagtekst terecht opmerkt. Terwijl Jehovah David uiteindelijk vergaf, nam dit niet weg dat hij daarvoor de rest van zijn leven moest boeten. Zijn eigen kinderen pleegden hoererij en moord, en een van zijn zonen eigende zich zelfs de troon toe en probeerde David te laten vermoorden. Als David trouw was geweest, had God misschien tussenbeide kunnen komen om al die schandalen en intriges in het koninklijk paleis te voorkomen.

Het Besturende Lichaam maakt zich eveneens schuldig aan geestelijk overspel, althans volgens hun eigen criteria en volgens de criteria aan de hand waarvan zij de kerken hebben beschuldigd; dit in relatie tot hun politieke partnerschap met de Verenigde Naties en hun voortdurende toegeven daaraan. En met hun onbeschaamde pleidooi voor de experimentele vaccins hebben ze zichzelf ook nog bloedschuld op de hals gehaald. Zij hebben Jehovah’s woord veracht door goddelijke toewijding te bespotten. Terwijl de zogenaamde toewijding oftewel doopopdracht van een pas gedoopte adolescent door het Wachttorengenootschap als rechtsgeldig wordt beschouwd, worden er door hen daarentegen ook honderden Koninkrijkszalen die op soortgelijke wijze plechtig aan God zijn opgedragen, als regulier onroerend goed als warme broodjes over de toonbank verkocht. Er zal daarom ook een hoge prijs moeten worden betaald voor het zo respectloos behandelen van Jehovah.