Dagtekst woensdag 25 oktober

Jullie kracht zal liggen in kalmte en vertrouwen. — Jes. 30:15.

Zou het kunnen dat je vertrouwen in Jehovah’s aanpak ook in de nieuwe wereld op de proef wordt gesteld? Denk eens aan wat er gebeurde kort nadat de Israëlieten uit slavernij in Egypte waren bevrijd. Sommige begonnen te klagen omdat ze het verse voedsel zo misten. Ze zeiden zelfs dat het manna waarin Jehovah had voorzien afschuwelijk was (Numeri 11:4-6; 21:5). Zou zoiets ons na de grote verdrukking ook kunnen overkomen? We weten niet hoeveel werk het zal zijn alles na de vernietiging op te ruimen en de aarde geleidelijk in een paradijs te veranderen. Waarschijnlijk zal er veel te doen zijn en is het aanvankelijk nog wat behelpen. Zou je dan durven te klagen over de dingen waarin Jehovah voorziet? Eén ding is zeker: hoe meer je Jehovah’s voorzieningen nu waardeert, hoe groter de kans dat je ze dan waardeert. w22.02 7 ¶18-19

Het bovenstaande beknopte fragment is afkomstig uit een Wachttoren-artikel getiteld: “Heb je vertrouwen in Jehovah’s aanpak?

Dit is ook een hele terechte vraag die alle Jehovah’s Getuigen zichzelf zouden Besturend Lichaammoeten stellen. Het Besturende Lichaam, of diegene die deze artikelen heeft geschreven, claimt natuurlijk stellig dat er helemaal geen verschil bestaat tussen de wijze waarop het Wachttorengenootschap de zaken aanpakt en de wijze waarop Jehovah God de zaken aanpakt. In feite impliceren ze hiermee ook dat Jehovah zijn onvoorwaardelijke goedkeuring zou hebben gegeven voor de diefstal die ze hebben gepleegd. Ik verwijs hier natuurlijk naar de grootschalige onteigening van de tienduizenden Jehovah’s Getuigen uit meer dan 1.000 verschillende Koninkrijkszalen die het Wachttorengenootschap in beslag heeft genomen en vervolgens te koop heeft gezet op de onroerendgoedmarkt. In alinea negen van hetzelfde Wachttoren-artikel wordt ook nog het volgende gezegd:

9 Soms kan het een uitdaging zijn de beslissingen van de ouderlingen te steunen. Zo zijn in de afgelopen jaren veel gemeenten en kringen opnieuw ingedeeld. De ouderlingen hebben verkondigers soms gevraagd naar een andere gemeente te gaan zodat de capaciteit van onze Koninkrijkszalen zo goed mogelijk wordt benut. Als dat aan jou wordt gevraagd, vind je het misschien moeilijk familie en vrienden achter te laten. Wordt het de ouderlingen door God ingegeven waar ze elke verkondiger precies moeten toewijzen? Nee. En dat kan het juist zo lastig maken de leiding die we krijgen te volgen. Maar Jehovah vertrouwt zulke beslissingen aan de ouderlingen toe, en dus moeten ook wij vertrouwen in ze hebben.

We zien hier een duidelijk voorbeeld van de leugenachtige kletspraat waarbij het nauwelijks valt te geloven dat Jehovah’s Getuigen dit soort onzin voor zoete koek slikken. Vooral ouderlingen zouden zich heel goed bewust moeten zijn van het feit dat het Besturende Lichaam hier keihard aan het liegen is.

Het Wachttorengenootschap doet hier een poging om de vele naïeve Jehovah’s Getuigen te doen laten geloven dat de plaatselijke ouderlingen, die in duizend verschillende gemeenten dienden, spontaan hadden besloten om duizend verschillende comités bijeen te roepen die vervolgens allemaal unaniem zouden hebben besloten om hun eigen Koninkrijkszalen in de verkoop te gooien. Het gaat hier om Koninkrijkszalen waaraan vele broeders en zusters hebben meegeholpen om deze te bouwen en te financieren. Maar waarom worden deze zalen dan te koop gezet? Omdat de capaciteit van deze Koninkrijkszalen niet goed genoeg zou worden benut? Lees ik dat nou goed? Waarom laten Jehovah’s Getuigen zich hier zo in de maling nemen? Ze worden hier duidelijk ge-gaslicht. Dit was dan ook helemaal geen beslissing van de ouderlingen zelf. Zij kregen van hogerhand namelijk het bevel om het pand zo spoedig mogelijk te verlaten. Het Wachttorengenootschap heeft hen bevolen om uit hun Koninkrijkszalen te vertrekken omdat hun financiële Wall Street-adviseurs hen hebben wijsgemaakt dat de Wachttoren-organisatie op een goudmijn zit, met het oog op de huidige stijgende vastgoedprijzen.

Bovendien werd aan de verkondigers ook niet vriendelijk gevraagd of ze vervolgens hierheen of daarheen wilden gaan. Zij kregen hierin geen keus. Hun voormalige Koninkrijkszalen werden van het ene op het andere moment gesloten en het licht ging uit. De ouderlingen werden geïnformeerd dat ze de verkondigers de opdracht moesten geven om voortaan naar een andere gemeente of Koninkrijkszaal te gaan. Hierdoor werden niet alleen families opgebroken doordat ze ineens werden verspreid over meerdere nieuwe gemeenten, maar daarnaast is voor velen van hen ook de reistijd naar hun nieuwe Koninkrijkszaal aanzienlijk langer geworden. In Amerika moesten in sommige gevallen de opnieuw toegewezen gemeenteleden zelfs 40, 50 of soms wel 70 kilometer verder reizen naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde Koninkrijkszaal En dan hebben we het hier trouwens over een enkele reis! Na de vergadering moeten ze diezelfde afstand ook weer terugreizen om weer thuis te komen!

Stelt u zich eens voor wat er zou zijn gebeurd wanneer al die ouderlingen van die ruim duizend gemeenten het lef hadden gehad om op te staan tegen de “dictators van Sodom” terwijl ze allemaal ‘nee’ zouden hebben gezegd en niet akkoord waren gegaan met de onteigening van hun gebedshuis. Wanneer ze hadden gezegd: ‘Nee, we staan niet toe dat u onze Koninkrijkszaal in de verkoop gooit. We laten ons niet uit de Koninkrijkszaal zetten die we plechtig aan Jehovah God hebben opgedragen!’ Als dat was gebeurd, dan zou het Wachttorengenootschap zijn gedwongen om juridische vervolgstappen te ondernemen om via die weg de Jehovah’s Getuigen te onteigenen van hun gemeenten. Dat zou dan ook absoluut een hele interessante situatie hebben opgeleverd.

Maar goed, zoals de zaken er nu voorstaan, heeft Jehovah toegelaten dat de dieven beslag hebben gelegd op de geplunderde buit. Dat komt omdat Jehovah een specifieke dag heeft uitgekozen. Een dag die voorbestemd is en die alleen de Vader weet. Een dag waarop Jehovah God zijn volledige aandacht zal vestigen op al deze zaken. Op dit moment is Jehovah druk bezig met het voorbereiden van zijn strijdmacht. Ze komen van ver. Ze bezitten bommen, raketten en kogels in overvloed. De afvalligen die zich op dit moment nog steeds verschuilen binnen de muren van Bethel zullen straks zwaar in paniek raken zodra Christus onverwachts voor de deur staat en aanklopt. Sommigen van degenen die op dit moment nog over zichzelf beweren dat ze getrouw en beleidvol zijn, zullen op dat moment op straat worden gegooid, net zoals zij zelf ook vele duizenden Jehovah’s Getuigen uit hun gebedshuizen hebben verdreven.

Laten we nu dus weer even teruggaan naar de oorspronkelijke centrale vraag: Heeft u vertrouwen in Jehovah’s aanpak?