Zoals iedereen ongetwijfeld weet, zijn Jehovah’s Getuigen in Rusland door de overheid verboden verklaard. Sommige getuigen zijn zelfs gearresteerd en gevangen gezet als gevaarlijke extremisten. In december 2017 werd het bijkantoor van het Wachttorengenootschap net buiten Sint-Petersburg door de regering in beslag genomen.

In 2018 produceerde het Wachttorengenootschap een P.R.-video waarin Russische advocaten en Jehovah’s Getuigen te zien waren die hadden meegewerkt aan het bouwproject. In deze video werd dieper ingegaan op de geschiedenis van de bouw van het bijkantoor. Ook werd de inbeslagname in deze video afgekeurd. Zoiets dergelijks heeft niet meer plaatsgevonden sinds de voormalige Sovjet-Unie de eigendommen van de orthodoxe kerk liquideerde.

Trouwens, de advocaat van het Wachttorengenootschap die na de eerste 21 seconden van de video in beeld te zien is, is ook een vertegenwoordiger van de European Association of Jehovah’s Witnesses (Europese Vereniging van Jehovah’s Getuigen). Dit betreft een NGO die is opgericht om invloed uit te oefenen op Europese regeringen en instellingen zoals bijvoorbeeld de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE).

Na ongeveer drie minuten, zien we in dezelfde video dat verschillende getuigen hun hartzeer uitten toen ze zagen dat wat ze samen hadden gecreëerd om op te bouwen, van hen werd afgenomen. In zijn slotopmerkingen stelde de Jehovah’s Getuige dat de gebouwen en goederen die in beslag werden genomen, aan Jehovah God waren opgedragen en dat God daarom de rechtmatige eigenaar is van deze gebouwen en goederen. Kortom: De Russische autoriteiten hebben dus gestolen van God.

De video werd uitgebracht als een persbericht voor niet-Jehovah’s Getuigen die er wellicht niet van op de hoogte zijn dat het Wachttorengenootschap op routinematige basis eigendommen verkoopt die plechtig zijn opgedragen aan Jehovah, net zoals ook de Watchtower-campus in Sint-Petersburg aan Jehovah was opgedragen. Wereldwijd werden recentelijk meer dan 1000 Koninkrijkszalen op de onroerendgoedmarkt verkocht en de leden van al die gemeenten werden onteigend en uitgezet. Het gaat dan om gemeenteleden, die net als hun naaste Russische broeders, intensief hebben samengewerkt om onroerend goed aan te schaffen en om de benodigde faciliteiten te bouwen met als enig doel: om een aanbiddingsplaats te hebben. Het Wachttorengenootschap heeft daarnaast wereldwijd ook nog bijkantoren en kring- en congreszalen verkocht.

Alle fysieke constructies hebben onderhoud nodig. Echter zien we dat de Koninkrijkszalen die zijn verkocht of die nog te koop staan, absoluut niet ongeschikt zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden gebouwd. Juist het tegenovergestelde. Het overgrote deel van de verkochte Koninkrijkszalen werd prima onderhouden en deze zalen stonden in keurige wijken.

Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat het Wachttorengenootschap gebruik heeft gemaakt van de diensten van verschillende bedrijfsadviseurs die vervolgens duizenden objecten van het Wachttorengenootschap op waarde hebben getaxeerd en die vervolgens de raad van bestuur van het Wachttorengenootschap hebben geadviseerd om juist die eigendommen te verkopen die het meeste geld zouden kunnen opleveren op de huidige oververhitte onroerendgoedmarkt. Het betreft hier dan ook een puur zakelijke afweging.

Hier zit dan ook het daadwerkelijke probleem. Is het dan enkel en alleen maar de Russische regering die heeft gestolen van Jehovah? Indien alle Koninkrijkszalen in beginsel aan Jehovah God zijn opgedragen en daarom ook toebehoren aan Hem, is het dan niet zo dat het bestuur van het Wachttorengenootschap dan ook van Jehovah steelt? Heeft Jehovah God dan toestemming aan hen gegeven om tienduizenden christenen uit hun Koninkrijkszalen te verdrijven? Zalen die notabene door deze broeders en zusters zelf werden gebouwd en gefinancierd en vervolgens aan Jehovah werden opgedragen. Het Besturende Lichaam claimt dat aan hen het rentmeesterschap is toevertrouwd over alle fysieke bezittingen van het Wachttorengenootschap. Echter is het ook zo dat wanneer iemand is aangesteld als bewaarder van iets dat feitelijk eigendom is van iemand anders, dat dit niet automatisch ook betekent dat deze bewaarder dan ook meteen de eigenaar is.

Volgens de eigen normen van het Wachttorengenootschap heeft het Besturende Lichaam dus feitelijk van God gestolen. Ze hebben datgene wat van God was in bezit genomen en ze hebben datgene vervolgens ook nog eens verkocht. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de geldwisselaars en de advocaten het geld in hun eigen oorlogskas wilden hebben, aangezien ze op dit moment worden geconfronteerd met een enorme berg aan problemen als gevolg van hun vastberaden juridische oorlogvoering tegen slachtoffers van kindermisbruik.

Hoe treffend is dan ook Jehovah’s veroordeling: Je leiders zijn opstandig, ze zijn handlangers van dieven. Allemaal houden ze van steekpenningen, ze zijn uit op geschenken. Vaderloze kinderen doen ze geen recht en de zaak van de weduwe bereikt hen niet. (Jesaja 1:23)

Het Besturende Lichaam heeft de Russische Federatie veroordeeld en hen beschuldigd voor het plunderen van datgene wat aan God toebehoorde. Ondertussen hebben ze zelf iets gedaan wat nog veel erger is. Zelf hebben ze namelijk honderden eigendommen van God geplunderd. Voor hen zal het daarom ook niet positief gaan uitpakken wanneer we weten dat God hen zal oordelen zoals ze zelf hebben geoordeeld.

Ik zal hen behandelen naar hun daden en ik zal hen oordelen zoals zij hebben geoordeeld. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. (Ezechiël 7:27)