Dagtekst vrijdag 18 maart 2022

Tot alle volken moet het goede nieuws worden gepredikt. — Mark. 13:10.

In veel landen kunnen we in vrijheid prediken. Woon jij in een land waar vrijheid van aanbidding is? Dan is het goed je af te vragen hoe je die vrijheid gebruikt. In deze spannende laatste dagen geeft Jehovah’s organisatie leiding aan de grootste predikings- en onderwijscampagne die de wereld ooit heeft gezien. Er is voor Jehovah’s volk dus veel te doen! Hoe kun je je voordeel doen met een periode van vrede? (2 Tim. 4:2) Je zou je omstandigheden kunnen bekijken om te zien of je in de prediking meer kunt doen of misschien zelfs kunt pionieren. Of misschien is dat mogelijk voor iemand anders in je gezin. Het is nu niet de tijd om geld en spullen te verzamelen, want die dingen kunnen we niet door de grote verdrukking heen meenemen (Spr. 11:4; Matth. 6:31-33; 1 Joh. 2:15-17). Veel verkondigers hebben een nieuwe taal geleerd zodat ze anderen kunnen helpen meer over Jehovah te leren. Ze krijgen hulp van Gods organisatie, die Bijbels materiaal produceert in meer dan 1000 talen! w20.09 16 ¶9-11

In alle vrijheid kunnen prediken is heel gemakkelijk als je niet predikt. Is het schrijven van een brief prediken? Ik denk niet dat een weldenkend mens het daarmee eens zou zijn. En wat betreft het benutten van onze vrijheid; hoe rijmt dit dan met het zogenaamde feit dat we onszelf op dit moment diep, diep, diep in de tijd van het einde zouden bevinden, terwijl tegelijkertijd ook de vrede van de aarde zou zijn weggenomen? (Openbaring 6:4)

Laten we er geen doekjes om winden. De olie van de Wachttoren-lamp raakt op en zijn flikkerende vlam wordt steeds zwakker, totdat deze helemaal is uitgedoofd; terwijl tegelijkertijd de bewaarders van deze uitdovende olielamp blijven verkondigen dat het licht steeds helderder wordt. Dit betreft dan ook een vorm van gaslighting op het hoogste niveau!

Is u dit bedrog van het Wachttorengenootschap ook opgevallen? Het is niet altijd gemakkelijk om te herkennen. Toegegeven, het betreft maar een kleinigheid. Toch roept dat des te meer de vraag op: waarom? Wat is hier dan de achterliggende agenda?

Let u alstublieft eens goed op het vers dat in de bovenstaande dagtekst wordt gebruikt. Wanneer u de Schrift goed kent dan zult u hebben opgemerkt dat ze een essentieel stuk uit het vers hebben weggelaten. Wanneer een zin onvolledig wordt geciteerd, zal de schrijver normaliter een ellips (…) accentueren om daarmee een weglating aan te duiden. Dat is dan ook het meest eerlijke om te doen. In dit geval is het woord “eerst” weggelaten uit het oorspronkelijke vers. Het vers had dan ook moeten luiden: “Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt.” (Markus 13:10)

Waarom hebben de Schriftgeleerden in dit geval het woord “eerst” dan weggelaten? Ze hebben dit ongetwijfeld niet gedaan om ruimte te besparen op de pagina. Het betreffende vers bestaat uit slechts 11 woorden. Wat maakt een woord dat bestaat uit slechts 5 letters dan nog uit? De werkelijke reden voor het weglaten van het woord “eerst” moet zijn dat het citeren van het vers in zijn geheel ertoe zou kunnen leiden dat sommigen hierdoor zouden kunnen gaan nadenken over de onuitgesproken vraag: “Eerst” voor wat dan?

Toch lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat degenen die worden blootgesteld aan de bedrieglijke invloed van het Wachttorengenootschap ook voldoende geestelijk onderlegd zijn dat zij in staat zouden zijn om de daadwerkelijke context te overwegen volgens de woorden van Jezus die in het boek Markus staan opgetekend. Het is hier echter duidelijk dat de priesters van Bethel liever geen risico willen lopen dat ze iemand onbedoeld ertoe aanzetten om zichzelf buiten de muren te begeven van het ommuurde Wachttoren-reservaat terwijl ze zich tegelijkertijd zouden kunnen gaan overgeven aan zelfstandig nadenken, waardoor ze zichzelf weleens zouden kunnen gaan beseffen dat de hele 1914-doctrine gebaseerd is op een enorme hoax.

In ieder geval heeft het Wachttorengenootschap zijn langste tijd gehad. Toch worden we aangespoord om vol verwachting te blijven uitkijken. Blijf mij dus verwachten,” verklaart Jehovah, “tot de dag dat ik opsta om buit te halen, want het is mijn rechterlijke beslissing om volken te verzamelen, om koninkrijken bijeen te brengen, om mijn verontwaardiging over ze uit te storten, heel mijn brandende woede. Het vuur van mijn ijver zal de hele aarde verteren. Dan zal ik de taal van de volken veranderen in een zuivere taal, zodat ze allemaal de naam van Jehovah aanroepen en hem schouder aan schouder dienen.” (Zefanja 3:8-9)

Het lijkt erop dat de natiën in deze huidige tijd worden verzameld. Waar naartoe dan? Ze worden verzameld om oorlog te gaan voeren tegen Jehovah God. Het eindresultaat van dit alles wordt verderop beschreven in hoofdstuk 3 van het boek Zefanja: Op die dag zul je niet te schande worden gemaakt voor al je opstandige daden tegen mij, want de hoogmoedige opscheppers zal ik dan uit je midden verwijderen. Je zult nooit meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. Ik zal toelaten dat er in jou een nederig, onbeduidend volk overblijft, en zij zullen hun toevlucht zoeken in de naam van Jehovah. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken, in hun mond zal geen bedrieglijke tong worden gevonden. Ze zullen weiden en neerliggen en voor niemand bang zijn. (Zefanja 3:11-13)

Denk hier eens goed over na. Geen hoogmoedige mannen meer die met hun pinkringen staan te pronken terwijl ze aan het opscheppen zijn dat zij de herstellers zouden zijn van de enige echte ware zuivere aanbidding! Geen gaslighting meer! Geen bedrog meer! Alleen nederige waarheidsvertellers zullen de komende, vurige loutering gaan overleven.