Opmerking van de Nederlandse vertaler:

Dit is deel 3 uit de serie artikelen die dieper ingaan op het boek Ezechiël. Dit artikel vormt een beschouwing van het zesde hoofdstuk. Het oorspronkelijke Engelstalige artikel werd gepubliceerd in het jaar 2019.

Een van de eerste artikelen die op e-Watchman werd gepubliceerd, was getiteld “The Coming Collapse of the Watchtower” (De aankomende instorting van de Wachttoren), dat vervolgens werd verwerkt tot een apart hoofdstuk in verband met de publicatie van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”. Van de eerste druk uit het jaar 2005 werden er 100 exemplaren verspreid onder het Besturende Lichaam en diverse bijkantoren. Vele kopieën van de tweede druk werden verspreid bij elke Koninkrijkszaal in het gebied rondom de stad Detroit en zelfs ook nog daarbuiten.

In die periode was het voor mij ook nog niet helemaal duidelijk hoe het zwaard, de hongersnood en de pestilentiën zouden gaan ontstaan. Nu, in het jaar 2019, blijkt steeds duidelijker dat de Verenigde Staten op onweerstaanbare wijze een oorlog ingelokt worden met tal van natiën, waarvan Rusland en China de voornaamste zijn. Elke politieke hotspot zou kunnen dienen als een trigger voor deze aankomende desastreuze oorlog – Venezuela, Noord-Korea, Syrië, Iran, India / Pakistan, enz. Vrijwel alle landen bereiden zich momenteel op de achtergrond voor op deze onvermijdelijke wereldwijde oorlog. Het meest verontrustende van dit alles is dat de landen die beschikken over kernwapens hun doctrines hebben gewijzigd betreffende de voorwaarden voor een eerste offensieve aanval (first strike) – waardoor de drempel van het gebruik van kernwapens in de gewapende strijd aanzienlijk is verlaagd.   

In Ezechiëls tijd was Babylon het bestraffende oorlogsapparaat dat Jehovah gebruikte om zijn oordelen ten uitvoer te brengen. Echter zal in de nabije toekomst blijken dat de achtste koning uit Openbaring die functie zal gaan vervullen. Maar voordat de achtste koning ten tonele kan verschijnen, moet eerst de zevende koning ten val komen. Ezechiël heeft over deze kwestie ook veel te melden. Hier zullen we in toekomstige artikelen dieper op ingaan. Het volstaat door te zeggen dat de ondergang van het Anglo-Amerikaanse duo een wereldschokkende gebeurtenis zal gaan worden, welke zal worden aangedreven door oorlog en economische ineenstorting, gevolgd door de teistering van voedseltekorten en pestilentiën.

Laten we nu eens het zesde hoofdstuk van Ezechiël nader beschouwen: Mensenzoon, richt je blik op de bergen van Israël en profeteer ertegen. Je moet zeggen: “Bergen van Israël, hoor het woord van de Soevereine Heer Jehovah. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah tegen de bergen, tegen de heuvels, tegen de rivieren en tegen de dalen: ‘Ik zal een zwaard op jullie loslaten en ik zal je offerhoogten vernietigen. Je altaren worden afgebroken, je wierooktafels worden verbrijzeld. Ik zal jullie lijken voor je walgelijke afgoden neerwerpen. Ik zal de lijken van het volk Israël voor hun walgelijke afgoden werpen en ik zal jullie botten rond je altaren strooien. Overal waar jullie wonen zullen de steden verwoest en de offerhoogten afgebroken worden en in puin komen te liggen. Je altaren worden afgebroken en stukgeslagen, je walgelijke afgoden zullen vergaan, je wierooktafels worden neergehaald en je werken uitgewist. In jullie midden zullen slachtoffers vallen, en jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 6: 2-7)

Jehovah had oorspronkelijk de “zuivere aanbidding” in Israël gevestigd, dus was het ook niet verwonderlijk dat Jehovah daarom ook zeer beledigd was dat de natie hem de rug toekeerde en een verscheidenheid aan walgelijke afgoden begon te aanbidden. Hierop ging God ertoe over om alles te verwoesten. Vestigt dit dan een patroon voor de dingen die komen zullen gaan? Inderdaad ja.

In onze moderne tijd zijn Jehovah’s Getuigen trots op het feit dat ze niet de walgelijke vorm van aanbidding beoefenen die door de heidense christenheid wordt beoefend. De “Zuivere aanbidding”publicatie van het Wachttorengenootschap wijst op de heidense wortels van Kerstmis en Pasen, enz. Er bestaan daarnaast ook nog andere vormen van afgoderij. Katholieken hebben zichzelf bijvoorbeeld laten verleiden om Maria te verheerlijken als de ‘Moeder van God’. Er wordt tot haar gebeden en er wordt verondersteld dat zij een bemiddelaar is die namens de gelovigen optreedt.

Onvolmaakte mensen bezitten de neiging om volgers te zijn van mensen. Mannen die door God zouden zijn gezonden en die een indrukwekkende invloed hebben op andere mensen, zouden kunnen worden verheven tot een positie welke feitelijk neerkomt op de verheerlijking van schepselen. Dat was ook absoluut het geval bij C.T. Russell. Hoewel hij niet voornemens was om volgelingen rondom zichzelf te verzamelen, werd hij steevast het middelpunt van een persoonlijkheidscultus.

In de eerste eeuw corrigeerde de apostel Paulus de christenen in de gemeente Korinthe op strenge wijze omdat zij volgelingen waren geworden van mensen – sommigen van hen beweerden dat zij toebehoorden aan Paulus, anderen weer aan Cefas en weer anderen van Christus. Paulus herinnerde hen eraan dat hij, Paulus, niet degene was die voor hen was gestorven.

Gezien het feit dat zondige mensen de diepgewortelde neiging bezitten om mensen JW Face Mask JW ORG Fabric Face Mask image 0en dingen te verafgoden, is het zeker interessant om op te merken dat het Wachttorengenootschap Jehovah’s Getuigen nog nooit heeft gewaarschuwd om niet overmatig veel belang te hechten aan het Besturende Lichaam of aan het Wachttorengenootschap zelf. Integendeel zelfs. In de afgelopen decennia is het Wachttorengenootschap in de geesten en harten van Jehovah’s Getuigen zelfs op subtiele wijze verheven tot ongekende hoogten. SPECIAL Lower Price 10 jw.org Pen STYLUS w/Rubber Grip image 0De Wachttoren-organisatie is de bron geworden van de wateren der waarheid – De bergtop van de berg van Jehovah waar de natiën naartoe stromen. Op dit moment lijkt het er sterk op dat JW.org een afgodisch logo is geworden, welke we The Best Life Ever Button JW.org Pins Round Jw.org Buttons - Best Lift Ever 1.5 Inch Button, 10 Pack: Arts, Crafts & Sewing - Amazon.comtegenkomen op pennen, knopen en buttons en op allerlei andere “theocratische” accessoires. De gemeenten hadden net zo goed wierook kunnen branden onder het bord waarop JW.org staat geschreven. (Koop JW.org spullen op Amazon) (Bekijk JW.org accessoires op eBay)Image result for jw.org merchandise

Het Besturende Lichaam en de Wachttoren-organisatie bekleden ontegensprekelijk een centrale positie in het geloof van Jehovah’s Getuigen. In dat opzicht is het Wachttorengenootschap zelf de “offerhoogte” – het altaar van aanbidding geworden. Omdat het vanuit Gods standpunt bezien het middelpunt van de ‘zuivere aanbidding’ is geworden, is het in Zijn ogen daarom ook iets walgelijks. Daarom is het ook Jehovah’s intentie om hier een einde aan te maken – om deze organisatorische afgod te verbrijzelen.

De leidende mannen van het Wachttorengenootschap zijn hiervan op de hoogte gesteld, maar ze hebben geweigerd om te luisteren. Integendeel zelfs. In de tussentijd hebben ze zich zelfs nog veel meer ingezet om de organisatie nog verder te verheffen als de enige ware plaats van zuivere aanbidding. Hoe walgelijk! Uitgerekend zij hadden van alle mensen moeten weten dat Jehovah het niet zal tolereren wanneer zijn volk zich overgeeft aan wat voor vorm van afgoderij dan ook. Ze zullen moeten weten dat Hij Jehovah is – niet alleen in naam, maar vooral dat Jehovah exclusieve toewijding vereist van zijn dienaren. De aankomende wereldoorlog zal de Wachttoren-afgod verwoesten en zal ertoe leiden dat de priesters die zich bij het altaar ophouden, in diskrediet zullen worden gebracht.

Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: “Klap in je handen, stamp met je voet en jammer over alle slechte en walgelijke dingen die het huis van Israël heeft gedaan, want ze zullen vallen door het zwaard, door hongersnood en door ziekte. Wie ver weg is zal sterven door ziekte, wie dichtbij is zal vallen door het zwaard en wie daaraan ontkomt en overblijft, zal sterven door hongersnood. Ik zal mijn woede volledig op hen koelen. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben als hun lijken tussen hun walgelijke afgoden liggen, rondom hun altaren, op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke bladerrijke boom en onder de takken van grote bomen waar ze geurige offers hebben gebracht om al hun walgelijke afgoden gunstig te stemmen. Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en het land verwoesten, en al hun woonplaatsen zullen nog verlatener zijn dan de woestijn bij Di̱bla. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. (Ezechiël 6: 11-14)

Wordt vervolgd…