Dagtekst 1 maart 2022

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen je haten. — Luk. 6:22.

Natuurlijk zijn we er niet op uit te worden gehaat en vervolgd. Dus waarom kunnen we dan gelukkig zijn als we worden gehaat? Ten eerste omdat we Gods goedkeuring krijgen als we volharden (1 Petr. 4:13, 14). Ten tweede omdat ons geloof wordt gezuiverd en versterkt (1 Petr. 1:7). En ten derde omdat we een onbetaalbare beloning krijgen: eeuwig leven (Rom. 2:6, 7). Kort na Jezus’ opstanding ervoeren de apostelen het geluk waar hij over had gesproken. Ze waren blij nadat ze waren gegeseld en het ze was verboden te prediken. Waarom? Omdat ‘ze waardig bevonden waren om ter wille van [Jezus’] naam vernederd te worden’ (Hand. 5:40-42). Hun liefde voor hun Meester was groter dan hun angst voor de haat van hun vijanden. En ze toonden hun liefde door ‘zonder ophouden’ het goede nieuws bekend te maken. Ook veel broeders en zusters in deze tijd gaan ondanks moeilijkheden trouw met hun dienst door. Ze weten dat Jehovah niet zal vergeten wat ze hebben gedaan en hoeveel liefde ze voor zijn naam hebben getoond (Hebr. 6:10). w21.03 2425 1819

Wat is er zo zwaar en moeilijk aan om in het comfort van uw eigen huis brieven te gaan zitten schrijven? Ik blijf mezelf afvragen hoe het mogelijk is dat wanneer iedereen inmiddels weer gewoon naar het werk gaat, weer gewoon naar school gaat, of naar de kerk, of naar de supermarkt gaat om boodschappen te doen of dat men weer gewoon naar buiten gaat voor vele andere zaken, waarom Jehovah’s Getuigen op dit moment dan nog steeds thuis blijven zitten? Misschien zal Jehovah hun liefde voor zijn naam niet vergeten, maar is dat dan tegelijkertijd ook niet afhankelijk van het feit dat we dienen door te gaan met het demonstreren dat we van Jehovah houden? Wat is er dan toch gebeurd met onze bediening waarbij we met ons gehele hart en ziel heilige dienst verrichten voor Jehovah God?

Bovendien sprak Jezus ook nog in een andere achtergrond over het gehaat worden omwille van zijn naam. Terwijl Jezus sprak over het besluit, waarschuwde Jezus ons ook nog van tevoren met de volgende woorden: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:9-12)

Degenen over wie Jezus sprak, die tot struikelen zullen worden gebracht en die elkaar zullen verraden en haten, betreffen namelijk christenen. Het zullen de broeders zijn die hun voormalige vrienden zullen overleveren aan verdrukking en aan de dood. En het Wachttorengenootschap zal uiteraard de bron zijn van het struikelen evenals de bron van de toename van wetteloosheid. Vanuit het midden van het leiderschap van het Wachttorengenootschap zullen ook de voorzegde valse profeten gaan opstaan.

jongetje en moederBeschouw eens als voorbeeld van deze toenemende wetteloosheid, die gelijk staat aan hypocrisie en huichelarij, de hoofdpagina van jw.org op dit moment. Het betreft hier een wat oudere video over een slachtoffer van seksueel kindermisbruik. Ik heb in het verleden ook al eens mijn commentaar gegeven over deze video. Het Besturende Lichaam kent blijkbaar geen enkele schaamte. Hun eigen hypocrisie is verbijsterend en absoluut misselijkmakend te noemen. Ondanks het feit dat er duizenden kinderen zijn geweest die seksueel zijn misbruikt binnen het valse geestelijke paradijs van het Wachttorengenootschap, waarbij sommige van deze daders zelfs ouderlingen en vaders zijn, laat de video van het Wachttorengenootschap daarentegen juist iemand zien die als kind werd misbruikt, nog vóórdat ze werd geassocieerd als één van Jehovah’s Getuigen. De waarheid in deze kwestie is dat het arme meisje net zo goed misbruikt had kunnen zijn indien ze zou zijn opgegroeid binnen een gezin van Jehovah’s Getuigen. Het goede nieuws aan dit alles is dat ze inmiddels hun langste tijd wel hebben gehad.