Dagtekst maandag 4 januari

Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger vervallen. — 2 Tim. 3:13.

Het is droevig als mensen doen wat Satan wil. Maar Jehovah is nooit blind voor Satans trucs. Hij  weet heel goed hoeveel pijn we ervaren. Wat een zegen dat hij ons de troost kan geven die we nodig hebben! We dienen ‘de God van alle troost, die ons troost bij al onze beproevingen zodat wij anderen bij allerlei beproevingen kunnen troosten met de troost die wij van God krijgen’ (2 Kor. 1:3, 4). De behoefte aan troost kan vooral groot zijn bij personen die zijn misbruikt door iemand uit hun directe omgeving of die niet door hun ouders beschermd zijn. De psalmist David wist dat Jehovah de meest betrouwbare bron van troost is (Ps. 27:10). David geloofde dat Jehovah degenen aanneemt die door familie zijn afgewezen. Hoe doet Jehovah dat? Hij gebruikt zijn trouwe aanbidders. Onze broeders en zusters zijn onze geestelijke familie. Jezus noemde degenen die samen met hem  Jehovah aanbaden zijn broers, zussen en moeder (Matth. 12:48-50). w19.05 15-16 ˚8-9

Het Wachttorengenootschap is zo door en door hypocriet geworden dat het gewoonweg misselijkmakend is om te zien. Het is precies zoals de profetie in Jesaja 28:8 zegt: Hun tafels zijn bedekt met walgelijk braaksel— het zit overal.

Twintig jaar geleden luidde Barbara Anderson de spreekwoordelijke klok – en onthulde dat Bethel een computerdatabase bijhield van meer dan 22.000 bekende pedofielen. Gedurende de afgelopen twee decennia zijn er zonder enige twijfel nog veel meer namen toegevoegd aan deze lijst met kindermisbruikers. En we hebben het hier dus enkel over de misbruikers waarvan bekend is dat ze zich hieraan hebben schuldig gemaakt. Ongetwijfeld zijn er behalve deze bekende misbruikers nog veel meer onontdekte pedofielen waarbij de slachtoffers nooit naar buiten zijn getreden met hun verhaal. En hoe zou je het deze slachtoffers ook kwalijk kunnen nemen, aangezien ze zich hoogstwaarschijnlijk heel goed bewust zijn van de enorme lading aan stress waaraan ze worden onderworpen, zodra ze zich eenmaal begeven in de molen van het gerechtelijke apparaat. Wanneer je jezelf echter bedenkt dat elk van de 22.000 pedofielen minstens één slachtoffer heeft gemaakt, betekent dit dat er in de praktijk vele tienduizenden misbruikslachtoffers te betreuren zouden kunnen zijn. Misschien zelfs wel meer dan 100.000.

Toen de pedofilie-plaag ongeveer 40-50 jaar geleden begon, hanteerde het Wachttorengenootschap een beleid dat in één woord kan worden samengevat met het woord “geheimhouding”. De misdaden tegen kinderen mochten niet in de publiciteit worden gebracht omdat het Wachttorengenootschap geen smaad wilde brengen op Jehovah’s naam. Ouderlingen en families van slachtoffers werden bevolen om geen aangifte te doen bij de politie. Schijnbaar was dit volgens het Wachttorengenootschap allemaal niet nodig. Jehovah zal alles te zijner tijd aan het licht brengen. Heb geduld en wacht gewoon op Jehovah, zoals het bekende mantra klinkt. In Australië bracht een overheidscommissie bijvoorbeeld aan het licht dat meer dan duizend kinderen van Jehovah’s Getuigen in Australië seksueel waren misbruikt en van al die 1000 gevallen was er niet één geval waarbij er aangifte werd gedaan bij de Australische autoriteiten.

En om er zeker van te zijn dat al deze zaken onder het tapijt bleven liggen, hebben de advocaten van het Wachttorengenootschap geheime achterkamertjes-deals gesloten, die ook wel bekend staan als buitengerechtelijke schikkingen, waarbij slachtoffers een financiële vergoeding hebben gekregen waarbij ze ook werden verplicht om een zogenoemde ‘gag-order’ te ondertekenen die het hen juridisch verbiedt om met anderen te spreken over wat hen is aangedaan. Ook mochten ze niet met anderen spreken over wie hen heeft misbruikt, en ze mochten niet spreken met anderen over hoeveel geld ze van het Wachttorengenootschap hadden ontvangen. Hiermee heeft Bethel geprobeerd om het stilzwijgen van deze misbruikte kinderen te waarborgen. Uiteraard werd dit natuurlijk allemaal gedaan onder het mom van het beschermen van Jehovah’s naam tegen smaad. (The Atlantic – A Secret Database of Child Abuse)

Dan zijn er ook nog de leugenachtige ontkenningen. Net als de snoevende clown, Stephen Lett, die de Bethelfamilie kort geleden een uitbrander gaf omdat ze de valse verhalen en ‘leugens van afvalligen’ zouden geloven waarbij deze zogenaamde afvalligen zouden beweren dat Jehovah’s organisatie tolerant zou zijn tegenover pedofielen. Waarlijk, er is geen plaats en geen tafel gespaard gebleven waar de dronkaards van Efraïm hun braaksel-achtige uitspraken niet hebben uitgekotst.

En vervolgens kom je er dan ook nog eens achter dat er in de dagtekst van vandaag opnieuw een weerzinwekkende hoeveelheid braaksel staat opgetekend welke is gebaseerd op een Wachttoren-artikel, genaamd: “Troost voor slachtoffers van misbruik”.

Het is daarom heel makkelijk kinderen te misleiden. Kindermisbruikers leren kinderen gevaarlijke leugens. Bijvoorbeeld dat het hun eigen schuld is, dat het een geheim moet blijven, dat niemand hen zal geloven of helpen of dat seksuele handelingen tussen een volwassene en een kind eigenlijk normale uitingen van liefde zijn.

Volgens het lid van het Besturende Lichaam, Stephen Lett, zijn er helemaal geen slachtoffers van kindermisbruik die troost nodig hebben. Het zijn, zoals hij in de video zegt, allemaal valse verhalen en leugens die zijn verzonnen door afvalligen. Verder zegt hij: “Als er iemand is die hard is voor pedofielen, dan is het wel Jehovah’s organisatie”. Arme Stephen Lett. Ondertussen zien we dat de advocaten van Bethel de misbruikslachtoffertjes aan het afkopen is en gag-orders laat ondertekenen die hen verplichten om voor eeuwig te zwijgen over wat hen is aangedaan. We zien dat ouderlingen in opdracht van Bethel de vele slachtoffertjes wereldwijd onder druk hebben gezet om vooral niet naar buiten te treden of om naar de politie te stappen, terwijl het Wachttorengenootschap aan de andere kant hun mond vol heeft over hun afkeur en hun veroordelingen met betrekking tot het stilzwijgen. Alle personen die met heel hun hart de waarheid liefhebben zouden absoluut misselijk worden van deze tentoonstelling van ordinaire afvalligheid en gaslighting.

Hoeveel van de tienduizenden misbruikslachtoffers werden door de ouderlingen niet geloofd of serieus genomen? Hoevelen van hen hebben in stilte geleden en werden aan hun lot overgelaten? Hoeveel slachtoffers kregen een uitbrander van deze ouderlingen waarna ze vervolgens werden bedreigd met uitsluiting als ze ook maar het lef zouden hebben om met iemand te spreken over de misdaden die tegen hen waren gepleegd? Zoals bijvoorbeeld Erica Rodriguez, die herhaaldelijk seksueel werd misbruikt door een ouderling en vervolgens onder druk werd gezet door andere ouderlingen om van deze misdaad geen aangifte te doen bij de autoriteiten. De dappere Erica weigerde om zich te laten intimideren door de advocaten van Bethel en deed desondanks toch aangifte van de misdaad. Haar misbruiker werd daarop schuldig bevonden en werd ook nog veroordeeld.

Is het Wachttorengenootschap dan nu ineens de grote beschermheer en voorvechter geworden van de misbruikten? De huichelarij en hypocrisie van Bethel is zo hoog opgestapeld dat deze de hemel heeft bereikt. De God van waarheid en gerechtigheid is zich beslist bewust van de smerige stank als gevolg van de systematische huichelarij van het Wachttorengenootschap.

De dronken babbelaars van Bethel hebben echter in één ding zeker gelijk: goddeloze slechte mannen en bedriegers staan op het punt om aan hun welverdiende einde te komen. Alles wijst erop dat de grote ineenstorting binnenkort zal plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt zal de door Jehovah gestelde vraag aan de dictators van Sodom worden afgedwongen: Wee degenen die schadelijke voorschriften maken, die steeds onderdrukkende geboden opstellen om de rechtszaak van de armen te negeren, om de zwakken van het volk het recht te ontzeggen. Ze buiten weduwen uit en beroven vaderloze kinderen! Wat zullen jullie doen op de dag van de afrekening, als de vernietiging van ver komt? Naar wie zullen jullie vluchten voor hulp en waar zullen jullie je rijkdom achterlaten? (Jesaja 10: 1-3)

Inderdaad, wat gaat u doen op de dag van de afrekening? Het Wachttorengenootschap heeft niet alleen de juridische rechten ontzegd van de duizenden misbruikslachtoffers, maar ze plunderen ook alle ‘armen’ die hun geld en werk hebben gedoneerd om daarmee gebedshuizen te bekostigen – Koninkrijkszalen, die op dit moment wereldwijd op massale schaal door Bethel in de verkoop worden gezet. Koninkrijkszalen die met honderden tegelijk op de onroerendgoedmarkt te koop staan. Wanneer we de liquidatie van de hoofdkantoren in Brooklyn en Londen meerekenen, kunnen we met zekerheid vaststellen dat de Wachttoren-organisatie op dit moment op een enorme berg met geld zit. Waarschijnlijk zelfs wel miljarden dollars. De vraag die Jehovah heeft laten optekenen is daarom ook uiterst relevant: “waar zullen jullie je rijkdom achterlaten?”

Jawel, de dag van de afrekening is nabij. Jehovah’s wreker komt als een donderstorm. Alles waarvan we dachten dat het “normaal” was, zal omver worden geworpen. Alle rijkdom die mensen vergaard dachten te hebben, zal verdwijnen. Geld zal op een bepaald moment geen enkele waarde meer hebben. Inderdaad, “naar wie zullen jullie vluchten voor hulp?”

Binnenkort zullen de goddeloze mannen en de bedriegers aan hun einde komen. Geen valse gezalfden meer. Geen valse apostelen meer. Geen landarbeiders meer die zich voordoen als koningen. Geen misselijkmakende hypocrisie en huichelarij meer. Jehovah’s oordeel komt razendsnel richting onze aarde. Er blijft niets anders over dan neer te hurken bij de gevangenen of te sterven met de gesneuvelden. Vanwege dat alles is zijn woede niet bekoeld, zijn hand is nog steeds opgeheven om hen te slaan. (Jesaja 10: 4)