Dagtekst dinsdag 23 januari 2024

Hierdoor zal iedereen weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie liefde voor elkaar hebben. — Joh. 13:35.

Jezus gaf aan dat niet alleen zijn volgelingen maar ook mensen buiten de christelijke gemeente zijn ware volgelingen zouden herkennen aan de onzelfzuchtige liefde die ze voor elkaar hebben. De liefde tussen aanbidders van Jehovah is inderdaad bijzonder. Natuurlijk zijn Jehovah’s Getuigen niet volmaakt (1 Joh. 1:8). Dus hoe beter je broeders en zusters leert kennen, hoe groter de kans dat je hun gebreken ziet (Rom. 3:23). Helaas zijn de fouten van broeders en zusters voor sommigen een struikelblok geworden. Hoe toonde Jezus liefde voor zijn apostelen? En hoe kun je in deze tijd Jezus’ voorbeeld volgen? Het is goed om over die vragen na te denken. Het kan je helpen om meer liefde te tonen, vooral als je te maken krijgt met de fouten van anderen (Ef. 5:2). w23.03 26-27 ¶2-4

‘Onvolmaaktheden’ zijn hier niet het probleem. Althans, niet echt. Onvolmaaktheden worden namelijk gemakkelijk door de vingers gezien. De voornaamste bron van de struikelblokken ligt echter binnen het leiderschap van de Wachttoren-organisatie. En we hebben het hier dan niet alleen maar over loutere onvolmaaktheden. We hebben het over een zondige en kwaadaardige aanwezigheid. Het Besturende Lichaam vervult de profetie door de geestelijke wonden van Jehovah’s volk slechts oppervlakkig te behandelen, zoals ook in de profetie staat opgetekend: “Want iedereen, van klein tot groot, maakt oneerlijke winst, iedereen, van profeet tot priester, pleegt bedrog. En ze proberen de wonden van mijn volk oppervlakkig te genezen door te roepen: “Er is vrede! Er is vrede!”, terwijl er geen vrede is.” (Jeremia 6:13,14)

Heeft het Wachttorengenootschap trouwens ooit een keer de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het tot struikelen laten brengen van massa’s Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen? Nee, nog nooit. Wanneer u namelijk struikelt, dan ligt dat natuurlijk aan uzelf. Wanneer de dubbelspraak en hypocrisie van het Wachttorengenootschap een kindermisbruik abusemisselijkmakend effect op u hebben, dan is er uiteraard iets mis met u. Wanneer het beleid van het Wachttorengenootschap ertoe leidt dat een pedofiel binnen uw gemeente onopgemerkt blijft en hij vervolgens u of uw kind verkracht, dan ligt de schuld wederom bij u. Heeft het Wachttorengenootschap u overgeplaatst naar een andere gemeente waardoor u werd gedwongen om drie keer zo ver te moeten reizen om enkel maar de vergaderingen bij te kunnen wonen? Hé, dat is het gevolg van de theocratie die op volle toeren draait. Pas u aan of blijf achter. Heeft u ineens last van ‘plotselinge’ gezondheidsklachten nadat u plichtsgetrouw uw mouw had opgestroopt om te voldoen aan het vaccinmandaat van het Besturende Lichaam? Of is een dierbare van u ‘onverwacht of plotseling’ overleden? Verwacht dan niet van het Wachttorengenootschap dat ze hierin ook maar enige verantwoordelijkheid deelt.

Dus nee, de verheven leiders hebben nog nooit enige verantwoordelijkheid op zich genomen voor het tot struikelen brengen van anderen. Hebben ze zich dan ooit zelfs maar een beetje geschaamd voor de nonsens die ze hebben gepubliceerd? Nogmaals: nee, nog nooit: En schamen ze zich voor de walgelijke dingen die ze hebben gedaan? Ze schamen zich helemaal niet! Ze weten niet eens hoe schande voelt! Daarom zullen ze sneuvelen met de gesneuvelden. Wanneer ik ze straf zullen ze struikelen’, zegt Jehovah.” (Jeremia 6:15)

Jehovah weet heel goed hoe Hij de zaken recht moet zetten. Zij die ervoor hebben gezorgd dat grote groepen mensen tot struikelen zijn gebracht, zullen zelf tot struikelen worden gebracht.