Dagtekst zondag 17 september

De pracht van jonge mensen is hun kracht. — Spr. 20:29.

Als je op leeftijd bent, kun je bang zijn dat je voor Jehovah niet meer zo bruikbaar bent als voorheen. Maar ook al heb je minder energie dan vroeger, je kunt met je wijsheid en ervaring jonge personen helpen het beste uit zichzelf te halen en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ouderen moeten nederig zijn om jonge verkondigers te kunnen helpen. Als je nederig bent, bezie je anderen als superieur aan jezelf (Fil. 2:3, 4). Ouderen die nederig zijn, beseffen dat er in veel gevallen meer dan één Bijbelse en effectieve manier is om een taak uit te voeren. Dat geeft ze een realistische kijk op hoe ze het in het verleden zelf deden (Pred. 7:10). Hoewel ze hun waardevolle ervaring met de nieuwe generatie kunnen delen, weten ze ook dat ‘het toneel van deze wereld aan het veranderen is’ en dat het soms nodig is zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen (1 Kor. 7:31). w21.09 8 ¶1, 3

Onder normale omstandigheden is de bovenstaande spreuk zeker waar. We weten aan de andere kant ook dat de dag van Jehovah kritieke tijden met zich mee zal brengen die heel moeilijk zullen zijn om door te komen. Tijdens deze kritieke tijden zullen de grenzen van de normale menselijke kracht worden nucleaire oorlogoverschreden. Het zal dan ook zo moeten geschieden. God heeft geen andere keus dan ieders aandacht te moeten trekken. Een kernoorlog zou hiervoor de oplossing moeten zijn. Alles wijst erop dat het Anglo-beest hierop aanstuurt.

Ik heb dit al eens eerder aangehaald, dus excuseert u mij alstublieft voor het in herhaling treden, en ja, ik ben hier aan het speculeren, maar ik heb dan ook het recht om dit te doen. Jezus zei dat de verdrukking zo ernstig zal zijn dat God de dagen ervan zal gaan verkorten omdat er anders geen vlees zal overleven. We hebben het hier dan over een goddelijke interventie. Zal dit dan te zijner tijd ook voor iedereen duidelijk zijn dat het om een goddelijke interventie gaat? Ik geloof inderdaad dat dit het geval zal blijken te zijn. Dat zal tevens de basis vormen voor het oordeel. Maar wat nou indien de demonen de heersers van deze aarde ertoe zullen aanzetten om hun gehele arsenaal aan kernraketten tegelijkertijd te lanceren? De Duivel heeft dit scenario angstaanjagend eenvoudig gemaakt. Met het gemak van een simpele druk op de rode knop kan één persoon de aanzet geven tot de vernietiging van de gehele planeet. Maar wat nou indien Gods engelen de meeste van deze kernraketten tijdens hun vlucht onschadelijk zouden maken, nadat deze raketten zijn gelanceerd? Iedereen op aarde zou hier dan lucht van krijgen en erover horen. En zo zal de God van de verlossing Zichzelf bekendmaken. Denk trouwens ook eens aan de tien plagen. Jehovah kwam tussenbeide om de Israëlieten te beschermen. Toen het bijvoorbeeld drie dagen lang donker werd over Egypte, scheen de zon over het land Gosen, waar de Hebreeën woonden.

Wanneer we het dan toch hebben over jonge mannen die in de kracht van hun leven staan: dit is wat Jehovah te zeggen heeft tijdens de donkere dagen die eraan zitten te komen, zodra Jezus zichzelf aan bepaalde uitverkoren individuen zal gaan openbaren: Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? Jehovah, de Schepper van de uithoeken van de aarde, is God voor altijd en eeuwig. Hij wordt nooit moe, raakt nooit uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Wie moe is geeft hij kracht, wie zwak is geeft hij volop energie. Jongens zullen moe worden, uitgeput raken, maar wie op Jehovah hopen, krijgen nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen met vleugels als arenden. Ze zullen rennen en niet uitgeput raken, ze zullen lopen en niet moe worden.’ (Jesaja:40:28-31)