Dagtekst dinsdag 26 december 2023

We maken allemaal veel fouten. — Jak. 3:2, vtn.

Jakobus had de juiste kijk op zichzelf. Hij dacht niet dat hij boven zijn broeders en zusters stond omdat hij de broer van Jezus was of belangrijke toewijzingen had. Hij noemde andere christenen ‘geliefde broeders’ (Jak. 1:16, 19; 2:5). Hij wilde niet de indruk wekken dat hij volmaakt was. De les: bedenk dat we allemaal zondaars zijn. Denk niet dat je op een of andere manier beter bent dan degenen die je onderwijst. Als je een leerling de indruk geeft dat je geen fouten maakt, gaat hij denken dat hij nooit aan Gods vereisten kan voldoen. Maar als je eerlijk toegeeft dat je het niet altijd makkelijk vindt naar Bijbelse principes te leven en vertelt hoe Jehovah je heeft geholpen bepaalde problemen te overwinnen, laat je hem zien dat ook hij Jehovah kan dienen. w22.01 11-12 ¶13-14

Ongetwijfeld zullen alle Jehovah’s Getuigen, zélfs met inbegrip van het Besturende Lichaam, over zichzelf toegeven dat ze zondaars zijn. Het betreft simpelweg de staat waarin de mensheid op dit moment verkeert. Het heeft daarom ook geen zin om dit voor de hand liggende feit te ontkennen. Individuele personen staan op zichzelf, maar wanneer het echter gaat om de organisatie als geheel, dan betreft het weer een hele andere zaak. Voor zover mij bekend is, hebben de woordvoerders van het Wachttoren Bijbelgenootschap nog nooit op welke manier dan ook hun misstappen publiekelijk toegegeven. Ze hebben nog nooit ergens spijt voor betoond en ze hebben nog nooit ergens ‘sorry’ voor gezegd. Telkens wanneer er correcties worden aangebracht in het onderwijs of wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd in het beleid, dan wordt dit slechts afgedaan als een loutere aanpassing of als een schitterende flits van hun welbekende ‘nieuwe licht’. U zult vanuit het Wachttorengenootschap nooit iemand horen toegeven dat hij fout zat. Ook wanneer complete gemeenten worden onteigend van hun eigen Koninkrijkszalen, zal daar nooit een woord van verontschuldiging aan te pas komen. Gemeenteleden worden als een kudde domme beesten van het ene naar het andere hok gedreven, soms zelfs vele tientallen kilometers verderop. Ook wanneer de wereldse media berichten over de gruwelijke wijze waarop het Wachttorengenootschap omgaat met de aanpak van seksueel kindermisbruik binnen de organisatie, dan wordt dit altijd afgedaan als een daad van vervolging door Satans handlangers. Elke vorm van ontmaskering van de huichelarij en het bedrog van het Wachttorengenootschap wordt altijd geframed als zijnde het werk van tegenstanders en afvalligen.

De mate van oneerlijkheid van het Wachttorengenootschap is bijna lachwekkend te noemen. Toen de krant, de London Guardian bijvoorbeeld een uiteenzetting publiceerde over het tienjarig NGO-partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties, beweerde het Wachttorengenootschap dat een secretaris bij de V.N. hen zou hebben verteld dat ze een aangesloten NGO-lid moesten worden om toegang te kunnen verkrijgen tot de ‘Dag Hammarskjöld V.N.-bibliotheek‘. Dit was een regelrechte schaamteloze leugen! Wat daarnaast nog erger is, is het feit dat wanneer Jehovah’s Getuigen tot struikelen worden gebracht vanwege de valse capriolen en streken van het Wachttorengenootschap, dat ze vervolgens altijd de schuld leggen bij degenen die tot struikelen zijn gebracht, en nooit bij degenen die de struikelblokken hebben neergelegd.

De reden voor deze schaamteloze oneerlijkheid mag dan ook duidelijk zijn. De Wachttoren-organisatie wordt gepresenteerd als het Koninkrijk van God, de Kenner van alle waarheid, de stralende stad op de verheven heuvel, en als de bron van de ‘zuivere aanbidding®‘. Om de illusie in stand te houden dat zij de schoonheid der perfectie zijn, mogen de bewaarders van het afgodsbeeld nooit en te nimmer ook maar een enkele fout toegeven. Hun gesneden beeld moet te allen tijde worden verheven en het moet constant worden opgepoetst en gepolijst zodat het lijkt alsof het glanst en glinstert.

Omdat de organisatie het middelpunt is van de ware aanbidding® en wordt afgeschilderd als de symbolische berg waar de ware aanbidders uit alle natiën naartoe stromen, moet deze organisatie daarom ook worden neergehaald en omvergeworpen worden en moet deze in diskrediet worden gebracht, om zo de weg van Jehovah vrij te maken. En de hoogmoedige promotors van de onzuivere aanbidding, die zichzelf op dit moment nog steeds presenteren als de hoge bomen der gerechtigheid, zullen zich dan in angst moeten gaan neerbuigen.

Ga de rotsen in en verberg je in het stof

vanwege de angstaanjagende aanwezigheid van Jehovah

 en zijn majestueuze grootheid.

Wie trots is zal zijn ogen moeten neerslaan,

arrogante mensen zullen moeten buigen.

Alleen Jehovah zal op die dag verhoogd worden.

Want die dag is van Jehovah van de legermachten.

Die dag treft iedereen die trots en hoogmoedig is,

iedereen, hoog of laag,

alle ceders van de Libanon, statig en hoog,

alle eiken van Ba̱san,

alle hoge bergen en alle verheven heuvels,

elke hoge toren en elke vestingmuur,

alle schepen van Ta̱rsis

en alle kostbare boten.

Wie trots is zal omlaaggehaald worden,

arrogante mensen zullen moeten buigen.

Alleen Jehovah zal op die dag verhoogd worden.

De waardeloze goden zullen helemaal verdwijnen.

En mensen zullen de grotten in de rotsen in gaan

en de holen in de grond,

vanwege de angstaanjagende aanwezigheid van Jehovah

en zijn majestueuze grootheid,

als hij opstaat om de aarde van angst te laten beven.

Op die dag zullen mensen hun waardeloze goden van zilver en goud,

die ze hadden gemaakt om zich ervoor neer te buigen,

voor de spitsmuizen en de vleermuizen gooien,

en ze zullen de rotsholen en de bergspleten in gaan,

vanwege de angstaanjagende aanwezigheid van Jehovah

en zijn majestueuze grootheid,

als hij opstaat om de aarde van angst te laten beven.

Vertrouw toch niet langer op de mens,

die niets meer is dan de adem in zijn neusgaten.

Wat stelt hij eigenlijk voor?

(Jesaja 2:10-22)