Vandaag verschijnt er even geen commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap. In plaats daarvan deel ik graag met u mijn commentaar op het wekelijkse artikel dat via de hoofdpagina van JW.org wordt uitgelicht: “ZAL DE ROEP OM GERECHTIGHEID WORDEN GEHOORD?”

De openingszin van het artikel luidt: “Het lijkt wel of er overal in de maatschappij onrecht is.” Dat is ook absoluut waar. Maar door het toevoegen van slechts een kleine wijziging kunnen we deze zin zelfs nog meer laten resoneren: Het lijkt wel of er overal in de Wachttoren-organisatie onrecht is.

Jehovah heeft altijd van de mannen die als rechters dienen geëist dat zij het recht bepleiten van de benadeelden en de onderdrukten. Deze verplichting gold voor zowel de Israëlieten uit de oudheid als voor de moderne christelijke ouderlingen in onze huidige tijd. Tot op de dag van vandaag heeft het Wachttorengenootschap geweigerd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de tienduizenden kinderen die wereldwijd binnen de gemeenten van Jehovah’s Getuigen zijn verkracht en seksueel zijn misbruikt. Het is dan ook precies zoals de Schrift zegt: “Jullie veranderen gerechtigheid in alsem, jullie smijten rechtvaardigheid op de grond.” Alsem betreft een bijzonder bitter kruid.

De advocaten van het Wachttorengenootschap voeren actief een beleid waarmee degenen die zijn misbruikt het zwijgen wordt opgelegd. Ze kopen ze om middels steekpenningen. Ze treffen buitengerechtelijke schikkingen, gekoppeld aan zogenaamde zwijgcontracten, die de misbruikte slachtoffers wettelijk verplichten om met niemand te spreken over de misdaden die tegen hen zijn gepleegd. De achterliggende reden voor het uitbetalen van deze geheime steekpenningen is om te allen tijde een openbare rechtszaak en publiciteit te vermijden. Sommige Amerikaanse jury’s hebben het Wachttorengenootschap enorme schadevergoedingen opgelegd. Het uitbetalen van slachtoffers buiten de rechtbank is dus hetzelfde als het ontvangen van steekpenningen, omdat het de bijkomende kosten van een rechtszaak bespaart. Bij monde van Amos verklaart Jehovah het volgende over hen: Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn en hoe groot jullie zonden zijn: jullie bedreigen de rechtvaardige, nemen steekpenningen aan en ontzeggen de armen hun recht in de stadspoort.” (Amos 5:12)

Maar liefst 21 jaar geleden reisde de organisatie “Silentlambs”, die opkomt voor slachtoffers van kindermisbruik en hun pleitbezorgers naar Brooklyn om persoonlijk hun grieven kenbaar te maken aan het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Toen ze eenmaal bij het Bethel hoofdkantoor aankwamen was er helemaal niemand binnen Bethel die bereid was om hen te ontvangen. Sterker nog, ze gooiden zelfs de hekken en poorten van Bethel op slot om daarmee te voorkomen dat er ook maar iemand van hen naar binnen kon komen. Hoe ontzettend waar zijn daarom ook de woorden van Jehovah in Amos 5:10: Ze haten degenen die terechtwijzen in de stadspoorten walgen van degenen die de waarheid spreken.

Nu we zien dat het Wachttorengenootschap voor zichzelf een splinternieuw hoofdkwartier in Warwick heeft gebouwd, dat zelfs is afgewerkt met prachtig groen graniet dat speciaal voor hen is gehouwen en is geïmporteerd uit het verre China, kan ik niet anders dan denken aan wat Jehovah vervolgens verklaarde: Omdat jullie pachtgeld eisen van de arme en hem zijn graan afnemen als schatting, zullen jullie niet blijven wonen in de huizen van gehouwen steen die jullie hebben gebouwd en geen wijn drinken van de prachtige wijngaarden die jullie hebben geplant.” (Amos 5:11)

Het Wachttorengenootschap is er totaal niet in geslaagd om zijn verbond met Jehovah na te komen. Jazeker, ze hebben ontelbaar veel boeken en tijdschriften gepubliceerd, maar de leidende mannen hebben vervolgens geweigerd om te pleiten voor gerechtigheid ten behoeve van de misbruikten en onderdrukten. Ze hebben hun oren gesloten voor het beklag en de verontwaardiging van de misbruikten en ze hebben geweigerd om hen recht te doen. Daarom zal Jehovah ook genoodzaakt zijn om op zijn eigen manier gerechtigheid te bewerkstelligen. En dit zal beginnen bij het huis van God, ook wel bekend als Bethel. Verlangen Jehovah’s Getuigen dan niet allemaal intens naar de dag van Jehovah? Welnu, overweeg dan eens wat hieronder wordt gezegd:

Jehovah, de God van de legermachten, Jehovah, zegt daarom: “Op alle pleinen zal gejammerd worden, op alle straten zullen ze ach en wee roepen. Ze zullen de boeren oproepen om te rouwen en de beroepsklagers om te jammeren.” “In elke wijngaard zal gejammerd worden, want ik zal door jullie midden trekken”, zegt Jehovah. “Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah! Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht. Het zal zijn als een man die vlucht voor een leeuw, dan geconfronteerd wordt met een beer en als hij zijn huis binnengaat en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van Jehovah zal toch duisternis zijn en geen licht? Hij zal toch donker zijn, zonder glans? (Amos 5:16-20)