Het uitgelichte artikel dat deze week op JW.org is verschenen, werpt de vraag op die in de bovenstaande titel staat. Het Wachttorengenootschap heeft zonder enige twijfel heel veel te zeggen gehad over het einde. Wanneer we even helemaal teruggaan naar het begin in 1878, dan zien we dat het Wachttorengenootschap toen al het einde aankondigde. Eérst zou het einde volgens hen in het jaar 1914 komen. Dat gebeurde vervolgens niet. Na ruim tien jaar te hebben nagedacht over hun mislukte 1914-voorspelling, kwam het Wachttorengenootschap vervolgens op het idee om het jaar 1914 om te dopen tot het begin van het einde. De afgelopen 109 jaar zou de wereld zich dus volgens het Wachttorengenootschap hebben bevonden in haar laatste dagen. Maar in plaats van dat we ons nu dus in de tijd van het einde zouden bevinden, bevinden we ons nu volgens het Wachttorengenootschap diep, diep, diep in de tijd van het einde.

Er worden in de Bijbel ook nog andere uitdrukkingen gebruikt om een bijzondere tijd aan te duiden. De uitdrukking “tijd van het einde” wordt uitsluitend gebruikt in de profetie van Daniël. “Het laatste deel der dagen” wordt gebruikt in Jesaja, Ezechiël, Daniël, Jeremia, Micha en Hosea. De Nieuwe Wereldvertaling gebruikt de term ‘besluit van het samenstel’ en in de meest recente uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling wordt het ook wel omschreven als: “einde van het tijdperk”.

Omdat het duidelijk is dat “het laatste deel van de dagen”, “de tijd van het einde”, “de laatste dagen” evenals “het besluit” allemaal tijdsperioden aanduiden en dus niet slechts een enkele dag vertegenwoordigen, mag de meer pertinente en vitale vraag niet in beschouwing worden genomen. Sterker nog: feitelijk wordt het door het Wachttorengenootschap zelfs als een daad van afvalligheid beschouwd wanneer men zich openlijk afvraagt of de tijd van het einde wel echt daadwerkelijk in het jaar 1914 begon. Het Wachttorengenootschap heeft zijn huis gebouwd op het 1914-fundament. Dit fundament wordt door het Wachttorengenootschap beschouwd als heilige grond. Er mag van hen absoluut niet aan dit fundament worden gesleuteld. Elke kleine verschuiving van de hoeksteen van dit fundament zou kunnen resulteren in de totale ineenstorting van het hele gebouw. Overigens is de verheven Johannes-klasse er heel zeker van. Jehovah zou het volgens hen nooit toestaan dat ze het bij het verkeerde eind zouden kunnen hebben. Alle Jehovah’s Getuigen weten instinctief dat als de 1914-doctrine verkeerd blijkt te zijn, dat alles vervolgens op losse schroeven komt te staan en uit elkaar valt.

Het Wachttorengenootschap heeft het omtrent het jaar 1914 altijd al bij het verkeerde eind gehad. Het doet er verder ook niet toe dat Armageddon niet in het jaar 1914 uitbrak en dat er als gevolg van hun valse voorspelling vervolgens ontelbare aantallen toenmalige Bijbelonderzoekers en geïnteresseerden tot struikelen werden gebracht. Het struikelblok is tot op de dag van vandaag nog steeds intact gebleven. Erger nog: het 1914-struikelblok is gedurende de afgelopen decennia alleen nog maar groter en groter geworden terwijl het Besturende Lichaam zichzelf tegelijkertijd nog fanatieker heeft vastgeklampt aan hun 1914-doctrine dan ze voorheen al deden. Het valt bijna niet te geloven dat de onaantastbare heiligheid van de 1914-leer grotendeels berust op een chronologie die als een amateuristische lappendeken aan elkaar is genaaid. Maar zoals ik onomstotelijk heb bewezen, kunnen de bestemde tijden van de natiën onmogelijk zijn begonnen in 607 v.GT, wat tevens als ankerpunt wordt gebruikt voor de 2.520 dagen die door het Wachttorengenootschap zijn omgezet in jaren. Dit doet echter allemaal niet ter zake en het maakt dan ook geen bal uit.

Het artikel op JW.org citeert een stukje uit Jezus’ commentaar in Markus over dat niemand die dag en het uur kent behalve de Vader zelf. Maar bedoelde Jezus hier dan de dag en het uur van het einde van de wereld? Nee, natuurlijk niet! Lees daarom ook goed de bijbehorende context. Jezus zei voluit: Van die dag of dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. Let op en blijf wakker, want jullie weten niet wanneer de vastgestelde tijd is. Het is als met een man die naar het buitenland ging. Hij liet zijn huis in het beheer van zijn slaven achter en gaf elk zijn eigen taak. En hij gaf de deurwachter de opdracht waakzaam te zijn. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de meester van het huis komt: ’s avonds of om middernacht of bij het kraaien van de haan of vroeg in de morgen. Zorg ervoor dat hij jullie niet slapend aantreft als hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: blijf waakzaam.’ (Markus 13:32-37)

Indien 1914 het jaar was waarin Jezus in zijn Koninkrijk begon te regeren, dan zou dat volgens zijn illustratie hierboven ook het moment zijn geweest waarop de man die naar het buitenland was gereisd uiteindelijk was teruggekeerd om zijn eigen huis te inspecteren en degenen die de leiding hadden te belonen of te straffen. Dat is ook precies datgene waarvoor Jezus zijn slaven opdroeg om waakzaam te blijven. Dat is de reden waarom het Wachttorengenootschap gedurende zeventig jaar lang beweerde dat de meester al was gekomen en dat de meester de trouwe slaaf al over al zijn bezittingen had aangesteld en ook dat hij de slechte slaaf in de periode tussen 1914-1919 zou hebben verwijderd uit zijn huisgezin. Behalve dan de kanttekening dat het Besturende Lichaam sinds 2013 hun eerdere leer overboord heeft gegooid; Ik vermoed nog steeds dat het Besturende Lichaam hun eerdere leer heeft laten vallen als gevolg van de informatie die ik hen heb gepresenteerd in de eerste uitgave van het boek “Jehovah zelf is Koning Geworden”, dat in 2005 werd gepubliceerd.

Wachters die beschikken over een nuchtere geest, weten ongetwijfeld dat de komst van de meester voor de inspectie van zijn eigen huis nog niet meteen het einde betekent. De komst van de meester bij zijn huisgezin zal namelijk slechts het begin betekenen van de tijd van het einde oftewel het besluit van het samenstel, zodra Jezus zijn oogstende engelen uitzendt met de opdracht om al het onkruid, oftewel de handlangers van Satan, uit zijn Koninkrijk te ontwortelen en te verwijderen.

Het betreffende artikel op JW.org bevat ook nog een kopje dat luidt: “HET EINDE VAN RELIGIES DIE GOD EN MENSEN TELEURGESTELD HEBBEN”. Dat is dan ook “een waarheid als een koe” zoals het Nederlandse gezegde luidt. En er bestaat dan ook geen enkele andere religieuze organisatie op aarde die Jehovah zo ernstig teleur heeft gesteld dan de Wachttoren-organisatie zelf. Jazeker, natuurlijk heeft het Wachttorengenootschap in de loop der jaren miljoenen bijbels, boeken en tijdschriften gepubliceerd, maar daar staat tegenover dat ze tegelijkertijd niet trouw zijn geweest aan God. Lachwekkend genoeg citeert het artikel op JW.org ook nog Jeremia 5:31, waarin staat geschreven: De profeten profeteren leugens en de priesters gebruiken hun macht om anderen te domineren. En mijn eigen volk vindt het geweldig. Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?’

We moeten aannemen dat God heel goed weet wie zijn eigen volk is. Heeft de apostel ons dan niet verzekerd van het feit dat Jehovah diegenen kent die bij Hem horen? Dus wanneer God naar een bepaalde groep verwijst als zijnde “mijn eigen volk” en aangezien Jehovah’s Getuigen zichzelf daarnaast ook nog eens “Gods eigen volk” noemen, dan mogen we ook vanzelfsprekend aannemen dat de betreffende vraag “Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?” wordt gericht aan de Jehovah’s Getuigen en hun leiders. Aangezien 1914 een aantoonbare leugen betreft en aangezien er daarnaast ook nog ontelbare andere leugens en verzinsels aan deze 1914-leugen zijn verbonden, zal ik de vraag daarom opnieuw formuleren:

Wat gaat u doen als Christus komt en het einde begint?