Dagtekst zondag 12 november

Doe oprecht moeite om de eenheid van de geest te bewaren in de verenigende band van vrede. — Ef. 4:3.

In de afgelopen jaren zijn veel gemeenten en kringen opnieuw ingedeeld. Als jou wordt gevraagd naar een andere gemeente te gaan, vind je het misschien moeilijk familie en vrienden achter te laten. Wordt het de ouderlingen door God ingegeven waar ze elke verkondiger precies moeten toewijzen? Nee. En dat kan het juist zo lastig maken de leiding die we krijgen te volgen. Maar Jehovah vertrouwt zulke beslissingen aan de ouderlingen toe, en dus moeten ook wij vertrouwen in ze hebben. Waarom moet je de beslissingen van de ouderlingen steunen, ook als je het zelf liever anders had gewild? Omdat je op die manier meehelpt de eenheid van Gods volk in stand te houden. Gemeenten floreren als iedereen zich nederig voegt naar de beslissingen die het lichaam van ouderlingen neemt (Hebr. 13:17). Belangrijker nog, je laat Jehovah zien dat je op hem vertrouwt door samen te werken met degenen aan wie hij de zorg voor ons toevertrouwt (Hand. 20:28). w22.02 4-5 ¶9-10

De afgelopen jaren is de Wachttoren-organisatie omgebouwd tot een private-equityfonds. Bethel heeft allerlei soorten financiële constructies bedacht om geld mee af te romen. Hun grootste melkkoe is ongetwijfeld de handel in onroerend goed in de vorm van duizenden Koninkrijkszalen wereldwijd. Elk van deze Koninkrijkszalen is op papier volledig eigendom gemaakt van Watchtower Incorporated. Zonder éérst te overleggen met de plaatselijke ouderlingen hebben de geldwisselaars van het theocratische hedgefonds bepaald dat bijna duizend Koninkrijkszalen werden uitgekozen om te worden omgezet in harde valuta. Let wel, dit waren geen verwaarloosde of vervallen Koninkrijkszalen in achterstandswijken of ghetto’s die worden geteisterd door zware criminaliteit. Ook ging het hier niet om Koninkrijkszalen zonder enige functie. Juist het tegenovergestelde. De meeste van deze Koninkrijkszalen bevonden zich in onberispelijke staat en stonden in keurige wijken. Buurten waar de waarde van het onroerend goed door de jaren heen substantieel is gestegen in overeenstemming met de enorme financiële huizenmarktzeepbel die dankzij de geldprinters van de centrale banken is ontstaan. Maar wat nou indien sommige van deze Koninkrijkszalen slechts voor de helft zouden zijn benut? Waarom bemoeit het hoofdkantoor van Bethel zich hier überhaupt mee? Het is helemaal niet aan hun om te bepalen. De plaatselijke gemeente draagt namelijk zelf alle kosten van hun eigen Koninkrijkszaal en ze bedelen niet bij het Wachttorengenootschap in termen van financiële steun om de maandelijkse energierekening te kunnen betalen.

De plaatselijke ouderlingen hadden in deze kwestie geen enkele inspraak met betrekking tot de verkoop van hun eigen Koninkrijkszalen en ook hadden ze niets te zeggen over het ontbinden van de gemeenten waarover zij eerder nog de leiding hadden. Ze kregen van hun meesters op Bethel slechts de opdracht om het gebouw binnen de door hen gestelde termijn te ontruimen om vervolgens de deuren van hun Koninkrijkszaal definitief te sluiten. En vervolgens zou ‘Jehovah’ erop hebben vertrouwd dat de ouderlingen de zware verantwoordelijkheid kregen toebedeeld om te bepalen waar de overgebleven onteigende gemeenteleden, ook wel bekend als Jehovah’s geliefde schapen, naartoe verstrooid moesten worden. U kunt er dan ook zeker van zijn dat het Besturende Lichaam zich absoluut niet bekommert over de vraag waar deze schapen dan vervolgens heen gestuurd werden of welke ontberingen aan hen werden opgelegd als gevolg van hun beslissingen. Uiteraard zijn de mannen die deel uitmaken van het Besturende Lichaam niet degenen die uiteindelijk de besluiten nemen. De (anonieme) raad van bestuur van het Wachttorengenootschap is namelijk verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de organisatie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Jehovah God ook hen uiteindelijk allemaal aansprakelijk zal gaan stellen.

Het woord van God is levend, ook al is het al heel lang geleden opgetekend. Het zal zijn alsof Jehovah deze woorden op een bepaald moment in de toekomst hardop uitspreekt wanneer het Woord arriveert, ook wel bekend als de Mensenzoon en Jezus Christus: Maar jullie haten het goede en houden van het slechte. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken het vlees van hun botten. Jullie eten het vlees van mijn volk, jullie villen hen. Jullie breken hun botten en verbrijzelen ze als iets wat je kookt in een pot, als vlees in een kookpot. Dan zullen jullie tot Jehovah om hulp roepen, maar hij zal niet antwoorden. Hij zal dan zijn gezicht voor jullie verbergen vanwege jullie slechte daden. Dit zegt Jehovah tegen de profeten die mijn volk op een dwaalspoor brengen, die vrede verkondigen zolang ze iets te kauwen hebben maar de oorlog verklaren aan wie niets in hun mond stopt: “Voor jullie zal het nacht zijn, zonder visioenen. Voor jullie zal het duister zijn, zonder waarzeggerij. Voor de profeten zal de zon ondergaan, voor hen zal de dag donker worden. De visionairs zullen beschaamd worden, de waarzeggers teleurgesteld. Ze zullen allemaal hun snor moeten bedekken, want er komt geen antwoord van God. (Micha 3:2-7)

Merk hier alstublieft het centrale thema van de bovenstaande dagtekst op. Trouw aan Jehovah’s beschuldigende woorden in Micha, verkondigen de bevelhebbers van Jehovah’s volk dat er sprake zou zijn van vrede. Denk hier eens dieper over na. Tienduizenden Jehovah’s Getuigen hebben de gevolgen ondervonden van Bethel’s theocratische diefstal. Ongetwijfeld zal er ook sprake zijn van veel wrok onder de ouderlingen die door Bethel werden gedwongen om het vuile werk op te knappen, terwijl ze tegelijkertijd van Bethel ook de opdracht krijgen om “de verenigende band van vrede” in acht te nemen.

Er wordt op dit moment al druk gewerkt aan de naderende Derde Wereldoorlog. Sommige analisten beweren zelfs dat de Derde Wereldoorlog op dit moment al begonnen zou zijn. Hoe dan ook, zodra de raketten daadwerkelijk zullen worden gelanceerd, zal het licht in het kasteel van Warwick definitief doven. Ze zullen allemaal hun snor moeten bedekken”. Dat is Jehovah’s manier om duidelijk te maken dat de profeten op dat moment uit verbijstering hun hand voor hun mond zullen houden. Wat zou de zogenaamde profetenklasse op dat moment nog kunnen zeggen zodra natie daadwerkelijk tegen natie opstaat en koninkrijk tegen koninkrijk terwijl de vrede van de aarde abrupt wordt weggenomen? De zieners zullen op dat moment beschaamd worden. Jehovah zal zich op dat moment als een vijand tegen hen opstellen.