Dagtekst vrijdag 1 september

Ze vroegen hem om hun een teken uit de hemel te laten zien. — Matth. 16:1.

Sommigen in Jezus’ tijd waren niet tevreden met zijn bijzondere onderwijs. Ze wilden meer. Maar zijn weigering een teken te geven was voor hen een struikelblok (Matth. 16:4). Wat zegt de Bijbel? De profeet Jesaja schreef over de Messias: ‘Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen en op straat zal hij zijn stem niet laten horen’ (Jes. 42:1, 2). Jezus vestigde tijdens zijn bediening nooit de aandacht op zichzelf. Hij bouwde geen indrukwekkende tempels, droeg geen speciale kleding en wilde niet aangesproken worden met een belangrijke titel. Zelfs toen hij terechtgesteld dreigde te worden, weigerde hij met een wonder indruk te maken op koning Herodes (Luk. 23:8-11). Hoewel Jezus wonderen deed, was hij vooral gefocust op de prediking van het goede nieuws. ‘Daarvoor ben ik gekomen’, zei hij tegen zijn discipelen (Mark. 1:38). w21.05 4 ¶9-10

De religieuze leiders van vandaag de dag bevinden zich in een andere positie. Het Wachttorengenootschap is niet op zoek naar enig teken uit de hemel. Zij beweren namelijk dat het ‘teken’ zich in het verleden al heeft geopenbaard. Maar welk teken dan? Het teken van de Tweede Komst van Christus. En wanneer zou het teken van de Tweede Komst van de Mensenzoon dan precies hebben plaatsgevonden? In het jaar 1914 natuurlijk. Volgens het Wachttorengenootschap was het jaar 1914 de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis. De meeste mensen die niet bekend zijn met de doctrine van het Wachttorengenootschap zouden dat idee ongelooflijk en zelfs belachelijk vinden; toch is dat precies wat Jehovah’s Getuigen dienen te geloven. Het betreft namelijk een grondbeginsel van hun geloof. Hier volgt een citaat uit het tijdschrift de Wachttoren van 1 februari 1985:

5 Het valt niet te ontkennen dat sedert het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 de bewijzen dat het „teken” in vervulling gaat, zich hebben opgestapeld. Wat dient dit voor ons te betekenen?[…] 6 Mensen van deze twintigste-eeuwse generatie die geen prijs stellen op de tweede komst van Jezus Christus of die er niet in geloven, interpreteren het „teken” van het einde van dit samenstel niet op juiste wijze.

Toen de ontrouwe joden van Jezus eisten dat hij een wonderbaarlijk teken uit de hemel zou geven, weigerde Jezus dat niet alleen, maar hij maakte daarnaast ook van de gelegenheid gebruik om hun huichelarij aan de kaak te stellen door tegen hen te zeggen: Als het avond wordt, zeggen jullie: “Het wordt mooi weer, want de lucht is vuurrood.” En ’s morgens: “Het wordt vandaag winters en regenachtig, want de lucht is vuurrood maar dreigend.” De aanblik van de lucht kunnen jullie beoordelen, maar de tekenen van de tijd niet. Een verdorven en ontrouwe generatie blijft om een teken vragen, maar ze zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. (Mattheüs 16:2-4)

Het hierboven aangehaalde stuk uit de Wachttoren van 1985 citeert het voorbeeld van Jezus en past dit toe op de mensen in de wereld die niet willen aanvaarden dat 1914 de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis zou zijn geweest. Jezus richtte zijn berisping echter tot de Farizeeën die op de stoel van Mozes gingen zitten. Zij beweerden dat ze de Wet kenden en dat ze de profeten begrepen. Zij hadden daarom ook de eersten moeten zijn die hadden moeten erkennen dat Jezus de beloofde Messias was. In plaats daarvan verzetten ze zich juist op alle mogelijke manieren tegen hem en spanden ze zelfs tegen hem samen om hem te vermoorden.

Op dezelfde manier beweert het Besturende Lichaam de spreekbuis van Jehovah’s aardse organisatie te zijn. Wanneer zij zeggen dat het jaar 1914 de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis is, dan dienen alle Jehovah’s Getuigen dat klakkeloos over te nemen. Echter bestaat er ook nog een probleem. Wat zal er gaan gebeuren wanneer binnenkort blijkt dat het profetische ‘teken’ van Jezus zich zo duidelijk zal gaan beginnen te openbaren dat het voor niemand meer valt te ontkennen? Dit zal ertoe leiden dat het Wachttorengenootschap op onherstelbare wijze in diskrediet zal worden gebracht. Het Wachttorengenootschap zal dan worden ontmaskerd omdat dan voor iedereen duidelijk zal worden dat ze hun eigen ‘teken’ hebben gefabriceerd en dat ze een valse weersvoorspelling hebben gedaan.

De profeet Paulus zorgde voor een noodzakelijke voorbode met betrekking tot de verschijning van het ‘teken’. Paulus sprak over de profetische mens van wetteloosheid en over de valse berichten die zouden uitgaan van degenen die zich naar de buitenwereld slechts voordoen alsof ze goede apostelen zijn terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Daarnaast kondigen diegenen volgens Paulus ook nog de boodschap aan dat de aanwezigheid van Christus al zou zijn begonnen. De terugkomst van Christus zal onbetwistbaar de allerbelangrijkste gebeurtenis blijken te zijn in de hele menselijke geschiedenis.  Verder gaf de apostel ons ook nog de volgende belangrijke waarschuwing: “Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. (2 Thessalonicenzen 2:3)

‘die dag verwijst naar de parousia van Christus, oftewel zijn Tweede Komst. Paulus verklaarde dat er onmiddellijk vóór de parousia en manifestatie van de Heer Jezus Christus een afvalligheid, oftewel een geloofsafval zal gaan plaatsvinden. Maar voordat er überhaupt sprake kan zijn van welke soort van afvalligheid dan ook, dient er wel eerst sprake te zijn van een waar geloof waar mensen van kunnen afvallen. Op dit moment zien we alle belangrijke indicatoren van wetteloosheid en afvalligheid zich manifesteren onder de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Wat zullen ze gaan doen zodra het daadwerkelijke authentieke teken van Christus zichzelf zal beginnen te openbaren? De profetische mens van wetteloosheid zal dan worden geopenbaard als niemand minder dan een regelrechte tegenstander van Christus, een zogenoemde antichrist.

Wanneer we de horizon scannen, lijkt het erop dat er een wereldoorlog van de hoogste categorie in aantocht is. Nu de wereldwijde rente hals over kop stijgt, worden grote banken en grote bedrijven geconfronteerd met biljoenen dollars aan waardeloze obligaties. Op dit moment staan de BRICS+ landen op het punt om het dollarreservesysteem volledig met de grond gelijk te maken. Amerika wordt van binnenuit vernietigd door marxisten die zich bevinden in allerlei hoge regeringsposities. De samenleving wordt op dit moment vakkundig richting een bloedige burgeroorlog gedreven. Het heeft er alle schijn van dat de wereld op dit moment wordt opgeschrikt door de buitenste lagen van de wervelstorm van Jehovah. De voorspelling van deze wachter betreft niets minder dan oorlog, voedseltekorten, epidemieën en de totale ineenstorting van de westerse beschaving zoals we die nu kennen.