Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 11 februari 2012. De aankomende periode zal de wat oudere serie van koninkrijksnieuwsbrieven die door de jaren heen in het Engels zijn verschenen naar het Nederlands worden vertaald en gepubliceerd. Ondanks het feit dat de wereld er 10 jaar geleden op veel vlakken nog anders uitzag dan tegenwoordig, zijn deze koninkrijksnieuwsbrieven zeker niet minder actueel geworden. Sterker nog: de wereld bevindt zich momenteel dichterbij een Derde Wereldoorlog als ooit tevoren. We hebben daarom besloten om de hele serie koninkrijksnieuwsbrieven alsnog te publiceren.

Met vriendelijke groeten, Paul Hettinga


Een scenario van een “perfecte storm” van apocalyptische proporties is op dit moment bezig te ontstaan – een storm die binnenkort zal uitmonden in de allergrootste catastrofe uit de hele menselijke geschiedenis. Het feit dat de meeste mensen zich niet eens bewust zijn van deze naderende ramp of het feit dat sommigen de profetieën die deze ramp voorspellen belachelijk maken, of zelfs maar deze suggestie bespotten door te stellen dat niet alles is zoals het lijkt, is dan ook geenszins een contra-indicatie van de nabijheid van deze ramp, maar betreft op zichzelf al een kenmerk dat zich vanzelfsprekend manifesteert bij een gedoemde beschaving.

De meest directe bedreiging waarmee de wereld wordt geconfronteerd is niet de overbevolking, de aantasting van de ozonlaag, de vernietiging van de regenwouden of het geleidelijk wegsmelten van de poolkappen, of zelfs maar het terrorisme – zoals sommige politici en mediabedrijven ons graag zouden willen laten geloven. Nee, de calamiteit waar we hier mee te maken hebben betreft de eeuwenoude dreiging van oorlog – met als verschil dat de verschrikkingen van deze aankomende oorlog tegenwoordig niet langer meer worden uitgevochten door middel van houten speren die door menselijke spieren worden gegooid, noch zal deze oorlog worden uitgevochten door middel van klassieke slingers en pijl en boog, zoals in de oudheid gebruikelijk was. Nee, deze komende oorlog zal zelfs niet worden uitgevochten door middel van kanonnen en machinegeweren, zoals we dit zagen tijdens de meer recente oorlogen. De echte moderne oorlogen worden gevoerd door middel van de meest geavanceerde en destructieve wapens die u zich maar kunt voorstellen – wapens die zo krachtig zijn dat ze het potentieel bezitten om zelfs de hele mensheid uit te kunnen roeien.

Volgens Jezus Christus zal er een tijd aanbreken van ongekende moeilijkheden, een feitelijke ineenstorting van het hele wereldwijde samenstel van dingen, een ramp van dusdanige apocalyptische proporties dat het voortbestaan van de mensheid zal afhangen van goddelijk ingrijpen om zo de verdrukking een halt toe te kunnen roepen. Het is echter duidelijk dat indien God de naderende grote verdrukking zal verkorten, zoals Christus voorspelde, dat het daarmee ook duidelijk zou moeten zijn dat deze verdrukking op zich geen directe daad van God betreft, zoals wél het geval zal zijn bij ‘de oorlog die een einde zal maken aan alle andere oorlogen’ – namelijk Armageddon.

Bovendien is het ook duidelijk dat de grote verdrukking die plotseling de hele bewoonde aarde zal overspoelen, waardoor de mensen letterlijk zullen flauwvallen van angst en verbijstering, niet slechts enkel de vernietiging van de heidense christenheid omvat, zoals Jehovah’s Getuigen zich momenteel voorstellen. De verdrukking is namelijk voorbestemd om ellende te brengen over de hele wereld van de mensheid en dus niet alleen maar over degenen die de hoer van Babylon aanbidden.

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 op New York en op Washington D.C. – welke onderhand al meer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden, dienden voor de Verenigde Staten als voorwendsel om voortdurende oorlogen te kunnen voeren. Dit begon met een oorlog tegen Afghanistan en Irak, en tegenwoordig worden landen ook nog kapot gemaakt door gebruik te maken van proxyoorlogen zoals tegen Libië, Syrië en Iran. En het is dan ook geen toeval dat deze landen beschikken over enorme olie- en minerale rijkdommen en ook het feit dat deze landen niet bereid waren om zich slaafs te onderwerpen als zijnde gehoorzame marionettenstaten, in tegenstelling tot veel andere landen in het Midden-Oosten. Nu we kunnen zien dat er sprake is van een massale uitbreiding van een militaire krijgsmacht in de Perzische Golfregio welke nu plaatsvindt evenals de dreigende interventie van Rusland en China, zal de dreigende aanval op Iran hoogstwaarschijnlijk kunnen gaan leiden tot een wereldwijde oorlog – een nucleaire oorlog welteverstaan! Het maakt onderdeel uit van het grootse plan om het natiestaatsysteem te vernietigen om zodoende een totalitaire wereldregering te kunnen vestigen – Een wereldregering die in Openbaring wordt aangeduid als een achtste koning.

Dit vormt dan ook een enorm struikelblok voor alle Jehovah’s Getuigen vanwege het feit dat het Wachttorengenootschap altijd heeft volgehouden dat er geen kernoorlog zou kunnen gaan plaatsvinden en dat het teken van de aanwezigheid van Christus zich niet nóg duidelijker zou kunnen gaan manifesteren dan in het jaar 1914 waarbij de ernst van de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de periode 1914-1918 op alle fronten zouden kunnen worden overtroffen. Het “slim bedachte verzinsel”, namelijk dat Jezus op dit moment al onzichtbaar aanwezig zou zijn en dat Jezus het huis van God in het verleden al zou hebben geoordeeld, heeft de weg geëffend voor de daadwerkelijke authentieke komst van Christus die zo onverwacht zal komen als een dief in de nacht, op een uur dat Jehovah’s Getuigen het niet zullen verwachten! Het is daarom ook ontzettend dwaas van de Jehovah’s Getuigen om zomaar te veronderstellen dat simpele mensen in staat zouden zijn om de dag en het jaar “te kunnen berekenen” waarop Jehovah’s koninkrijk zal gaan beginnen met regeren.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat massale sterfgevallen als gevolg van voedseltekorten en wereldwijde pandemieën absoluut een onvermijdelijk gevolg zullen zijn van internationale oorlogen en economische ineenstorting. Een wereldwijde genocide is dan ook een zeer reële mogelijkheid en is feitelijk ook precies wat de profetieën voorspellen. Internationale oorlogen, voedseltekorten en pestilentiën zijn natuurlijk de voornaamste kenmerken van het teken van Christus’ tegenwoordigheid – samen met ontwikkelingen die een directe impact zullen hebben op ware christenen, zoals hevige vervolgingen, het struikelen van velen en verraad door voormalige broeders en de verwoesting van Jehovah Gods heilige plaats. Hoewel het huidige wereldsysteem inherent, terminaal gebrekkig is, zal de toekomstige onthulling van de oordelen van Jehovah, te beginnen met de gewelddadige afzetting van de god van deze wereld – Satan, samen met zijn demonen – dienen als het spreekwoordelijke vonkje in het kruitvat welke zal uitmonden in de ineenstorting van de huidige samenstel van dingen. Met andere woorden, alles wijst erop dat de vier ruiters van de Apocalyps op het punt staan ​​om hun dodelijke galop over de aarde te beginnen!

KopwondDe crisis die zal worden veroorzaakt als gevolg van een wereldwijde oorlog welke de verwoestende dodelijke kopwond zal veroorzaken bij de momenteel regerende Anglo-Amerikaanse dyade, zal dienen als het onmiskenbare teken dat de komst van Jehovah’s dag eindelijk zal zijn begonnen en dat Satan de eerste fase van deze oorlog heeft verloren en dat hij en zijn demonen vanaf dat moment eindelijk uit de hemel zullen zijn geslingerd. Satan zal zich vanaf dat moment gaan opmaken om een laatste strijd te gaan voeren tegen het dan opkomende koninkrijk van God.

Terwijl Jehovah’s Getuigen er op dit moment terdege van overtuigd zijn dat de wereldschokkende oorlog in de hemel tussen de aartsengel Michaël en Satan de Duivel bijna een eeuw geleden zou hebben plaatsgevonden, en terwijl zij geloven dat de Duivel en zijn engelen al lang geleden (1914) op de aarde zouden zijn neergeworpen en sindsdien in al hun woede tekeer aan het gaan zijn, zullen de aankomende seismische schokken de wereld in de nabije toekomst zeer zeker op haar grondvesten doen schudden en zal de ongekende tirannie die Jehovah’s Getuigen over de hele aarde zullen meemaken er met zekerheid voor gaan zorgen dat de 1914-waanvoorstelling van het Wachttorengenootschap zal worden weggevaagd en zal er daarnaast ook nog voor gaan zorgen dat de huiveringwekkende bevestiging van de apocalyps zal worden versterkt: “Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12)

– Robert King