Dagtekst vrijdag 1 april 2022

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons iets te leren. — Rom. 15:4.

Heb jij te maken met een moeilijke beproeving? Misschien heeft iemand in de gemeente je gekwetst (Jak. 3:2). Het kan ook zijn dat je door collega’s of klasgenoten wordt bespot omdat je Jehovah dient (1 Petr. 4:3, 4). Of dat familieleden proberen te verhinderen dat je naar de vergaderingen gaat of met anderen over je geloof praat (Matth. 10:35, 36). Als een beproeving je veel verdriet doet, wil je het misschien opgeven. Maar je kunt er zeker van zijn dat wat je ook meemaakt, Jehovah je de wijsheid en de kracht geeft om ermee om te gaan. In zijn Woord heeft Jehovah gedetailleerd laten beschrijven hoe onvolmaakte mensen met zware beproevingen omgingen. Dat deed hij zodat wij van hen kunnen leren, zoals blijkt uit wat hij Paulus liet opschrijven. Het kan ons troost en hoop geven die verslagen te lezen. Maar om er echt voordeel van te hebben moet je meer doen dan alleen de Bijbel lezen. Laat Gods Woord je denken vormen en je hart raken. w21.03 14 12

Hebt u te maken met een moeilijke beproeving? Wellicht heeft het Besturende Lichaam beslag gelegd op uw Koninkrijkszaal, een faciliteit waar u persoonlijk honderden of misschien zelfs wel duizenden euro’s aan hebt bijgedragen en waarbij u persoonlijk hebt meegeholpen aan het bouwen van die Koninkrijkszaal; een plek waar u iedere week samenkwam om gezamenlijk met uw familie en vrienden aanbidding te verrichten. Na een volstrekt onnodige lockdown-periode van meer dan twee jaar, heeft het Besturende Lichaam aangekondigd dat u elkaar eindelijk weer eens persoonlijk mag ontmoeten. Tegelijkertijd zien we ook dat vele broeders en zusters wereldwijd er nu ineens achter komen dat de reisafstand tot hun Koninkrijkszaal ineens een stuk groter is dan voor de zelfopgelegde lockdown. In Nederland blijken vele Getuigen nu ineens vele kilometers extra te moeten reizen naar hun Koninkrijkszaal. In Amerika zijn er zelfs gebieden waar Jehovah’s Getuigen nu ineens meer dan 100 kilometer verder moeten reizen om bij de dichtstbijzijnde Koninkrijkszaal te komen, terwijl hun zaal voor de lockdown slechts enkele kilometers verderop lag.

Misschien bent u vroeger als kind wel misbruikt. Wellicht heeft u dit toen tegen uw eigen moeder verteld. Uw moeder is toen naar de gemeenteouderlingen gestapt om dit bij hen te melden. De ouderlingen zeiden vervolgens dat u in stilte moest zwijgen. Diezelfde ouderlingen gaven aan dat zij hun best zouden gaan doen om de zaak op te pakken. Echter kwam u er later achter dat deze ouderlingen feitelijk niets hadden gedaan met uw melding. Sterker nog: Enige tijd later bleek dat de persoon die u eerder nog had beschuldigd van het misbruik, nu ineens is aangesteld als ouderling.

mouwen opstropenOf misschien heeft u wel van dichtbij meegemaakt dat er iemand in uw gemeente, die tot voorkort nog in een goede gezondheid verkeerde, plotseling is komen te overlijden, kort nadat deze persoon was gevaccineerd. Vervolgens ontdekt u dat de reden waarom deze persoon zelfs tegen beter weten in de experimentele injectie had genomen, was omdat hij of zij vond dat het medische advies van het Besturende Lichaam moest worden opgevolgd om zodoende te kunnen demonstreren dat hij of zij getrouw is aan Jehovah God.

Helaas betreffen de bovenstaande voorbeelden geen denkbeeldige scenario’s of wilde fantasieën. Er zijn onlangs namelijk vele tienduizenden Jehovah’s Getuigen uit hun eigen Koninkrijkszalen gezet omdat het Besturende Lichaam ervoor heeft gekozen om het grote geld te incasseren door deze Koninkrijkszalen te verkopen op de huidige onroerendgoedmarkt. Deze Koninkrijkszalen vliegen dan ook als zoete broodjes over de toonbank. Daarnaast is het ook geen geheim meer dat er binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen sprake is van vele duizenden kinderen die op brute wijze zijn verkracht en waarbij hun misbruikers door de organisatie werden beschermd tegen een mogelijke rechtsvervolging. Naarmate de seksueel misbruikte slachtoffers meerderjarig beginnen te worden en de rechtszaken zich alleen maar blijven opstapelen, betaalt het Wachttorengenootschap via buitengerechtelijke schikkingen vele miljoenen uit aan misbruikte slachtoffers om hen daarmee juridisch het zwijgen op te leggen en om daarmee te voorkomen dat deze zaken alsnog publiekelijk worden uitgevochten in de rechtszaal waar onafhankelijke jury’s dikwijls enorme bedragen zullen toekennen aan de misbruikte slachtoffers. En ja, ondertussen is ook nog duidelijk gebleken dat sommige Jehovah’s Getuigen zijn overleden als gevolg van de vaccinaties die door het Besturende Lichaam van harte werden aangeraden.

Behalve het feit dat ze een miljard dollar bij elkaar hebben weten te harken als gevolg van de verkoop van het Wachttoren-hoofdkwartier in Brooklyn, New York, heeft het Besturende Lichaam daarnaast ook nog de gratis vrijwillige arbeid uitgebuit van duizenden gewillige arbeiders die dachten dat ze daarmee Gods wil deden, door op het afgelegen platteland een nieuw hoofdkwartier te bouwen. Naar verluidt hebben de koningen van Warwick kosten noch moeite gespaard bij de bouw van dit nieuwe hoofdkwartier in Warwick. Ze hebben zelfs grote hoeveelheden exclusief graniet laten ontginnen en over laten komen uit het communistische China, zodat dit kon worden gebruikt bij de bouw van hun eigen luxueuze paleis dat gelegen is aan de oever van een prachtig meer.

Helaas kunnen degenen die inmiddels zijn overleden niet meer worden getroost. Echter zouden de vele duizenden personen die door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen zijn bedrogen en uitgebuit, tot de conclusie kunnen komen dat zij een aantal dingen van “alles wat vroeger is geschreven” verbazingwekkend relevant zullen vinden. Hoewel de schatkist bijvoorbeeld door Egypte was geplunderd en Juda door Babylon werd bedreigd, besloot de koning ondanks dat alles toch om een groots bouwproject te beginnen. Hij liet een ruim paleis voor zichzelf bouwen om vervolgens de bouwers van zijn nieuwe paleis keihard op te lichten door hun loon niet uit te betalen. Jehovah inspireerde Jeremia om deze toenmalige koning rekenschap af te laten leggen voor zijn slechte daden: Wee degene die zijn huis bouwt zonder rechtvaardigheid en zijn bovenvertrekken zonder gerechtigheid, die zijn medemens voor niets voor hem laat werken en weigert zijn loon uit te betalen, en die zegt: “Ik zal een ruim huis voor mezelf bouwen met grote bovenvertrekken. Ik zal er vensters in maken en het bekleden met cederhout en verven met vermiljoen.” Zul jij blijven regeren omdat je anderen overtreft in je gebruik van cederhout? Je vader had ook te eten en te drinken maar hij kwam op

koning Josia

voor recht en rechtvaardigheid en het ging goed met hem. Hij verdedigde de zaak van de hulpeloze en de arme en daardoor ging het goed. “Is dat niet wat het betekent mij te kennen?”, verklaart Jehovah. “Maar jouw ogen en hart zijn alleen maar gericht op je oneerlijke winst, op onschuldig bloed vergieten en op bedriegen en afpersen.” (Jeremia 22:13-17)

Jojakims vader was koning Josia, die één van de weinige rechtvaardige koningen was die op de troon van David zat. Koning Josia genoot van alle voorzieningen die hoorden bij het koningschap. Echter steunde Jehovah deze koning omdat hij datgene deed wat juist

Jojakim verbrandde de boekrol van Jeremia

was. Dit gold helaas niet voor de zoon van koning Josia. Zijn grote mate van onrechtvaardigheid in combinatie met het obscene paleisbouwproject waren de druppel die de emmer voor hem deed overlopen.

Vergeet ook niet dat het ook koning Jojakim was die de boekrol van Jeremia in het vuur gooide toen deze aan hem werd voorgelezen. Na verloop van tijd haalde Jehovah de Chaldeeën binnen waarna koning Jojakim werd gedood. Ook kreeg de overleden koning Jojakim geen eervolle begrafenis. Zijn lijk werd namelijk buiten de poorten van Jeruzalem achtergelaten en overgeleverd aan de elementen.


“Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:22)

tweede komst van christus brochure coverIndien u daartoe geneigd bent, zou u eens kunnen overwegen om de Nederlandstalige brochure aan te schaffen met de titel: “De Tweede Komst van Christus – wat zal dit voor u betekenen?” Deze full-color brochure kan rechtstreeks bij de drukker “Lulu” worden gekocht voor een kostprijs van minder dan 5 euro. Uiteraard is de informatie uit de brochure ook gewoon digitaal / gratis verkrijgbaar, maar de papieren versie van de brochure maakt de verspreiding ervan toch net even iets persoonlijker en gemakkelijker. U kunt op de website van Lulu zelfs een brochure rechtstreeks vanuit Lulu naar een bepaalde ontvanger laten sturen, op voorwaarde dat u wel de naam en het adres van de ontvanger invult tijdens het bestelproces. Ik vraag u bij dezen ook of u alstublieft zou willen overwegen om een kopie van de brochure te laten sturen naar de individuele leden van het Besturende Lichaam en hun helpers of naar bijvoorbeeld een lokaal bijkantoor.