Dagtekst donderdag 17 februari 2022

Ze [wijsheid] is kostbaarder dan koralen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen verbleekt erbij. — Spr. 3:15.

De waarheden in Gods Woord zijn kostbaar omdat Jehovah ze alleen onthult aan nederige mensen met ‘de goede instelling’ (Hand. 13:48). Zulke personen accepteren het kanaal dat hij gebruikt om die waarheden in deze tijd uit te delen (Matth. 11:25; 24:45). We kunnen ze niet zonder hulp begrijpen, en niets is waardevoller dan een goed begrip ervan (Spr. 3:13). Jehovah heeft ons ook het voorrecht toevertrouwd anderen de waarheid te leren over hem en zijn voornemen (Matth. 24:14). Het goede nieuws is van onschatbare waarde omdat het mensen helpt deel te worden van Jehovah’s gezin en ze de kans geeft eeuwig te leven (1 Tim. 4:16). Of je nu veel of weinig predikt, je helpt mee met het belangrijkste werk dat in deze tijd gebeurt (1 Tim. 2:3, 4). Wat een eer Gods medewerkers te zijn! (1 Kor. 3:9) w20.09 27 ¶4-5

Als de leiders van het Wachttorengenootschap daadwerkelijk zouden geloven dat de boodschap die Jehovah’s Getuigen uitdragen “van onschatbare waarde” is, dan zou men er ook vanuit mogen gaan dat deze zogenaamde “uitdelers van waarheden” er ook voor zouden zorgen dat ze Gods medewerkers op de meest effectieve manier zouden leiden.

Ik sprak onlangs nog met mijn oudere zus, die zelf geen Jehovah’s Getuige is en ze vroeg me gewoon terloops: ‘Waar hangen de getuigen tegenwoordig uit? Ik heb al zeker een paar jaar niets meer van ze vernomen.” Ze was dan ook heel erg verrast toen ik haar vertelde dat Jehovah’s Getuigen vanwege het coronavirus niet langer meer bij de mensen thuis aanbellen of op straathoeken staan om te prediken. Ik legde haar uit dat Jehovah’s Getuigen de afgelopen twee jaar alleen nog maar brieven en traktaten versturen via de post en dat ze wildvreemde mensen daarnaast ook nog ongevraagd telefonisch opbellen. Als reactie schudde ze haar hoofd vol ongeloof.

Al 2 jaar lang lege Koninkrijkszalen

Het is eigenlijk nauwelijks te geloven als je er nog eens goed over nadenkt. Decennia lang heeft het Wachttorengenootschap de openbare bediening en het bij elkaar samenkomen in de Koninkrijkszaal geprezen als een absolute essentiële christelijke activiteit. Maar, nu we echter zien dat er op dit moment miljoenen mensen vanuit huis werken, waarbij velen zich bevinden in de greep van angst en onzekerheid ten aanzien van de toekomst, zijn Gods medewerkers tegelijkertijd in geen velden of wegen meer te bekennen.

In plaats van dat ze Gods medewerkers aansporen om geloof en moed te tonen en de angst te beteugelen die in de harten van de mensen is ingeprent door de autoriteiten en door de media die namens de farmaceutische industrie opereren, verschuilt het onfeilbare Besturende Lichaam zich tegelijkertijd handenwringend in hun eigen klooster in Warwick terwijl ze maandelijks updates geven over het stijgende aantal doden van degenen die zogenaamd zouden zijn omgekomen als gevolg van het virus, terwijl ze de kudde op strenge toon waarschuwen om vooral niet dwaas en roekeloos te zijn door tijdens deze kritieke laatste dagen van de laatste dagen zomaar hun eigen veilige huisomgeving te verlaten.

Er bestaat ook nog zoiets als wijsheid. Volgens de apostel Paulus is alleen God wijs. (Romeinen 16:27) En in al zijn wijsheid kent God het menselijk hart met inbegrip van elke duistere uithoek ervan. God weet hoe gemakkelijk mensen opgeblazen kunnen worden van trots en hoe makkelijk ze zichzelf wijsmaken dat ze meer weten dan in werkelijkheid het geval is. Het is dan ook zoals Paulus dit zelf zei: “kennis blaast op”. (1 Korinthiërs 8:1)

Door te verklaren dat niemand in staat zou zijn om de waarheid te kunnen begrijpen behalve door middel van Gods officiële uitdeler, het zogenoemde organisatorische kanaal, dan zou dit kunnen gelden voor wanneer het gaat om de Bijbelse basisleerstellingen – het zogenaamde ‘aap, noot, mies’-niveau. Echter blijkt daarnaast ook dat dit organisatorische kanaal tegelijkertijd een hoop aantoonbare onwaarheden onderwijst wanneer het om de diepere zaken gaat. Hoe is het dan mogelijk dat degenen die de titel van wijze en beleidvolle slaven op zich nemen, niet in staat blijken te zijn om de oordelen van Jehovah te kunnen onderscheiden? De enige die wijs is, verklaart zich daarom nader: Daarom ben ik degene die opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk, het ene wonder na het andere. De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen worden. (Jesaja 29:14)

Jehovah spreekt verder en Hij roept deze zogenaamde wijzen ter verantwoording: Wee hun die er alles aan doen om hun plannen verborgen te houden voor Jehovah. Hun daden vinden plaats in het donker, terwijl ze zeggen: ‘Wie ziet ons? Wie weet wat we doen?’ (Jesaja 29:15)

UN logoHet is voor een ieder die goed naar deze situatie kijkt nogal voor de hand liggend dat het Wachttorengenootschap geld heeft ontvangen. Het zal dan ongetwijfeld gaan om grote sommen geld die worden betaald om in ruil daarvoor de wereldwijde vaccinatieagenda van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te promoten. Tijdens de pandemie zijn er wereldwijd vele miljarden dollars aan subsidies verstrekt, waarvan een groot deel rechtstreeks werd overgemaakt aan WHOgeloofsgemeenschappen zodat ze daarmee onder hun eigen achterban de vaccinaties konden promoten en faciliteren. Gezien de vele capriolen die het Wachttorengenootschap de laatste tijd heeft uitgehaald om geld binnen te harken, waaronder het investeren in hedgefondsen, aandelen, het op grote schaal verkopen van Koninkrijkszalen en door de invoering van een uitgebreid scala aan exotische “donatieprogramma’s”, is het ook ondenkbaar dat de geldwisselaars in Warwick niet eveneens in de rij zouden hebben gestaan om hun handje op te houden om zodoende een deel van de pandemiehulpfondsen op te strijken. Lachwekkend genoeg lijken deze mannen zich niet te beseffen dat Jehovah zeer goed in staat is om in het donker te kunnen zien. Hoe ontzettend dwaas is het dan ook van hen, om zichzelf wijs te maken dat God niets van hun goddeloze plannen zou afweten.

Vanaf het begin van deze zogenaamde pandemie werden sommige parkeerterreinen van diverse Koninkrijkszalen aan de lokale overheid aangeboden om te dienen als priklocaties, terwijl het de Jehovah’s Getuigen tegelijkertijd werd verboden om deze faciliteiten te betreden om deze te gebruiken voor het uitoefenen van hun godsdienst. Tegelijkertijd zagen we ook dat het Wachttorengenootschap door middel van hun eigen video-updates zelfs hebben opgeschept over hoe ze bijkantoren in derdewereldlanden van vaccins hebben voorzien. ‘O, wat is het toch geweldig om te zien dat Jehovah Zijn volk heeft voorzien van een ruime voorraad mRNA-injecties. Het is net als manna uit de hemel.’

Jehovah vervolgt: Jullie verdraaien dingen! Moet de pottenbakker gelijkgesteld worden aan de klei? Moet het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft me niet gemaakt’? En moet wat gevormd is zeggen over degene die het gevormd heeft: ‘Hij heeft er geen verstand van’? (Jesaja 29:16)

In hun onverlichte toestand verbeeldt de ‘klei’ zichzelf dat ze de bewaarplaats zijn van alle waarheid en al het licht. Niemand kan hun koninkrijk-kome-vergelijking weerleggen – althans dat stellen ze zichzelf voor. Eén dag-voor-één jaar en één dag-voor-één jaar; daarom zouden 2520 dagen gelijk staan aan 2520 jaar. En hop, klaar is Kees. De wijzen hebben het jaar 1914 daarop uitgeroepen tot de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis! Ze realiseren zichzelf niet dat de Pottenbakker een gebarsten wegwerp-pot heeft gemaakt om daarmee Zijn eigen voornemen te dienen.

Jehovah vervolgt: Op die dag zullen de doven de woorden van het boek horen, en bevrijd uit het donker en de duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Zachtmoedige mensen zullen veel vreugde vinden in Jehovah, en arme mensen zullen blij zijn over de Heilige van Israël. (Jesaja 29:18-19)

Volgens het Wachttorengenootschap zouden de oren van de doven al geopend zijn en zouden de ogen van de blinden ook al geopend zijn voor de waarheid die uitgaat van het “kanaal”. De opscheppers beweren dat niemand in staat is om het boek te kunnen begrijpen tenzij ze het van hen zouden leren. De klei veronderstelt daarom ook dat ze op gelijke voet staan met de Pottenbakker.

Jehovah verklaart verder: Want de tiran zal verdwijnen, de opschepper komt aan zijn eind. Iedereen die eropuit is kwaad te doen, wordt vernietigd: wie anderen vals beschuldigt, wie de verdediger in de poort in de val wil laten lopen en wie de rechtvaardige met loze argumenten het recht ontzegt. (Jesaja 29:20-21)

Wie zijn dan deze tirannen en opscheppers anders dan het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen? De tirannen hebben de ouderlingen bedreigd met een juridisch comité indien ze zich openlijk zouden durven uitspreken tegen het injectieprogramma dat door het Besturende Lichaam wordt gepromoot. De tirannen houden de Jehovah’s Getuigen gegijzeld door de dreiging boven hun hoofd te houden van uitsluiting van hun familie en geliefden wanneer ze de twijfelachtige zaken in twijfel zouden trekken die door het Wachttorengenootschap worden uitgevoerd. Zij scheppen op dat zij de herstellers zouden zijn van de ware zuivere aanbidding. Ze scheppen er voortdurend over op dat ze getrouw en beleidvol zouden zijn. Ze leggen schuld op anderen door hen de verplichting op te leggen om valselijk te verklaren dat het Koninkrijk op dit moment al zou zijn gekomen.

“Op die dag” verwijst naar de komst van Christus. Er is dan ook helemaal niets dat het Wachttorengenootschap zou kunnen doen om dit te voorkomen. Waarom zouden ze zich dan tegen de komst van Christus willen verzetten? Simpel. Omdat de komst van Christus tegelijkertijd ook het einde van de Wachttoren-organisatie zal betekenen. De opscheppers en tirannen zullen aan hun einde komen.