HOE DURVEN JULLIE MIJN VOLK TE VERTRAPPEN!

Dagtekst donderdag 13 januari 2022

Wij weten dat we uit God voortkomen. — 1 Joh. 5:19.

Jehovah geeft zusters een waardige plaats in de gemeente. Het zijn mooie voorbeelden van wijsheid, geloof, ijver, moed, vrijgevigheid en goede daden (Luk. 8:2, 3; Hand. 16:14, 15; Rom. 16:3, 6; Fil. 4:3; Hebr. 11:11, 31, 35). We zijn ook blij met alle oudere broeders en zusters. Ze hebben vaak allerlei ouderdomskwalen. Toch doen ze wat ze kunnen in de velddienst en gebruiken ze al hun energie om anderen aan te moedigen en op te leiden. Hun ervaring is voor ons heel waardevol. Ze zijn echt prachtig in Jehovah’s ogen en voor ons (Spr. 16:31). Denk ook aan de jongeren. Ze krijgen met heel wat uitdagingen te maken in deze wereld, die in de greep is van Satan de Duivel en zijn slechte denkbeelden. Maar we worden allemaal opgebouwd als onze jongeren commentaar geven op de vergaderingen, meegaan in de dienst en moedig hun geloof verdedigen. Als je jong bent, heb je dus echt een belangrijke plek in Jehovah’s gemeente (Ps. 8:2). w20.08 21-22 ¶9-11

Het volk Israël is ook uit God voortgekomen. Hij plantte hen in het land dat overvloeide van melk en honing en Hij gaf hun ook nog Zijn wetten en voorschriften. Echter weten we ook allemaal hoe het jammer genoeg met hen is afgelopen. Ik plantte je als een eersteklas rode wijnstok, helemaal van zuiver zaad. Hoe komt het dan dat je bent veranderd in de verdorven uitlopers van een vreemde wijnstok? Ook al zou je je met soda wassen en veel loog gebruiken, voor mij zou je schuld nog steeds een vlek zijn”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. (Jeremia 2:21-22)

God plantte de oorspronkelijke christenen door middel van zuiver zaad. Tegen de tweede eeuw begon deze wijngaard van Christus echter in een vreemde wijnstok te veranderen. In de vierde eeuw was deze wijnstok helemaal niet meer terug te herkennen. Het Wachttorengenootschap beweert het christendom weer te hebben hersteld. De leiders van het Wachttorengenootschap scheppen erover op dat ze de enige ware zuivere aanbidding beoefenen. Hun eeuwenlange hervormingsproject valt te vergelijken met alsof ze zichzelf met veel soda en loog hebben gewassen om heilig en rein te worden; echter is het allemaal tevergeefs gebleken — voor mij zou je schuld nog steeds een vlek zijn”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.

Het was precies twee jaar geleden toen we berichten begonnen te horen over een dodelijk nieuw virus dat opdook uit Wuhan, China. Het is dan ook begrijpelijk dat het Besturende Lichaam zich zorgen maakte over hun eigen veiligheid, aangezien honderden Bethelieten zeer dicht bij elkaar in de buurt wonen en werken. Een besmetting zou dan ook heel erg desastreus kunnen zijn.

Inmiddels, twee jaar later, is het duidelijk geworden, althans voor de relatief weinigen die er zelf voor kiezen om het te weten, dat het virus is gefabriceerd in een laboratorium, en dat de ontwikkeling van dit virus ook gedeeltelijk is gefinancierd door dezelfde mensen die ook verantwoordelijk zijn voor de “volksgezondheid” van het Amerikaanse volk. Er is dan ook geen reden om eraan te twijfelen dat het virus opzettelijk op de wereld is losgelaten om zijn werk te doen.

Zelfs al vóórdat de pandemie begon, waren er reeds patenten verleend voor de vaccins. Normaal gesproken duurt het vele jaren om een vaccin te ontwikkelen. Ook duurt het normaal vele jaren om een nieuw vaccin te testen op werkzaamheid en veiligheid, maar vanwege de snelle verspreiding van het gefabriceerde virus werden alle test- en veiligheidsprocedures achterwege gelaten. Verder was ook de enige manier waarop de vaccins versneld op de markt konden worden gebracht, door ervoor te zorgen dat er geen bewezen alternatieven beschikbaar zouden zijn. Geneesmiddelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine werden voor de uitbraak van covid-19 al vele jaren gebruikt om verschillende virale infecties mee te behandelen. Toch legden de regelgevende instanties een verbod op aan de ziekenhuizen en artsen om deze bekende, goedkope, veilige en effectieve behandelingen toe te dienen. Hierdoor werd tegelijkertijd de weg vrijgemaakt voor de niet-geteste vaccins. Sommige artsen die het toch waagden om patiënten te behandelen met deze verboden medicijnen, kregen sancties opgelegd en werden gestraft, ondanks het feit dat veel van hun patiënten werden genezen door de medicijnen die ze hen hadden voorgeschreven.

De betrokken farmaceutische bedrijven hebben honderden miljarden dollars verdiend aan de zogenaamde vaccins. Lachwekkend genoeg verklaarden enkele van de topmanagers bij Pfizer dat ze het vaccin, dat ze zelf produceerden, niet hadden genomen omdat ze zogenaamd niet zouden willen voordringen op andere mensen.

Erger nog, niet alleen werden veilige en effectieve medicijnen verboden, maar tegelijkertijd werden er ook juist gevaarlijke medicijnen voorgeschreven zoals Remdesivir. Tienduizenden slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen, werden feitelijk vermoord als gevolg van dit medicijn.

Echter blijkt nu dat het virus vooral ouderen en mensen met meerdere comorbiditeiten treft. Indien jonge en gezonde mensen alsnog ziek worden door Covid, dan blijkt het ziekteverloop doorgaans niet anders te zijn dan bij de gewone griep. Jongeren lopen namelijk een veel groter risico om door het vaccin te overlijden dan door het virus zelf.

Vrijwel alle informatie over de pandemie die door de mainstream media wordt gepusht, blijkt een leugen te zijn. Mondkapjes werken niet. De anderhalve meter afstand houdt de verspreiding van het virus door de lucht niet tegen. Het sluiten van bedrijven, instanties, winkels, scholen en kerken houdt de verspreiding ook niet tegen. Integendeel zelfs. Miljoenen mensen, en dan met name jonge mensen, lijden aan mentale en emotionele problemen als gevolg van het isolement dat hen wordt opgelegd om hen zogenaamd te beschermen tegen een levensgevaarlijk virus waarbij men een overlevingskans heeft van meer dan 99,7%.

Laten we nu eens een blik werpen op de bovenstaande dagtekst: Nadat we inmiddels alweer twee jaar in deze nep-pandemie zitten, zien we dat het Besturende Lichaam doet alsof we op dit moment nog steeds in de oude situatie zitten. “Oudere broeders en zusters doen ze wat ze kunnen in de velddienst en gebruiken al hun energie om anderen aan te moedigen en op te leiden?”  Wat een complete nonsens! Worden we daarnaast dan dan aangemoedigd om ook de jongeren nodeloos geïsoleerd te zien worden van hun eigen naasten? Jongeren die door het Besturende Lichaam worden verboden om zelfs maar het huis uit te gaan om een Koninkrijkszaal te bezoeken of om deel te nemen aan de openbare bediening? Hoeveel Jehovah’s Getuigen zijn er inmiddels al overleden omdat ze de injecties hebben gekregen waarvan het Besturende Lichaam recentelijk nog beweerde dat deze een voorziening van Jehovah zouden zijn? (Hier zijn een aantal)

In één van hun Update-video’s op jw.org verklaarde het Besturende Lichaam dat ze experts hadden geraadpleegd bij het opstellen van hun eigen Covid-beleid. Gezien het feit dat de covid-19 respons van het Wachttorengenootschap identiek blijkt te zijn aan het medisch ineffectieve, sociaal destructieve en potentieel dodelijke beleid dat wordt opgelegd door de Verenigde Naties evenals door de nationale regeringen, is er geen reden om te twijfelen dat het Wachttorengenootschap zichzelf heeft geprostitueerd met de wereld die wordt gedomineerd door Satan de Duivel en zijn goddeloze filosofieën. Indien dit allemaal namelijk niet waar zou zijn, waar haalde het Wachttorengenootschap dan de voorraden vaccins vandaan die werden gedistribueerd naar bijkantoren in derdewereldlanden die niet in staat waren om zelf aan deze vaccins te komen? Wie heeft deze vaccins dan geleverd aan de Wachttoren-organisatie? Wie heeft dan het Wachttorengenootschap betaald om het genocidale vaccinatieprogramma van de satanische globalisten te laten promoten? Jehovah weet op deze vraag zeker het antwoord!

Het is zoals Jehovah al lang geleden heeft opgemerkt: De leidende mannen hebben de wijngaard die ze verondersteld werden te bebouwen, platgebrand en ze hebben Jehovah’s volk vertrapt en ze hebben deze arme mensen tot stof vermalen!

Mijn volk wordt uitgebuit door de opzichters en wordt geregeerd door vrouwen. Mijn volk, jullie leiders laten je ronddolen, ze brengen jullie op een dwaalspoor. Jehovah neemt zijn plaats in om zijn rechtszaak te voeren en staat op om een vonnis te vellen over volken. Jehovah zal een oordeel uitspreken over de oudsten en leiders van zijn volk. ‘Jullie hebben de wijngaard platgebrand. En wat jullie van de armen hebben gestolen, ligt in jullie huizen. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en arme mensen tot stof te vermalen?’, verklaart de Soevereine Heer, Jehovah van de legermachten. (Jesaja 3:12-15)