Het Wachttoren-studieartikel op jw.org van deze kerstweek is getiteld: “Met sterke overtuiging vasthouden aan de waarheid”. Ik zal van deze gelegenheid gebruik maken door mijn commentaar te geven op de inhoud van een aantal specifieke alinea’s uit het betreffende artikel.

1) ER ZIJN tienduizenden denominaties die zich christelijk noemen en beweren God op een goede manier te aanbidden. Geen wonder dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. ‘Is er wel één ware religie?’, denken ze misschien. ‘Of maakt het voor God niks uit?’ Ben jij er echt van overtuigd dat wij als Getuigen de waarheid leren en Jehovah aanbidden op de enige manier die hij goedvindt? Kun je daar echt van overtuigd zijn? Laten we eens naar de feiten kijken.

Bij de laatste telling waren er meer dan 30.000 verschillende sekten en denominaties. Dat zijn er een hoop. Het Wachttorengenootschap presenteert hier echter een vals dilemma. Waarom wordt er automatisch aangenomen dat God tevreden zou zijn met welke religie dan ook? Is het niet heel erg aanmatigend om te veronderstellen dat men zeker weet dat God op dit moment tevreden zou zijn met het Wachttorengenootschap?

2) Paulus was echt overtuigd van de waarheid. (Lees 1 Thessalonicenzen 1:5.) Die overtuiging was niet gebaseerd op emotie. Paulus had een grondige studie gemaakt van Gods Woord. Hij geloofde dat ‘de hele Schrift door God is geïnspireerd’ (2 Tim. 3:16). Wat had hij door zijn studie ontdekt? Hij had in Gods Woord harde bewijzen gevonden dat Jezus de beloofde Messias was — bewijzen die de Joodse religieuze leiders naast zich neerlegden. Die hypocriete mannen beweerden God te vertegenwoordigen, maar hun daden spraken dat tegen (Tit. 1:16). Paulus was anders. Hij pikte niet zomaar uit welk deel van Gods Woord in zijn straatje paste. Hij was bereid ‘alle raad van God’ te onderwijzen en toe te passen (Hand. 20:27).

De apostel Paulus had goede redenen om overtuigd te zijn. Jezus verscheen aan hem persoonlijk door middel van een verblindende lichtflits. Nadat Christus aan hem was verschenen, begon Paulus echter niet onmiddellijk te prediken, noch begon hij ineens andere christenen op te dragen. In plaats daarvan trok hij vele jaren de Arabische woestijn in. Hij had toen ongetwijfeld de Hebreeuwse Geschriften bestudeerd en hij had door middel van de heilige geest verschillende openbaringen ontvangen. Toen Paulus weer tevoorschijn kwam, bezat hij een groter begrip van de heilige geheimen dan alle andere vooraanstaande mannen. Ik wou dat de moderne onderwijzers van de onderwijzers zelf ook eens wat tijd in de wildernis konden doorbrengen om daar eens diep te gaan te mediteren over Gods woord.

3) Sommigen denken dat de ware religie het antwoord moet hebben op elke vraag, ook vragen waar de Bijbel helemaal niet op ingaat. Is het realistisch dat te verwachten? Paulus moedigde geloofsgenoten aan: ‘Onderzoek alles’ (1 Thess. 5:21). Maar hij gaf ook toe dat er veel dingen waren die hij niet begreep. ‘We hebben gedeeltelijke kennis’, schreef hij. ‘We zien vage omtrekken in een metalen spiegel’ (1 Kor. 13:9, 12). Paulus begreep dus niet alles, en wij ook niet. Maar Paulus kende wel de grote lijnen van Jehovah’s voornemen. Hij wist genoeg om ervan overtuigd te zijn dat hij de waarheid had gevonden.

In verband hiermee schreef Paulus het volgende: Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk, maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke weggedaan. Want nu zien we vage omtrekken in een metalen spiegel, maar dan staan we oog in oog. Nu heb ik gedeeltelijke kennis, maar dan zal ik nauwkeurig kennen, zoals ik nauwkeurig gekend word.” (1 Korinthiërs 13:9-12)

Naar eigen zeggen van het Wachttorengenootschap beschikken we over gedeeltelijke kennis. Wanneer zal dan het gedeeltelijke gaan verdwijnen? Zodra dat wat volledig is komt. Wanneer is dat dan? Wat bedoelde de apostel Paulus dan met “volledig”? Dat wat volledig is, heeft te maken met het Koninkrijk en de terugkomst van Christus. Het tiende hoofdstuk van Openbaring verwijst naar de voltooiing van het christendom en zegt: Er zal geen uitstel meer zijn. Maar als de zevende engel op het punt staat op zijn trompet te blazen, wordt het heilige geheim dat God als goed nieuws aan zijn eigen slaven, de profeten, heeft bekendgemaakt, inderdaad tot een einde gebracht. (Openbaring 10:6-7)

Het Wachttorengenootschap claimt dat het uitstel in het jaar 1914 zou zijn geëindigd. Er wordt beweerd dat het heilige geheim meer dan een eeuw geleden tot een einde was gekomen. Maar hoe kon het goede nieuws dan tot een einde zijn gebracht terwijl het Wachttorengenootschap op dat moment nog maar net was begonnen met het lanceren van de meest omvangrijke predikingscampagne ooit in de geschiedenis? Dat is natuurlijk een heel kinderlijke manier van redeneren en kan simpelweg niet op waarheid berusten.

Het is dan ook zeer onverstandig om luidkeels op te scheppen dat men stellig is overtuigd van iets dat berust op een loutere leugen. Zouden de beoefenaars van de enige ware religie dan niet op zijn minst bereid en in staat moeten zijn om dit soort tegenstrijdigheden op een eerlijke en oprechte wijze te adresseren?

WE KEUREN AFGODERIJ AF?

7) Tegenwoordig volgen veel mensen bepaalde charismatische kerkleiders. De bewondering voor zulke predikanten grenst aan verafgoding. Hun kerken stromen vol, hun boeken vinden gretig aftrek en ze halen veel geld op voor de doelen die ze promoten. Mensen hangen aan hun lippen. Ze zijn nog meer in extase dan wanneer Jezus persoonlijk aan ze zou verschijnen! In tegenstelling daarmee volgen ware aanbidders van Jehovah geen mensen. We hebben respect voor degenen die de leiding nemen, maar we accepteren de duidelijke woorden van Jezus: ‘Jullie zijn allemaal broeders’ (Matth. 23:8-10). We adoreren geen mensen, of het nu religieuze of politieke leiders zijn. En we staan niet achter hun doelen. We blijven juist neutraal en zijn geen deel van de wereld. Op die terreinen zijn we opvallend anders dan de vele groepen die beweren christelijk te zijn (Joh. 18:36).

Wellicht was de bovenstaande verklaring 80 jaar geleden, tot aan zelfs 50 jaar geleden nog waarheid, althans dichter bij de waarheid. Echter betreft het op dit moment niets minder dan een regelrechte misleidende leugen. Het is inderdaad waar dat het Wachttorengenootschap tegenwoordig geen charismatische leiders meer heeft. Dat is erg jammer. Ze hadden er namelijk wel een aantal van kunnen gebruiken. In plaats van een enkel individu is het instituut van het Besturende Lichaam tot grote hoogte verheven. Zij worden namelijk beschouwd als de woordvoerders – het aardse mondstuk van de hemel.

Het Besturende Lichaam heeft zichzelf benoemd tot de getrouwe en beleidvolle slaaf, ondanks het feit dat we allemaal weten dat volgens Jezus Christus zelf, de werkelijke getrouwe en beleidvolle slaaf niet zal worden onderscheiden totdat het moment aanbreekt waarop de Mensenzoon onverwachts als een dief in de nacht zal arriveren.

Afgoderij kan zich op hele subtiele manieren manifesteren. Voor Jehovah’s Getuigen is de organisatie zelf het gouden kalf en de leden van het Besturende Lichaam worden door hen beschouwd als de gezalfde priesters die aan het altaar dienst verrichten.

Wanneer u eerlijk en oprecht bent, zult u toegeven dat ouderlingen en kringopzieners die ten overstaan van de gemeenten lezingen houden, het Besturende Lichaam voortdurend prijzen als zijnde de “getrouwe en beleidvolle slaaf”. Misschien bent u zich hiervan niet zo bewust of valt het u niet echt op. Wanneer u echter wat aandachtiger luistert dan zult ook u beseffen dat Jehovah’s Getuigen veel te veel belang hechten aan het Besturende Lichaam. De apostel Paulus berispte ooit eens de Korinthiërs die veel te veel belang hechtten aan de apostelen. Heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen dan ooit gewaarschuwd voor het mogelijke gevaar dat zij het Besturende Lichaam uitbundig en overmatig vereren? Nee, dit is nog nooit voorgekomen! En wee daarnaast degene die het waagt om hen in twijfel te trekken. Iemand die het waagt om de slaaf in zelfs maar de geringste mate in twijfel te trekken wordt beschouwd als een schaamteloze godslasteraar. Jehovah’s Getuigen omarmen iedere uiting van het Besturende Lichaam en hangen aan hun lippen alsof deze mannen de Christus zelf zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat dezelfde Jehovah’s Getuigen ook nog de geestelijkheid van de christenheid belachelijk maken, juist omdat zij zich schuldig zouden maken aan het verheerlijken van mensen. Wat zijn we hier toch getuige van een verbijsterende mate van hypocrisie!

De cultus rondom het Besturende Lichaam heeft zich in het afgelopen jaar 2021 op een pijnlijke wijze gemanifesteerd. In de loop van verschillende recente Updatevideo’s van het Besturende Lichaam heeft het Wachttorengenootschap geleidelijk aan haar neutraliteit opgegeven en zijn ze nu volop aan het aansturen op verplichte vaccinaties. David Splane van het Besturende Lichaam suggereerde dat Jehovah als geen ander weet wat het beste is voor iedereen en dat God uiteindelijk degene is die Zijn wijsheid aan het Besturende Lichaam heeft gegeven. Het Besturende Lichaam heeft gesuggereerd dat ze de injecties zelf ook allemaal hebben genomen en ze beweren dat ondertussen 99 procent van de hele Bethelfamilie ook al is gevaccineerd, terwijl ze zich er tegelijkertijd heel goed van bewust zijn dat de miljoenen schapen die aan hun lippen hangen, hun voorbeeld blindelings zullen volgen en de injecties vanzelfsprekend ook tot zich zullen nemen.

Voor wat betreft het neutraal en onafhankelijk blijven en geen politieke standpunten innemen, betreft het bovenstaande waarschijnlijk de meest onverholen leugen die het Besturende Lichaam tot dusver heeft geuit. Algehele vaccinatie betreft namelijk een politieke kwestie!

Het Besturende Lichaam heeft opzettelijk de angst rondom deze pandemie vergroot – door regelmatig het wereldwijde stijgende dodental om te roepen. Wanneer zij echt eerlijk waren geweest in hun informatievoorziening dan hadden ze er namelijk ook bij vermeld dat het huidige sterftecijfer nauwelijks afwijkt van het sterftecijfer van vóór de pandemie. Er is namelijk absoluut geen enkele sprake van een massale hoeveelheid doden. Daarnaast heeft het Besturende Lichaam ook nog eens geweigerd om hun invloed aan te wenden om daarmee de kudde te adviseren en te informeren over enige vorm van mogelijke alternatieve behandelmethoden, anders dan wat er wordt voorgeschreven door de Verenigde Naties, in samenwerking met de miljardairs van de Bill & Melinda Gates Foundation en de monsterlijk machtige farmaceutische industrie.

Door de artsen en experts die hebben gewaarschuwd voor de gevaren van mRNA-injecties belachelijk te maken als een soort van complottheoretici, in combinatie met hun stilzwijgen omtrent goedkope en effectieve remedies die ervoor zouden kunnen zorgen dat iemand niet in een van de vele ziekenhuizen beland, ziekenhuizen die terecht worden omschreven als de nieuwe ‘killing fields’ ofwel ‘slagvelden’ genoemd, heeft het Wachttorengenootschap openlijk laten zien dat ze samenwerkingspartners zijn met de globalisten die een agenda aanhangen waarvan het uiteindelijke doel is: de westerse beschaving volledig vernietigen.

EINDE DEEL 1