VRAAG VAN EEN LEZER: Als de gezalfden een laatste getuigenis zullen gaan geven (waarbij ze zichzelf op de voorgrond zullen plaatsen om door iedereen te worden gezien), waarom zouden Satans dienaren dan een 5g-vaccin nodig hebben om hen te kunnen vinden?

Ik denk dat de grafeen-injecties bedoeld zijn om meer te doen dan enkel en alleen maar het kunnen volgen en in de gaten houden van mensen.

Jehovah’s Getuigen zijn werkelijk gezegend doordat zij zich realiseren dat God een voornemen heeft. Jehovah is namelijk van plan om de aarde te bevrijden van het slechte samenstel dat de afgelopen duizenden jaren over de aarde heeft geheerst. Wanneer we geloof stellen in wat er in de Bijbel staat opgetekend dan weten we dat er binnenkort een nieuwe wereld zal komen, een nieuw tijdperk. Ik ben hier dan ook heilig van overtuigd. In Mattheüs 12:32 verwees Jezus ernaar als het tijdperk dat zou komen, of zoals het in de King James Versie van de Bijbel wordt verwoord: “it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.” Vertaald naar het Nederlands: “het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de wereld die nog moet komen.”

De wereld die nog moet komen zal worden geregeerd door het Koninkrijk van God, dat bestaat uit Jezus Christus en 144.000 uitverkorenen die Jehovah als de eerstelingen van de aarde heeft gekocht. Ik geloof dat er bewijzen zijn die aantonen dat de laatste leden van de Koninkrijksklasse die tijdens het besluit de overgeblevenen zullen worden, afkomstig zullen zijn uit het midden van Jehovah’s Getuigen. Er zijn daarentegen echter ook heel veel andere aspecten omtrent de profetie die Jehovah’s Getuigen op dit moment absoluut niet begrijpen. Dat komt omdat Jehovah God goed bewaarde geheimen heeft die Hij op dit moment nog niet heeft geopenbaard.

De huidige wereld en de toekomstige wereld zullen elkaar binnenkort kruisen. Dat wil zeggen dat de komende wereld zal worden opgericht terwijl de huidige slechte wereld op dat moment nog steeds zal bestaan. Er moet een onvermijdelijke climax gaan plaatsvinden tussen het komende koninkrijk van Christus en tussen het huidige koninkrijk van Satan, waarbij de weinige overgeblevenen op dat moment het middelpunt zullen zijn. Het Wachttorengenootschap heeft Jehovah’s Getuigen misleid door hen te laten geloven dat het Koninkrijk reeds in het jaar 1914 begonnen zou zijn met regeren en dat de aanwezigheid van Christus sindsdien een voortdurende gebeurtenis betreft. Paulus voorzei dat de geloofsafval éérst moet komen — eerst vóór de Tweede Komst van Christus. (2 Thessalonicenzen 2:3)

In de oudheid bevorderde Satan Baälaanbidding. Deze aanbidding van Baäl bleek destijds voor de Israëlieten een valstrik te zijn. Feitelijk waren de Hebreeën verstrikt geraakt in het Baälisme voordat ze zelfs maar het Beloofde Land binnengingen, toen de hebzuchtige profeet, Bileam, Balak adviseerde over hoe hij hen tot afgoderij kon verleiden.

In het Hebreeuws betekende ba-al simpelweg ‘eigenaar’ of ‘meester’. En dat raakt dan ook echt de kern van het hele probleem. Wie is nou onze eigenaar? Israël behoorde toe aan Jehovah, dus God had in deze kwestie een gevestigd belang. Jehovah gebruikte dan ook verschillende personen om Zijn eigenaarschap over de natie te herstellen. Elia was de voornaamste profeet die ervoor had gezorgd dat de cultus van Baäl in de dagen van koning Achab werd vernietigd, samen met zijn demonenaanbiddende Sidonische vrouw Izebel.

In het boek Openbaring waarschuwde Jezus zijn gemeenten voor de goddeloze invloed van zowel een symbolische Bileam als ook een symbolische Izebel. Dit betekent dus dat er ook in onze tijd sprake zou zijn van hetzelfde probleem omtrent het eigenaarschap.

Zoals net ook al werd opgemerkt heeft God een klein aantal personen gekocht om samen met Christus in het Koninkrijk te gaan regeren. Het Wachttorengenootschap heeft voor hen gediend als leermeester en als gids, echter zien we nu duidelijk dat de voorspelde geloofsafval is begonnen. Het Wachttorengenootschap heeft er niet alleen maar voor gezorgd dat het wereldwijde predikingswerk is stilgelegd, maar het Wachttorengenootschap heeft er daarnaast ook nog voor gezorgd dat de deuren werden gesloten van elke vergaderplaats. Onder het mom van het verstrekken van levensreddende instructies, heeft het Besturende Lichaam voor iedereen een mandaat uitgevaardigd ten aanzien van de vaccins, ongeacht de leeftijd of de gezondheidstoestand van een persoon. Ze hebben wereldwijd zelfs alle ouderlingen bedreigd met uitsluiting indien ze de wijsheid van het Besturende Lichaam in twijfel zouden durven trekken ten aanzien van hun vaccinatiemandaat.

Het Wachttorengenootschap heeft bepaald dat degenen die zijn ingeënt over meer gelegenheden zullen beschikken om Jehovah God te kunnen dienen. Maar waarom zou dat dan het geval moeten zijn? Inmiddels blijkt steeds duidelijker dat juist gevaccineerde personen vatbaarder zijn voor het oplopen en het verspreiden van Covid. Bovendien neemt de vermeende immuniteit van personen die zijn geïnjecteerd razendsnel af. Ondanks al deze feiten heeft het Wachttorengenootschap de vaccinatie toch tot een vereiste gemaakt voor een ieder die Jehovah zou willen dienen in de volle-tijddienst.

Hierdoor dringt het Wachttorengenootschap zichzelf op als de meester en de eigenaar van degenen die Jehovah aan hen heeft toevertrouwd. Een vernieuwde vorm van Baäl aanbidding dus. En zoals in een eerder artikel ook al werd vermeld, toont het Besturende Lichaam hiermee aan dat zij de waardeloze herders zijn die de schapen aan de kopers verkopen om te worden geslacht. Dat is dan ook de reden waarom Jesaja spreekt namens het toekomstige overblijfsel: O Jehovah, onze God, andere meesters dan u hebben over ons geheerst, maar alleen over uw naam spreken we. (Jesaja 26:13)

Wat betreft een laatste getuigenis: Wellicht is dat niet echt de juiste term. De twee getuigen van Openbaring geven geen laatste getuigenis. Ze zullen namelijk getuigen over het feit dat ze Christus zullen hebben gezien. Dit zal de eerste en laatste getuigenis zijn.

De twee getuigen worden op zo’n manier afgebeeld dat ze in verband worden gebracht met Mozes en Elia. Daarnaast wordt er over hen geschreven dat zij de gezalfden worden genoemd die naast de Heer van de aarde staan. Omgekeerd staat de Heer ook naast hen, wat parousia betekent.

Openbaring 11:5-6 zegt het volgende over hen: Als iemand ze kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Als iemand ze kwaad zou willen doen, moet hij op die manier worden gedood. Ze hebben de autoriteit om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt in de tijd waarin ze profeteren. Ook hebben ze de autoriteit om het water in bloed te veranderen en om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak ze maar willen.

Elia riep vuur op uit de hemel toen hij demonstreerde dat de profeten van Baäl valse profeten waren. Destijds geloofde men dat Baäl verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de seizoensregens; daarom nam Elia het bevel over het weer en veroorzaakte een droogte van 42 maanden. Deze periode van 42 maanden valt samen met de tijdsduur van de bediening van de twee getuigen. Houd in gedachten dat Elia en Mozes verschenen in het visioen van de transfiguratie, waarover Petrus later verklaarde dat het een voorproefje was van de parousia.

Nadat Elia de droogte had bevolen, dook hij onder in de wildernis. Tijdens deze periode voedde Jehovah hem door middel van raven. Stelt u zich dat toch eens voor! Dit vond plaats voordat er überhaupt zoiets bestond als Uber-eats, thuizbezorgd.nl. of drone bezorgservices van Amazon. Achab zocht overal naar hem. Toen Elia Izebels profeten en priesters van Baäl had afgeslacht, vluchtte Elia opnieuw de wildernis in en verstopte zich vervolgens in een grot, waar Jehovah aan hem verscheen. Daar vertelde Jehovah aan Elia dat er 7000 waren die niet door de knieën waren gegaan voor Baäl. Deze 7.000 komen ook terug in verband met de twee getuigen. Het is Interessant om te vermelden dat nadat de Duivel is neergeworpen, Openbaring beschrijft dat de vrouw die de zonen van het Koninkrijk baart, de wildernis in vlucht, net zoals Elia. Het kunnen vinden en lokaliseren van deze twee getuigen zal wellicht nog niet zo eenvoudig blijken te zijn.

Maar, zoals in de inleiding reeds werd vermeld, zijn deze injecties misschien niet alleen GPS-verklikkers. Jehovah heeft er het volste vertrouwen in dat Zijn geadopteerde zonen na de uiteindelijke verzegeling loyaal aan Hem zullen zijn en zullen blijven, ongeacht de beproevingen die de Duivel hen aan de schenen zal werpen. Indien het waar zou zijn dat de mRNA-injecties zijn uitgerust met miniatuur microchips bestaande uit grafeen, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat mensen op afstand zouden kunnen worden beïnvloed, lijkt dit daarmee ook het perfecte einde te zijn voor Satans uitdaging. Als blijkt dat Satan de loyaliteit van de zonen van het Koninkrijk niet kan breken, zelfs niet door middel van het kapen van hun DNA en hun synaptische neurotransmitters, dan zal dit resulteren in een definitief einde van de hele kwestie en zal daarmee ook het licht definitief doven voor de Aanklager van onze broeders.