Dagtekst zondag 25 juli

Kinderen zijn een erfdeel van Jehovah. — Ps. 127:3, vtn.

Ouders kunnen zich soms overweldigd voelen door de uitdagingen. Maar kinderen zijn een geschenk van Jehovah. Hij is er altijd om je te helpen. Hij luistert graag naar de gebeden van ouders. En hij verhoort hun gebeden via de Bijbel, onze publicaties en het voorbeeld en advies van andere rijpe ouders in de gemeente. Er is wel gezegd dat kinderen opvoeden een 20-jarenproject is, maar eigenlijk blijven ouders altijd ouders. Tot het allerbeste dat ze hun kinderen kunnen geven, behoren liefde, tijd en een Bijbelse opvoeding. Elk kind zal anders op de opvoeding reageren. Maar velen die zijn opgevoed door ouders die van Jehovah houden, denken er net zo over als Joanna Mae, een zuster in Azië, die zegt: ‘Ik ben heel dankbaar dat mijn ouders me hebben gecorrigeerd en me hebben geleerd van Jehovah te houden. Ze hebben me niet alleen het leven geschonken, ze hebben me een zinvol leven gegeven’ (Spr. 23:24, 25). Miljoenen broeders en zusters zijn het daarmee eens. w19.12 27 ˚21-22

Kinderen zijn heel erg kwetsbaar. Daarom wordt er van ouders verwacht dat ze hen in bescherming nemen. Jehovah verwacht ook met name van aangestelde opzieners dat zij de belangen van kinderen behartigen. Het was ook met name voor ouderlingen erg belangrijk om waakzaam te zijn wanneer zij toezicht hielden op de gemeenten van Jehovah’s Getuigen omdat kinderen en volwassenen voorafgaand aan de lockdown die door het Wachttorengenootschap werd opgelegd, voortdurend werden aangemoedigd om zich tijdens vergaderingen tussen elkaar te mengen en zij aan zij in de bediening met elkaar samen te werken. Het is daarom dus ook geen wonder dat sommigen de Wachttorenorganisatie een paradijs voor pedofielen noemden.

Het opkomen voor de weduwe en de vaderloze jongen was onderdeel van het fundament van de Joodse wet. Dit is eveneens het geval binnen de organisatie van Christus. De brief van Jakobus definieert de zuivere aanbidding waarover het Wachttorengenootschap zichzelf altijd op de borst klopt: Dit is de vorm van aanbidding die in de ogen van onze God en Vader rein en onbesmet is: zorgen voor wezen en weduwen in hun moeilijkheden en je niet door de wereld laten besmeuren. (Jakobus 1:27)

Afgezien van regelrechte moord, is seksueel misbruik van kinderen de ergste vorm van misdaad die men kan begaan.

Volgens Barbara Anderson, die vele jaren binnen Bethel diende als onderzoekster, heeft het Wachttorengenootschap de NAW-gegevens van meer dan 20.000 bekende pedofielen opgeslagen in hun digitale dossier. En dat was notabene meer dan 20 jaar geleden! In de loop van de afgelopen decennia zijn er ongetwijfeld nog vele extra namen aan deze database toegevoegd. Dat betekent dus dat er de afgelopen 50-60 jaar minstens 20.000 kinderen zijn misbruikt. Nogmaals: het betreft hier het absolute minimum. Het lijdt daarnaast ook geen twijfel dat een aanzienlijk aantal van deze pedofielen meerdere slachtoffers op hun naam hebben staan. Daarnaast moet men ook niet vergeten dat er naast deze 20.000 bekende pedofielen ook nog een hoop andere misbruikers zijn waarbij hun misdaden nooit aan het licht zijn gekomen en deze groep staat daarom ook niet geregistreerd in de database van het Wachttorengenootschap waarin de gegevens staan opgeslagen van alle bij hen bekende seksuele roofdieren die de neiging hebben om te jagen op weerloze kinderen.

We kunnen het niet met absolute zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk zou een conservatieve schatting ergens in de buurt liggen van 50.000 kinderen die seksueel zijn misbruikt. Wellicht nog veel meer. Uiteraard weet Jehovah God zelf natuurlijk wel precies hoeveel kinderen er zijn misbruikt in het geestelijke paradijs van het Wachttorengenootschap.

Wist u trouwens dat het Wachttorengenootschap zichzelf het recht voorbehoudt om ouderlingen, waarvan bekend is dat ze zich in het verleden hebben vergrepen aan kinderen, aan te stellen op toezichthoudende posities? En wist u ook dat het Wachttorengenootschap gemeenten niet informeert wanneer zij een bekende pedofiel aanstellen als opziener? (Zie het Engelstalige artikel: Is uw ouderling een bekende kindermisbruiker?)

Terwijl de woordvoerders van het Wachttorengenootschap blijven beweren dat het allemaal leugens zijn van zogenaamde afvalligen, weten miljoenen mensen wel beter. De harde realiteit wijst namelijk uit dat het Wachttorengenootschap al heel lang een beleid voert waardoor pedofielen worden beschermd tegen een mogelijke ontmaskering en rechtsvervolging. Het is een bijzonder slechte positie die ze zullen bekleden zodra ze tegenover God zullen komen te staan om zichzelf te verantwoorden. Het Wachttorengenootschap heeft zichzelf in de praktijk opgesteld als de juridische tegenstander van seksueel misbruikte kinderen. Het Wachttorengenootschap heeft talloze miljoenen uitgegeven aan buitengerechtelijke schikkingen aan misbruikte slachtoffertjes. Daarnaast heeft het Wachttorengenootschap ook laten zien dat ze bereid zijn om daarnaast nog eens miljoenen dollars uit te geven aan gerechtelijke sancties om daarmee te voorkomen dat ze hun geheime pedofielendatabase openbaar moeten maken.

Denk hier nu eens dieper over na. Het Wachttorengenootschap geeft de spreekwoordelijke bescheiden financiële bijdrage van de arme weduwe uit aan dit soort zaken terwijl deze vrijwillige koninkrijksbijdragen eigenlijk bedoeld zijn om de kosten te dekken voor het werk van Jehovah. Deze financiële bijdragen van goedgelovige broeders en zusters worden achter de schermen uitgegeven aan zaken waardoor het (vaderloze) weeskind nog eens extra wordt vervolgd in hun tijd van moeilijkheden. Nogmaals, deze vooraanstaande mannen bevinden zichzelf, wanneer we de Bijbel mogen geloven, in een uiterst benarde positie zodra de dag des oordeels aanbreekt.

Als David Splane van het Besturende Lichaam werkelijk denkt dat Jehovah’s Getuigen het zullen geloven dat hun schandalige handelen in de zogenoemde juridische achterkamertjes de verwezenlijking is van de manier waarop Jezus ons vermaande om een geschil snel bij te leggen, waarom moeten misbruikslachtoffers dan überhaupt advocaten inhuren om het Wachttorengenootschap voor het gerecht te slepen? Als het Besturende Lichaam daadwerkelijk het onderdrukte kind in hun moeilijkheden zou bijstaan, zouden de ouderlingen zich dan niet eerder proactief moeten opstellen? Wanneer we weten dat het hier gaat om enkele tienduizenden misbruikte slachtoffers, waarom is er dan nog steeds geen speciaal hulpfonds en ondersteuningsprogramma opgezet om dit probleem grondig te addresseren? Het Wachttorengenootschap zou er goed aan doen om dit duistere kwaad aan te pakken in plaats van te doen alsof het hele probleem niet bestaat. Het Besturende Lichaam heeft alles behalve recht van spreken wanneer zij Jehovah’s Getuigen de les lezen over hoe ze kinderen zouden moeten helpen.

De vorsten van Warwick waren ongetwijfeld doodsbang toen de rechtbank 10 jaar geleden oordeelde dat een bedrag van $ 28.000.000 dollar door het Wachttorengenootschap moest worden uitgekeerd in de zaak van Candace Conti. Hoewel de door de jury bevolen schikking later werd vernietigd, kunt u er zeker van zijn dat de advocaten van het Wachttorengenootschap een juryoordeel hoe dan ook koste wat het kost zullen willen vermijden.

Hoewel David Splane van het Besturend Lichaam op kwaadaardige wijze impliceert dat jury’s onbetrouwbaar en niet onpartijdig zouden zijn, laat de realiteit zien dat het Wachttorengenootschap niet tegen de kritiek van een juryoordeel op kan boksen. Jehovah’s Getuigen zelf zijn wellicht gehypnotiseerd door het Wachttorengenootschap, maar een gerechtelijke jury bestaande uit gewone mannen en vrouwen zal zich waarschijnlijk niet zo gemakkelijk om de tuin laten leiden.

Trouwens, er wordt deze week alweer een nieuwe grote documentaire over dit onderwerp uitgezonden in de Verenigde Staten. Dit keer op de zender ‘Vice TV’.

Opmerking van de Nederlandse vertaler: De Vice documentaire die 28 juli 2021 in Amerika werd uitgezonden is (voorlopig) te bekijken. Klik hier voor de link

Het is precies zoals Christus zei: Want alles wat bedekt is, zal onthuld worden, en alles wat zorgvuldig verborgen is, zal aan het licht komen. Laat iedereen die oren heeft, goed luisteren. (Markus 4:22)