Het Wachttorengenootschap publiceerde onlangs een flauw artikel over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen desinformatie en complottheorieën. Dus bij dezen presenteer ik mijn commentaar over hun artikel onder het kopje ‘Wachttoren recensie’.

Wist u dat de uitdrukking “complottheorie” pas werd bedacht na de moord op president Kennedy? Het was ook niet meer dan normaal dat de bevolking wilde weten wie er nou precies achter de moord op de toenmalige Amerikaanse president zat – Kennedy was de vierde Amerikaanse president uit de geschiedenis die werd vermoord. En uiteraard waren / zijn de machtige plegers van een van de meest impactvolle misdaden uit de geschiedenis vastbesloten om er alles aan te doen om te voorkomen dat de gewone burgers achter de waarheid zouden komen. Trouwens, indien u een paar minuutjes vrije tijd beschikbaar hebt en indien u een interesse heeft in dit onderwerp, dan wil ik u aanraden om eens een artikel te lezen dat oorspronkelijkin 1994 in het Engels door de LaRouche-organisatie werd gepubliceerd onder de titel: “Why the British Kill American Presidents” (“Waarom de Britten Amerikaanse presidenten vermoorden”).

In de loop van de jaren werd het publiek steeds vaker geconfronteerd met de uitdrukking “samenzweringstheorie”. Deze term wordt door de reguliere media constant weer herhaald in een poging om elke vorm van informatie in diskrediet te brengen die niet door het establishment wordt goedgekeurd. Daarnaast heb ik er ook absoluut geen twijfels over dat de krankzinnige marginale wappie samenzweringen (zoals bijvoorbeeld de overtuiging dat de Amerikaanse regering de waarheid zou achterhouden over de aanwezigheid van buitenaardse wezens en ufo’s), ook worden gepushed door diezelfde duistere inlichtingendiensten, om daarmee de daadwerkelijke samenzwering te overschaduwen.

Even voor de duidelijkheid: ik ben een gecertificeerde complottheoreticus. Ik ben ongeveer 30 jaar geleden voor het eerst begonnen met het onderzoeken van de geheime activiteiten die in onze moderne wereld plaatsvinden. (Zie het Engelstalige artikel: “Me and Lyndon LaRouche”) Het onderscheid zit hem erin dat in mijn geval mijn “theorieën” gebaseerd zijn op de Schrift en dat feiten zorgvuldig zijn verzameld uit geloofwaardige bronnen.

Een essentieel feit dat we goed in gedachte dienen te houden, is dat Satan de Duivel, over wie we weten dat hij de heerser van deze wereld is, eveneens beschikt over een aardse organisatie, net zoals Jehovah. Satan, die een leugenaar en een slimme manipulator is, bezit een aardse troon dat het centrum is van een enorme misleidende operatie. Wanneer Satan, de vader van de leugen, aan de touwtjes trekt vanuit het onzichtbare rijk, hoe zou het dan kunnen zijn dat er geen samenzwering tegen de waarheid mogelijk zou kunnen zijn?

Het uiteindelijke doel van het plan van de duivel is om het hele politieke en economische systeem te verwoesten waar we ons momenteel in bevinden om vervolgens een absolutistisch, monolithisch rijk aan de hele mensheid op te leggen. Dit zal resulteren in een communistische wereldregering. Dat is dan ook meteen de samenzwering. Al het andere is secundair of betreft grotendeels desinformatie die door de samenzweerders zelf wordt verspreid. Het uiteindelijke ultieme doel is om Jehovah’s volk op aarde uit te roeien. Maar zolang het huidige politieke systeem nog functioneert, worden we hier nog tegen beschermd.

Het Besturende Lichaam zou zich moeten schamen voor hun zwakke vooruitziende blik. Ze beweren naar waarheid dat de Verenigde Naties voorbestemd zijn om de wereldwijde georganiseerde religie te vernietigen. Echter ontbreekt het hen aan inzicht om te kunnen begrijpen dat de Verenigde Naties op dit moment nog een impotente papieren tijger is. Ook snappen ze niet dat er maar 1 manier is waarbij de VN dusdanig machtig gemaakt kan worden zodat ze uiteindelijk in staat zullen zijn om de woorden van God te vervullen, en dat zal alleen mogelijk zijn wanneer het huidige soevereine natiestatensysteem volledig omver wordt geworpen. Dat is dan ook de samenzwering. En dat is ook precies waar Jehovah in Habakuk naar verwijst, waar hij degenen die de samenzwering bagatelliseren berispt en tot hen zegt: Kijk naar de volken en let goed op! Staar vol verbazing en sta versteld. Want in jullie tijd zal er iets gebeuren dat je niet zult geloven, zelfs al wordt het je verteld. (Habakuk 1: 5)

Vroeger was Amerika nog trots op hun vrijheid van meningsuiting. Persvrijheid is absoluut noodzakelijk in een republiek. Degenen die aan de macht zijn, mogen niet zomaar gedegen nauwkeurig onderzoek naast zich neerleggen. En een veelvoud aan verschillende zienswijzen heeft er altijd voor gezorgd dat geen enkele politieke partij zo dominant kon worden dat daarmee ook alle kritische stemmen monddood gemaakt konden worden. Dat is namelijk precies wat er wel gebeurt onder communistische regimes. Echter blijkt dat door de jaren heen de dingen flink zijn veranderd. Journalistiek is een uitstervend beroep. Klokkenluiders zoals Julian Assange en Edward Snowden worden zwaar belasterd en vervolgd. Iedereen die een afwijkend geluid laat horen wordt bespot en monddood gemaakt. De grote menigte heeft het voor het zeggen.

De zogenaamde reguliere media zijn eigendom van zes gigantische corporaties. Online informatie wordt gecontroleerd door de zogenaamde technische reuzen (Big Tech), Google, Twitter en Facebook, die zogenaamde ‘fact-checkers’ in dienst hebben, vergelijkbaar met het “Ministry of Truth” uit het werk van George Orwell. Hoe minder informatiekanalen er zijn hoe makkelijker het is om te bepalen welke informatie de mensen krijgen voorgeschoteld. Miljardairs, die veruit het grootste deel van de wereld bezitten, beslissen wat wel en wat niet waar is.

Helemaal bovenaan de top bevindt zich de Britse monarchie. Als een soort gigantische vampier-inktvis strekken de tentakels van het Britse Rijk zich uit over de hele wereld en houdt daarmee een doolhof van organisaties in zijn greep – waaronder politieke partijen, banken, hedgefondsen, de media, denktanks, de academische wereld en politie en inlichtingendiensten. En ja, het Wachttorengenootschap wordt ook beïnvloed door het vrijmetselaarsnetwerk dat onder controle staat van het Britse Rijk.

Een van de meest verraderlijke leugens is nog wel de mythe dat het Britse Rijk op dit moment een vervlogen overblijfsel zou zijn uit het verre verleden. Mensen geloven dit omdat het oude koloniale systeem werd opgeheven. Wat daarvoor echter in de plaats is gekomen is de “City of London” en zijn offshore financiële systeem dat vrijwel elk aspect van het tegenwoordige leven beheerst.

Net als zijn voorganger, het decadente Romeinse rijk, bevordert Londen een moderne vorm van ‘brood en spelen’ (bread & circus). Alleen bevinden deze ‘spelen’ zich tegenwoordig overal! Mensen erkennen zelfs dat tv-programma’s, films en moderne muziek geestdodend en degraderend zijn. Dat is ook expres zo ontworpen. Het Rijk probeert het morele denkniveau van de bevolking omlaag te halen. En in plaats van de massa rustig te houden met louter brood zoals de caesars destijds, worden er tegenwoordig op grote schaal ook drugs en alcohol verstrekt aan de bevolking.

Ongeveer 30 jaar geleden, toen het er nog op leek dat er nog een soort van onafhankelijke pers was, publiceerde de San Jose Mercury een uiteenzetting over hoe Sir George H. Bush en zijn CIA enorme vliegtuigladingen aan cocaïne importeerden om het geld vervolgens te gebruiken om andere illegale operaties mee te financieren, en als extra bonus dumpten ze deze enorme lading dodelijke verdovende middelen in de vele zwarte wijken als een soort verkapte genocide. De journalist die dit alles naar buiten had gebracht, een zekere Gary Web, werd publiekelijk aangevallen, in diskrediet gebracht en hij werd uiteindelijk ook nog vermoord. Dat is de modus-operandi van het Britse Rijk. Aan de andere kant moeten we helaas constateren dat mensen maar zeer mondjesmaat op de hoogte zijn van de geschiedenis. Het Britse Rijk is bijvoorbeeld ook de grondlegger geweest van de wereldwijde drugshandel. Heeft u ooit weleens gehoord van de Opiumoorlogen? De mythe is dat ze zich vandaag de dag niet langer meer bezig houden met de wereldwijde drugshandel. De harde werkelijkheid leert ons echter dat het offshore internationale zwartgeld-imperium van Londen ongeveer een biljoen dollar per jaar witwast.

Tsja, het is dus geen complottheorie. Het Anglo-rijk is daadwerkelijk een beest. Het is verantwoordelijk geweest voor vrijwel elke oorlog die de afgelopen 250 jaar is uitgevochten. Het heeft ervoor gezorgd dat de wereld werd overspoeld met drugs en demonische vormen van “amusement” en het heeft de wereldbevolking gedesoriënteerd door middel van een tsunami aan propaganda en desinformatie. Dit alles vond plaats terwijl er tegelijkertijd een enorme financiële zeepbel werd opgeblazen welke bedoeld is om op een bepaald moment te exploderen. Uiteindelijk zal de koning van het noorden ervoor gaan zorgen dat het wereldwijde financiële systeem in elkaar zal storten waarna de val dicht zal klappen. Het staat zelfs zo geschreven in het goddelijke boek van de waarheid:

Zijn macht zal groot worden, maar niet door zijn eigen macht. Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand. (Daniël 8: 24-25)

Jehovah voorzag lang geleden al het hoogtepunt. Vanuit Zijn standpunt, gezien door de ogen van de Allerhoogste van de hele aarde, bestaat er helemaal geen samenzwering. Dat komt omdat Hij voornemens is om de samenzwering van het Rijk zich tegen henzelf te laten keren. Daarom verklaart Jehovah in Jesaja ook het volgende:

Volken, richt maar schade aan, jullie zullen toch verbrijzeld worden. Luister, iedereen uit afgelegen streken op aarde! Maak je maar klaar voor de strijd, jullie zullen toch verbrijzeld worden! Maak je maar klaar voor de strijd, jullie zullen toch verbrijzeld worden! Smeed maar plannen, ze zullen toch mislukken! Zeg maar wat je wilt, het zal toch niet slagen, want God is met ons! Jehovah’s sterke hand was op mij toen hij het volgende tegen me zei om me te waarschuwen het gedrag van dit volk niet te volgen: ‘Wat dit volk een samenzwering noemt, moet je geen samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hen bang maakt. Heb er geen angst voor. Jehovah van de legermachten, hij is degene die je als heilig moet bezien, hij is degene voor wie je ontzag moet hebben en hij is degene voor wie je angst moet hebben. (Jesaja 8: 9-13)

Bij nader inzien bevat het JW Broadcast-programma van de maand mei opnieuw een herhaling van hun nieuwe licht met betrekking tot Rusland als de vermeende koning van het noorden. Een onderdeel van de reden waarom zij beweren dat Rusland en haar niet nader genoemde bondgenoten de Bijbelse koning van het noorden zijn, is dat Rusland zogenaamd betrokken zou zijn bij een cyberoorlog die gericht is tegen bepaalde Amerikaanse politici. Vermoedelijk baseren ze dat standpunt op de sensationele berichten die de reguliere mainstream media van de daken schreeuwden, namelijk dat Rusland de computerservers van de Democratische partij zou hebben gehackt om daarmee de verkiezing van Hillary Clinton te saboteren. Blijkbaar vindt het Besturende Lichaam dat er geloofwaardig bewijs is voor die bewering, omdat deze informatie afkomstig is van alle grote jongens in mainstream medialand (Main Street). U kent ze wel…de eerbiedwaardige en o zo betrouwbare New York Times, de Washington Post, CNN, ABC, NBC, CBS en alle overige letters van het alfabet, met inbegrip van Alphabet zelf: de vader van Google. Uiteraard was de Nederlandse mainstream media niet veel beter en heeft er alles aan gedaan om Trump zoveel mogelijk te demoniseren in het voordeel van Hillary Clinton. Op alle Nederlandse mainstream nieuwszenders en talkshows werd tot vervelens toe aan ‘Trump-bashing’ gedaan en ook de leugen dat Trump tijdens de verkiezingen zou zijn geholpen door Rusland werd hier schaamteloos gepushed richting het Nederlandse publiek.

Waar het hier echter om gaat is dat deze beschuldiging simpelweg niet waar is. Helaas hebben de enige twee mensen die de Russen werkelijk goed kennen, de DNC niet gehackt. Ze hebben namelijk beiden geen stem meer. De een is dood (Seth Rich) en de ander zit momenteel opgesloten in een donkere koude cel en die zal waarschijnlijk ook nooit meer het daglicht te zien krijgen, namelijk Julian Assange. Daarnaast is de claim, dat er gehackt zou zijn, grondig ontkracht door gepensioneerde ex-medewerkers van de nationale veiligheidsdienst, die echt wel weten waar ze het over hebben.

Hoewel het erop lijkt alsof een democratische insider de gegevens heeft gestolen en naar Wikileaks heeft geüpload, hebben de engerds in kwestie dit in hun eigen voordeel gebruikt. De FBI was toen al begonnen met het bespioneren van de Trump-campagne en begon daarop de hoax te verspreiden dat Trump een Russische geheimagent zou zijn. De Britse inlichtingendienst voegde deze hele beschuldiging eenvoudigweg toe aan het eerdere Russische hackverhaal zodat het op politiek vlak onmogelijk voor Trump zou worden om nog vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan met Poetin, wat hij initieel wel van plan was en wat Trump ook in het openbaar had aangekondigd.

Dus hoewel het Wachttorengenootschap aan de ene kant de simpele verkondigers de les leest over het niet moeten geloven van dingen op het internet, is het inderdaad ironisch om te zien dat het Besturend Lichaam tegelijkertijd wel de Britse desinformatie gretig omarmde die tijdens het presidentschap van Trump 24 uur per dag en 7 dagen per week door de rioolbuis van de reguliere media werd gepompt, waarbij het Besturend Lichaam hun interpretatie van de Bijbelse profetie gedeeltelijk heeft gebaseerd op een regelrechte leugen, die ze vervolgens weer hebben onderwezen aan miljoenen goedgelovige Jehovah’s Getuigen.

Tot slot: aangezien de reguliere media allemaal achter het Russische cyberaanval-verhaal zaten, wat dus een aantoonbare leugen is gebleken, zouden we onszelf ook de vraag kunnen stellen waar we dan nog wel betrouwbare informatie vandaan zouden kunnen halen die ook het stempel van goedkeuring draagt van het establishment.