Dagtekst vrijdag 7 mei

Satan misleidt de hele bewoonde aarde. — Openb. 12:9.

Een belangrijk middel waarmee Satan en de demonen mensen proberen te misleiden is spiritisme.  Mensen die aan spiritisme doen beweren dat ze dingen weten of beheersen die mensen normaal gesproken niet kunnen weten of beheersen. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat ze met waarzeggerij of astrologie de toekomst kunnen voorspellen. Anderen doen alsof ze met de doden spreken. Er zijn er ook die aan hekserij of magie doen en misschien een ander proberen te betoveren. Uit een onderzoek in 18 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bleek dat ongeveer een derde van de ondervraagden in magie, hekserij en toverij geloofde. Bijna hetzelfde aantal geloofde dat het  mogelijk is contact te hebben met de geesten. Een ander onderzoek vond plaats in 18 landen in Afrika. Daar zei meer dan de helft van de ondervraagden dat ze in hekserij geloofden. Natuurlijk moeten we waar we ook wonen oppassen voor spiritisme. w19.04 20-21 ˚3-4

Volgens de publicatie ‘Inzicht in de Schrift’ lezen we onder het kopje ‘Waarzeggerij’, het volgende over dit soort praktijken:  Algemeen gesproken omvat waarzeggerij de onderstelde kunst of gave om met behulp van spiritistische, occulte krachten geheime kennis te verkrijgen, in het bijzonder omtrent toekomstige gebeurtenissen…Beoefenaars van waarzeggerij geloven dat bovenaardse machten de toekomst onthullen aan mensen die erin geoefend zijn bepaalde aanwijzingen en voortekens te lezen en te interpreteren, die volgens hen op verschillende manieren worden doorgegeven.”

divine plan of the ages russelDe oprichter van het Wachttorengenootschap, C.T. Russell, probeerde zeer zeker om geheime kennis over toekomstige gebeurtenissen te verwerven. Hij dook heel diep in de zogenoemde piramidologie, wat er in de praktijk op neerkwam dat hij zich bezighield met het opmeten van geheime gangen die zich diep in de mysterieuze Grote Piramide van Gizeh bevinden. De afmetingen in eenheden van ‘inches’ en ‘feet’ vertegenwoordigden volgens Russel vermoedelijk tijdseenheden in jaren, wat tegelijkertijd werd gepresenteerd als een bevestiging van de Bijbelse chronologie. Russell kwam op de proppen met de theorie dat de piramides werden gebouwd met behulp van Hebreeuwse slavenarbeid en dat Jehovah daarom de bouwers van deze piramides inspireerde om daarin geheime boodschappen te verwerken – vergelijkbaar met een soort van Bijbelse code in steen.

Russell was zeker niet de eerste die poogde om esoterische, occulte kennis te verkrijgen aan de hand van mysterieuze monumenten. Ook Isaac Newton was naar verluidt behoorlijk gefascineerd door de Grote Piramide.

Volgens een artikel van de BBC publiceerde de occultist en grondlegger van de theosofie en de moderne New Age-beweging, Madam Helena Petrovna Blavatsky, in 1888 een boek met de titel “De Geheime Leer” (The Secret Doctrine) waarin wordt beweerd dat de Grote Piramide ‘het eeuwige bewijs, evenals het onverwoestbare symbool is van de mysteriën en initiaties op deze aarde.” Het artikel verklaart verder:

Dankzij Madam Blavatsky werd de Piramide een essentieel pelgrimsoord voor alle zichzelf respecterende occultisten. Onder de opmerkelijke necromancers en magiërs die de reis maakten, bevond zich ook de Russische wiskundige en mysticus PD Ouspensky, wiens cultus nog steeds in verschillende vormen actief is…

Ook Charles Russell maakte een pelgrimstocht naar Gizeh om het massieve stenen bouwwerk persoonlijk te onderzoeken. Het is ook absoluut geen toeval dat slechts drie jaar nadat Blavatsky haar boek “De Geheime Leer” had gepubliceerd, Russel de grote groep lezers van de Wachttoren, kennis liet maken met piramidologie.

Het is grappig dat er in het BBC-artikel ook nog het volgende staat geschreven:

De egyptologie werd vanaf het einde van de 19de eeuw een onderdeel van een wetenschappelijk tijdperk als gevolg van de nauwkeurige en nauwgezette opgravingen door Sir Flinders Petrie en anderen. Tegelijkertijd bereikte de ‘piramidiocy’, zoals het soms wordt genoemd, epidemische proporties, toen er talloze dwazen naar voren traden die beweerden uit te kunnen leggen hoe de structuur van de piramide van Gizeh kon worden gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorspellen, evenals de Tweede Komst van Christus, het Derde Rijk en wat al niet meer…

We weten overigens wel zeker dat Russell niet beweerde dat de Grote Piramide de enige bron was van zijn occulte, chronologische berekeningen. Russel beweerde alleen maar dat de piramide slechts diende als een tweede getuige en noemde het “de Bijbel in steen” (the Bible in stone). Toch lijkt er weinig reden te zijn om eraan te twijfelen dat ook Russell werd beïnvloed door de occultist Blavatsky.

Het Wachttorengenootschap zou ongetwijfeld ten onder zijn gegaan en ook zou Russells waarzeggerij al lang geleden door iedereen zijn vergeten indien er toch niet iets buitengewoons had plaatsgevonden. Vreemd genoeg bleek dat Russells voorspelling voor het jaar 1914 was uitgekomen, althans…soort van… Russel had het jaar 1914 aangewezen als het jaar waarin er een grote omwenteling zou gaan plaatsvinden, namelijk de ‘opname’ evenals het einde van de wereld. In plaats daarvan namen de Bijbelonderzoekers echter genoegen met de Grote Oorlog en de Spaanse grieppandemie. En ja hoor! De Bijbel had ook precies die dingen voorzegd!

Tijdens de afgelopen eeuw heeft het Wachttorengenootschap de feiten bewerkt en nogmaals bewerkt. De theorie waarbij de afmetingen van de piramide werden gebruikt om jaartallen te voorspellen werd overboord gegooid, terwijl ze tegelijkertijd de ‘in elkaar genaaide lappendeken van de 7-tijden chronologie’ hebben behouden die Russell destijds had overgenomen van de Adventisten.

Het is opmerkelijk dat de informatie over waarzeggerij uit het Inzicht-boek op handige wijze elke notie vermijdt over het feit dat in de Bijbelse profetieën, en in het bijzonder in Jeremia en Ezechiël, Gods veroordeling van waarzeggerij puur gericht was tegen degenen die in Zijn naam profeteerden. Door middel van Jeremia verklaarde Jehovah bijvoorbeeld het volgende: De profeten profeteren leugens in mijn naam. Ik heb ze niet gestuurd, ik heb ze niets opgedragen en ik heb niet tegen ze gesproken. Ze profeteren tot jullie een leugenvisioen, een zinloze voorspelling en bedrog uit hun eigen hart. Daarom zegt Jehovah het volgende over de profeten die in mijn naam profeteren hoewel ik ze niet heb gestuurd, en die zeggen dat er geen zwaard of hongersnood in dit land zal komen: “Door het zwaard en door de hongersnood zullen die profeten omkomen. En de mensen tot wie ze profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem worden gegooid vanwege de hongersnood en het zwaard, en niemand zal hen, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters begraven, want ik zal de ellende over hen uitgieten die ze verdienen.” (Jeremia 14: 14-16)

Vandaag de dag bestaat er maar één bron en één organisatie, die beweert dat ze een “profeet” zijn en die spreken in naam van Jehovah God zelf. Uiteraard is dat de Wachttoren-organisatie. God is ook absoluut niet degene geweest die Russell zou hebben geïnspireerd om te profeteren dat de wereld in het jaar 1914 zou eindigen. Jezus was hier ook zeer duidelijk en helder over toen hij verklaarde dat niemand de dag of het uur weet. Ook de engelen weten het niet en zelfs de Zoon weet het ook niet. En ondanks dit alles blijft het Wachttorengenootschap zichzelf maar op de borst kloppen dat ze de datum uit de Bijbel hebben vastgesteld die niemand kan weten behalve God zelf. Nadat er onderhand al meer dan een eeuw is verstreken sinds het moment dat Jezus volgens het Wachttorengenootschap onzichtbaar zou zijn teruggekeerd en zou zijn begonnen met regeren over deze aarde, moet het dan niet langzamerhand voor iedereen duidelijk beginnen te worden dat de leerstelling van het Wachttorengenootschap omtrent het jaar 1914, wat tevens ook hun kerndoctrine is, niets anders betreft dan “een leugenvisioen, en een zinloze voorspelling”?

Door middel van Ezechiël verklaart Jehovah God ook nog het volgende: Want jullie hebben de rechtvaardige met jullie bedrog de moed ontnomen terwijl ik hem geen angst wilde aanjagen. Jullie hebben de handen van de slechte gesterkt, waardoor hij zich niet afkeert van zijn slechte weg en hij niet in leven blijft. Daarom zullen jullie, vrouwen, niet langer bedrieglijke visioenen zien en aan waarzeggerij doen. Ik zal mijn volk uit jullie hand bevrijden, en jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13: 22-23)

Het is ironisch om te moeten constateren dat hoewel C.T. Russell ervoor heeft gezorgd dat een eeuwenlange opeenstapeling van Babylonische en spiritistische doctrines uit de weg werd geruimd, dat hij tegelijkertijd ook onder de invloed kwam te staan van occultisten zoals Helena Blavatsky. Aan de hand van haar demonische invloed, is het alsof ze een verreikende magische spreuk heeft uitgesproken. Hoewel Rutherford al lang geleden (1928) de piramidologie had verworpen die Russell zwaar fascineerde, blijft ondanks dat de betovering van 1914 toch nog bestaan tot op de dag van vandaag.

Aangezien waarzeggerij wordt gebruikt om de toekomst te voorspellen en aangezien het Wachttorengenootschap ontegenzeggelijk een vorm van waarzeggerij heeft beoefend en valse visioenen heeft bevorderd – ook wel bekend onder de term ‘profetische interpretaties’ – heeft de God die de toekomst daadwerkelijk kent al heel lang geleden de uitkomst bepaald. Dit zegt Jehovah tegen de profeten die mijn volk op een dwaalspoor brengen, die vrede verkondigen zolang ze iets te kauwen hebben maar de oorlog verklaren aan wie niets in hun mond stopt: “Voor jullie zal het nacht zijn, zonder visioenen. Voor jullie zal het duister zijn, zonder waarzeggerij. Voor de profeten zal de zon ondergaan, voor hen zal de dag donker worden. De visionairs zullen beschaamd worden, de waarzeggers teleurgesteld. Ze zullen allemaal hun snor moeten bedekken, want er komt geen antwoord van God. (Micha 3: 5-7)

Pastor Russell kan nog enigszins worden geëxcuseerd vanwege het feit dat hij werd verleid tot het zoeken naar occulte kennis. Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen in deze tijd is daarentegen veel laakbaarder dan Russel omdat ze een bedrieglijk visioen bevorderen en verkondigen. Ze voeren oorlog tegen een ieder die zich niet neerbuigt voor hun deskundige waarzeggerij.

Nu we ons bevinden op het punt waarop de paarden van de Apocalyps in de starthouding staan aan de poort en het onvermijdelijke zeer binnenkort zal gaan plaatsvinden in de vorm van de uitbraak van een wereldwijde oorlog, voedseltekorten, pestilenties  en grote aardbevingen, zal de zon op dat moment definitief ondergaan voor het Wachttorengenootschap. De waarzeggers zullen niet in staat blijken te zijn om nog een draai te geven aan hun verhaal. Ze zullen worden beschaamd zoals we net in Micha hebben gelezen. De betovering zal dan worden verbroken. De “profeten-klasse” zal dan definitief aan zijn einde komen.